LN-KLH

Tiger Aircraft LLC AA-5A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Tiger Aircraft LLC
Model: AA-5A
MSN: AA5A-0844
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1979 (44 years old)
Max TO weight: 999 kg
ICAO Hex: 47863E
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Rise, Bjørn
Sved, Tor Endre
Adress: Skogsveien 273
7288 SOKNEDAL

source: caa

Aircraft event timeline

2022-11-23
Owner changed
Rise, Bjørn
Sved, Tor Endre
2007-05-22
Owner changed
Sved Tor Endre
Holden Kjell Olav

Related Youtube videos (1)

LN-KLH data-toggle=

SAS CARAVELLE III LN-KLH. OSLO, NORWAY.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-12-19 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2022-11-24 Bjørn Rise     Registrering av eierskifte
2022-11-10 Bjørn Rise     retur av flyskjøte
2022-10-10 Bjørn Rise     retur av flyskjøte uten tinglysning
2022-09-20 Kjell Olav Holden     Retur av flyskjøte uten tinglysning
2022-09-20 Kjell Olav Holden     manglende påført fødselsnummer
2022-06-09 Kjell Olav Holden     Bekreftelse av salg av andel
2022-06-09 Bjørn Rise     Svar vedrørende salg av andel.
2022-01-10 Bjørn Rise     kopi av ID for kjøper
2021-12-31 Tor Endre Sved     kopi av ID
2021-12-30 Internal Document     vedr. salg av eierandel
2021-12-15 Tor Endre Sved     Delvis eierskifte - flyskjøte
2021-12-14 Bjørn Rise     Flyskjøte
2021-12-14 Kjell Olav Holden     Flyskjøte med riktig fødselsnummer
2021-12-14 Kjell Olav Holden     Flyskjøte
2021-12-14 Kjell Olav Holden     Flyskjøte
2021-11-30 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-12-10 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-03-03 Tor Endre Sved     Utstedelse av nytt EASA Form 25 Luftdyktighetsbevis pga. det gamle er tapt
2020-02-28 NLF CAMO     SV: Airworthiness review
2020-02-27 Tor Endre Sved     Kopi av Luftdyktighetsbevis
2020-02-17 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-02-12 Tor Endre Sved     Kopi av Luftdyktighetsbevis
2019-02-18 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-02-18 Einar Bjørnebekk     LN-KLH Review report
2018-02-14 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-02-21 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-02-03 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-02-23 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-01-26 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-02-10 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-10 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-20 Kjell Olav Holden   Utsatt frist for EASA godkjent AMP
2010-04-19 Kjell Olav Holden   forlengelse av frist til N-ARC
2010-02-16 Kjell Olav Holden   AMP - avslag
2010-02-11 Tor E