LN-FNL

The Boeing Company 787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The Boeing Company
Model: 787-9
MSN: 63320
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2019 (5 years old)
Max TO weight: 252650 kg
ICAO Hex: 47AE38
source: caa

Owner/Operator Details


Name: BOC Aviation Limited
Adress: 79 Robinson Road, #15-01
068897 Singapore
Operator: Norse Atlantic Airways AS

source: caa

Aircraft event timeline

2024-03-19
Owner changed
BOC Aviation Limited
2024-03-19
Aircraft Added
BOC Aviation Limited
2023-05-30
Aircraft Deleted
BOC Aviation Limited
2022-11-02
Aircraft Added
BOC Aviation Limited

Related Youtube videos (2)

LN-FNL data-toggle=

Norse Atlantic Airways Boeing 787 ( LN-FNL ) Delivery flight from Shannon on approach for Oslo

LN-FNL data-toggle=

Nightspotting at Oslo Gardermoen Airport, October. 31st. 2022

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-05-06 Norse Atlantic Airways AS     Norse AA Wet Lease OUT Corsair LN-FNL 05/06.05.2024; LT aksept
2024-04-09 Norse Atlantic Airways AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert støybevis som følge av endret motorkonfigurasjon
2024-04-08 Norse Atlantic Airways AS     Request for new Noise Certificate - Norse 787-9 Aircraft - MSN 63320
2024-03-22 Norse Atlantic Airways AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Boeing 787-9 importert fra Storbritannia
2024-03-21 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     LN-FNL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2024-03-21 Norse Atlantic Airways AS     Regarding Recommendation transfer G-CKWT to Norway
2024-03-21 Norse Atlantic Airways AS     Regarding Recommendation transfer G-CKWT to Norway
2024-03-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     Vedrørende søknad om tillatelse for radioutstyr - bekreftelse på telefonsamtale
2024-03-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     kopi av permanent tillatelse og følgebrev
2024-03-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     Epost med permanent tillatelse
2024-03-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     Bekreftelse på operatør
2024-03-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2024-03-20 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Registrering av luftfartøy
2024-03-20 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - Operations Specifications rev 19 etter flåteutvidelse for LN-FNL
2024-03-20 Norse Atlantic Airways AS, Part-CAMO Gardermoen     Oversendelse av registreringsbevis
2024-03-19 ALEKSANDER OLAV ØYREHAGEN GEIST     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2024-03-19 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - Vedtak om godkjenning av innleie for LN-FNL
2024-03-19 UK Civil Aviation Authority     Letter from CAA - G-CKWT BOEING 787-9 S/N 63320
2024-03-19 UK Civil Aviation Authority     Slettelsesattest - G-CKWT BOEING 787-9 S/N 63320
2024-03-19 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Innregistrering planlegges i dag 19. mars 2024 MSN 63320
2024-03-19 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding innregistrering MSN 63320
2024-03-19 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad godkjennelse innleie
2024-03-14 Norse Atlantic Airways AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2024-03-14 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Declaration regarding ownership of an aircraft - Bekreftelse på eierskap
2024-03-13 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad godkjennelse innleie - vedlagt signert og datert subleaseavtale
2024-03-13 Norse Atlantic Airways AS     Recommendation transfer G-CKWT to Norway
2024-03-12 Norse Atlantic Airways AS     Innleie
2024-03-12 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Søknad godkjennelse innleie - status innregistrering NLR
2024-03-07 Norse Atlantic Airways AS     Sv: MSN 63320 G-CKWT - Tidsplan
2024-03-06 Norse Atlantic Airways AS     Sv: MSN 63320 G-CKWT
2024-01-31 Norse Atlantic Airways AS     NF-0100 - MSN 63320
2024-01-30 Civil Aviation Authority UK     787-9 MSN 63320 - Acceptance of Export Certificate of Airworthiness Exemptions
2024-01-17 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     LN-FNL, Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2024-01-16 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     LN-FNL – Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2024-01-15 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Application for dispensation from the nationality requirement
2023-05-31 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for for LN-FNL
2023-05-30 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding avregistrering
2023-05-30 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     sletting av luftfartøy
