LN-TFA

Textron Aviation Inc.
200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Textron Aviation Inc.
Model: 200
MSN: BB-797
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1981
Max TO weight: 5670 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-12-19
Aircraft Added
Heliscan Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-18 HELISCAN AS     Heliscan Invest AS - Svar på innsendt MEL for Beechcraft 200 LN-TFA
2023-01-09 HELISCAN INVEST AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Beechcraft 200 importert fra Storbritannia
2023-01-05 HELISCAN INVEST AS     programmeringspapirer
2023-01-05 HELISCAN INVEST AS     permanent tillatelse og følgebrev
2023-01-05 HELISCAN INVEST AS     Epost med permanent tillatelse
2023-01-05 HELISCAN AS     Bilder
2023-01-05 HELISCAN AS     HeliScan AS - Beech 200 - Bekreftelse på programmering av ELT og transpondere
2023-01-05 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2023-01-05 HELISCAN AS     Bilder
2022-12-29 HELISCAN AS     Airworthiness Review Report - Recommendation
2022-12-29 HELISCAN AS     ARC recommendation og tilleggsdokumentasjon ifb utstedelse av LDB
2022-12-22 HELISCAN INVEST AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-12-22 HELISCAN INVEST AS     tilleggsopplysninger
2022-12-22 HELISCAN INVEST AS     ICAO code
2022-12-22 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for bruk av radioutstyr
2022-12-21 HELISCAN INVEST AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-12-20 HELISCAN AS     Airworthiness Directives
2022-12-20 HELISCAN INVEST AS     registrering av luftfartøy
2022-12-19 HELISCAN AS     URGENT - Deregistration of G-FLYD - Transfer to Norwegian Register
2022-12-19 RegAircraft     G-FLYD BEECH 200 S/N BB-797- slettelsesattest
2022-12-19 CAA - UK     Avregistrering av fartøy fra britisk register
2022-12-19 HELISCAN AS     HeliScan AS - Airworthiness Directives
2022-12-15 HELISCAN AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2022-12-15 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av AMP - Beech 200 LN-TFA
2022-12-14 HELISCAN AS     Heliscan Invest AS - Beechcraft 200 Minimum Equipment List
2022-11-25 HELISCAN AS     G-FLYD Export C of A
2022-11-24 HELISCAN AS     HeliScan AS - Baseline AMP Beech 200 inkl Appendix 1 LN-TFA
2022-11-21 HELISCAN AS     Tildeling av ICAO kode Beech 200 for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-11-21 HELISCAN AS     Søknad om utstedelse av LDB - Beech 200
2022-11-21 HELISCAN AS     Tildeling av ICAO kode Beech 200
2022-11-18 HELISCAN AS     Importgransking
2022-07-21 HELISCAN AS     G-FLYD - Export Certificate of Airworthiness - Norwegian Requirements
2022-07-20 HELISCAN AS     Sv: G-FLYD - Export Certificate of Airworthiness - Norwegian Requirements
2022-07-15 HELISCAN AS     G-FLYD - Export Certificate of Airworthiness
2022-07-15 HELISCAN AS     G-FLYD - Export Certificate of Airworthiness - Norwegian Requirements
2022-04-05 HELISCAN AS     reservasjon av registreringsmerke
2022-04-05 HELISCAN AS     Søknad om reservasjon av kjennetegn
source: caa.no

More information: