LN-KKP

Boeing Commercial Airplane Group 737-3M8

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-3M8
MSN: 25040
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Iolar Financial Services Limited
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa

Aircraft event timeline

2010-12-16
Aircraft Deleted
Iolar Financial Services Limited
2010-12-15
Aircraft Deleted
Iolar Financial Services Limited
2008-05-13
Owner changed
Iolar Financial Services Limited
2004-03-11
Aircraft Added
NBB-Ghent Lease Partnership One

More aircraft owned by Iolar Financial Services Limited

More aircraft operated by Norwegian Air Shuttle ASA

LN-BBA

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-BBB

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-BBC

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-DYA

Boeing
737-8JP

LN-DYD

Boeing
737-8JP

LN-DYE

Boeing
737-8JP

LN-DYF

Boeing
737-8JP

LN-DYG

Boeing
737-8JP

LN-DYH

Boeing
737-8JP

LN-DYL

Boeing
737-8JP

LN-DYN

Boeing
737-8JP

LN-DYO

Boeing
737-8JP

LN-DYP

Boeing
737-8JP

LN-DYQ

Boeing
737-8JP

LN-DYV

Boeing
737-8JP

LN-DYW

Boeing
737-8JP

LN-DYZ

Boeing
737-8JP

LN-KHB

Boeing
737-31S

LN-KHC

Boeing
737-31S

LN-KHD

Boeing
737-8BK

LN-KKA

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-KKA

Boeing
737-33A

LN-KKB

Boeing
737-33A

LN-KKC

Boeing
737-3Y5

LN-KKD

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-KKD

Boeing
737-33V

LN-KKE

Fokker Aircraft BV
F-27 MK 050

LN-KKE

Boeing
737-33A

LN-KKF

Boeing
737-3K2

LN-KKG

Boeing
737-3K2

LN-KKH

Boeing
737-3K2

LN-KKI

Boeing
737-3K2

LN-KKJ

Boeing
737-36N

LN-KKL

Boeing
737-36N

LN-KKM

Boeing
737-3Y0

LN-KKN

Boeing
737-3Y0

LN-KKO

Boeing
737-3Y0

LN-KKQ

Boeing
737-36Q

LN-KKR

Boeing
737-3Y0

LN-KKS

Boeing
737-33A

LN-KKT

Boeing
737-3L9

LN-KKU

Boeing
737-3L9

LN-KKV

Boeing
737-3Y5

LN-KKW

Boeing
737-3K9

LN-KKX

Boeing
737-33S

LN-KKY

Boeing
737-3S3

LN-KKZ

Boeing
737-33A

LN-NGA

Boeing
737-8JP

LN-NGB

Boeing
737-8JP

LN-NGC

Boeing
737-8JP

LN-NGF

Boeing
737-8JP

LN-NGG

Boeing
737-8JP

LN-NGH

Boeing
737-8JP

LN-NGI

Boeing
737-8JP

LN-NGJ

Boeing
737-8JP

LN-NGL

Boeing
737-8JP

LN-NGN

Boeing
737-8JP

LN-NGO

Boeing
737-8JP

LN-NGP

Boeing
737-8JP

LN-NGR

Boeing
737-8JP

LN-NGT

Boeing
737-8JP

LN-NGU

Boeing
737-8JP

LN-NGV

Boeing
737-8JP

LN-NGW

Boeing
737-8JP

LN-NHC

Boeing
737-8JP

LN-NHD

Boeing
737-8JP

LN-NIA

Boeing
737-8JP

LN-NIC

Boeing
737-8JP

LN-NID

Boeing
737-8JP

LN-NIF

Boeing
737-8JP

LN-NOB

Boeing
737-8FZ

LN-NOC

Boeing
737-81Q

LN-NOE

Boeing
737-8Q8

LN-NOF

Boeing
737-86N

LN-NOG

Boeing
737-86N

LN-NOH

Boeing
737-86N

LN-NOI

Boeing
737-86N

LN-NOJ

Boeing
737-86N

LN-NOL

Boeing
737-8Q8

LN-NOM

Boeing
737-86N/W

LN-NON

Boeing
737-86N/W

LN-NOO

Boeing
737-86Q/W

LN-NOP

Boeing
737-86N/W

LN-NOQ

Boeing
737-86N/W

LN-NOR

Boeing
737-8JP

LN-NOS

Boeing
737-8BK/W

LN-NOT

Boeing
737-8JP

LN-NOU

Boeing
737-8FZ

LN-NOV

Boeing
737-8FZ

LN-NOW

Boeing
737-8JP

LN-NOX

Boeing
737-8JP

LN-NOY

Boeing
737-8JP

LN-NOZ

Boeing
737-8JP

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-11-02 Norwegian Air Shuttle   kopi av slettelsesattester
2011-11-01 Norwegian Air Shuttle   slettelsesattest
2010-12-16 Ilor Financial Services Limited   bekreftelse på sletting av luftfartøy
2010-12-15 Norwegian Air Shuttle ASA   Operations Specifications revisjon 72
2010-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA   Sletting
2010-10-25 Haavind AS   attestert registerutskrift
2010-08-16 Norwegian Air Shuttle ASA   Forlenget innleie
2010-07-30 Asgeir Nyseth   Tilbakelevering
2010-07-29 Norwegian Air Shuttle ASA   tilbakelevering forsinket
2010-07-29 Norwegian Air Shuttle ASA   tilbakelevering av luftfartøy
2010-07-28 Advokatfirmaet Haavind AS   anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
2010-07-28 Advokatfirmaet Haavind AS   Sletting - Power of Attorney - Apostille
2010-05-21 Norwegian Air Shuttle ASA   Workorder
2010-05-06 Norwegian Air Shuttle ASA   workorder
2010-04-07 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 031105 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300, LN-KKP og DHC-8-402, LN-WDB
2010-03-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-03-05 Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-02-24 Norwegian Air Shuttle AS   Airworthiness Review Certificate
2010-02-16 Iolar Financial Services Limited   Re. expiry of lease agreement
2009-08-26 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2009-06-29 Avinor AS   Oppfølging av tilrådninger i SL RAP 4/2006
2009-05-20 Norwegian Air Shuttle AS   Norwegian Air Shuttle ASA - vedrørende håndtering av hendelsesrapportering
2009-04-16 Norwegian Air Shuttle AS   Norwegian Air Shuttle AS - håndtering av hendelsesrapportering
2009-04-14 Norwegian Air Shuttle AS   Occurrence reporting - missing engine oil cap
2009-03-18 Norwegian Air Shuttle AS   søknad om fornyelse av ARC
2009-03-18 Norwegian Air Shuttle AS   utstedelse av recommendation report for fornyelse av ARC
2009-03-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 09-0080
2009-03-16 Vogt & Wiig AS   Godkjennelse av forlenget innleieavtale - Norwegian
2009-03-04 Vogt & Wiig   Forsikringsbevis flåteforsikring
2009-02-26 Vogt & Wiig AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2009-02-23 Iolar Financial Services Limited   Re. expiry of lease agreement
2009-02-20 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2008-05-13 Haavind Vislie   sletting av pant og registrering av eierskifte
2008-05-13 Norwegian Air Shuttle AS   Godkjenning av innleie
2008-05-09 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS   Deed of Novation
2008-05-09 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   LN-EXL/Attesterte registerutskrifter
2008-05-08 Haavind Vislie   registrering av ny eier, Iolar Financial services limited
2008-04-22 Advokatfirmaet Haavind Visile AS   spørsmål om innleigodkjennelsen samt kvittering for betalt gebyer
2008-04-18 Vogt & Wiig AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2008-04-16 Haavind Vislie AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2 annet ledd
2008-04-15 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2008-04-10 Haavind Vislie AS   søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
2008-03-26 Norwegian Air Schuttle ASA   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-05 Norwegian Air Shuttle AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-29 Norwegian Air Shuttle AS   Norwegian Air Shuttle ASA - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-07-20 The Spanish Civil Aviation Authority   Safety Assessment of Foreing Aircraft (SAFA) Ramp Inspection - 11.07.2007 - LN-KKP
2007-01-10 Norwegian Air Shuttle AS   Vedlikeholdsrapport
2006-03-22 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 031105 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2006-03-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport ( SL RAP 4/2006 ) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord - Kopi av brev
2006-03-13 Norwegian Air Shuttle AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om lufttrafikkhendelse 03.11.2005 I Oslo ATCC sektor nord med B737 LN-KKP og DCH-8-402 LN-WDB
2006-01-25 Norwegian Air Shuttle ASA   Vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no