2023-05-30 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - Endring av luftfartøy på AOC for LN-FNL
2023-05-30 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - Endring av luftfartøy på AOC - LN-FNL
2023-05-26 Norse Atlantic Airways AS     Decision to issue Export Certificate of Airworthiness for use of The Boeing Company 787-9 to United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2023-05-26 Internal Document     Vedlikeholdsrapport 10.05.2023
2023-05-24 Norse Atlantic Airways AS     Final CRS
2023-05-23 Norse Atlantic Airways AS     Aksept av gebyr for duplikat av registreringsbevis
2023-05-23 Norse Atlantic Airways AS     Duplikat av registreringsbevis
2023-05-15 Norse Atlantic Airways AS     Registreringsbevis
2023-05-10 Norse Atlantic Airways AS     Sjekk om Item 30 på D&B Chart skal være med - Motorbytte
2023-03-27 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2023-02-23 Norse Atlantic Airways AS     Søknad om luftdyktighetsbevis for eksport
2023-02-08 Charlotte Robb     RVSM Approval - notice to NATCAM
2023-02-06 Norse Atlantic Airways AS     Søknad om RVSM Approval
2022-12-08 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     Epost med permanent tillatelse
2022-12-08 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-12-08 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-12-05 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     oversendelse av dokumentasjon
2022-11-21 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-11-21 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-11-18 ALEKSANDER OLAV ØYREHAGEN GEIST     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-11-17 Norse Atlantic Airways AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a for Maintenance Check Flight Level B - Funksjonstesting som del av parkeringsvedlikehold
2022-11-15 Norse Atlantic Airways AS     Application for Permit to Fly requested valid from 18/11-22
2022-11-11 Norse Atlantic Airways AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validert EASA Form 15a for brukt 787-9 luftfartøy overført fra EASA medlem Østerrike
2022-11-08 Norse Atlantic Airways AS     Sv: Bilder av registreringsmerker og rustfri stålplate
2022-11-08 Norse Atlantic Airways AS     Sv: Bilder av registreringsmerker og rustfri stålplate
2022-11-04 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Bestilling av attestert registerutskrift SVW-MATTERS.FID704306
2022-11-04 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Attestert registerutskrift
2022-11-02 Austro Control GmbH     Confirmation of deregistration 787-9, s/n 63320
2022-11-02 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Effektueringsmelding – registrering av LN-FNL (MSN 63320) SVW-MATTERS.FID704306
2022-11-02 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-FNL
2022-11-02 Norse Atlantic Airways AS     originalt registreringsbevis
2022-11-02 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     registrering av luftfartøy
2022-10-28 Michael Scheurich     Norse Atlantic Airways AS - Approval Lease and Sublease Agreement - LN-FNL (MSN 63320) - signerte avtaler
2022-10-28 Norse Atlantic Airways AS     Norse Atlantic Airways AS - NF-0100 innregistrering av LN-FNL
2022-10-28 Norse Atlantic Airways AS     OE-LNT to LN-FNL Transfer - CoA application
2022-09-22 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Declaration regarding ownership of aircraft - Legal opinion - bekreftelse på eierskap
2022-09-15 Norse Atlantic Airways AS     Airworthiness Review Certificate - original
2022-09-15 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     LN-FNL (MSN 63320) - innregistrering i norsk register SVW-MATTERS.FID704306
2022-05-02 Internal Document     Norse - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-01-06 ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-12-23 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     LN-FNL- Epost med midlertidig tillatelse
2021-12-23 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av midlertidig tillatelse
2021-12-22 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-12-17 NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-12-09 Michael Scheurich     LN-FNA, LN-FNG, LN-FNJ og Approval Lease and Sublease Agreement
2021-11-25 Norse Atlantic Airways ASA     Norse Atlantic Airways ASA - Bekreftelse på at innleiesøknad gjelder for LN-FNA, LN-FNB, LN-FNG, LN-FNI, LN-FNJ og LN-FNL
2021-11-24 Norse Atlantic Airways ASA     Norse Atlantic Airways ASA - Søknad om innleie for LN-FNA, LN-FNB, LN-FNG, LN-FNI, LN-FNJ og LN-FNL
2021-11-11 Norse Atlantic Airways AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-11-09 Norse Atlantic Airways AS     Søknad om 24-bits ICAO-kode
source: einnsyn.no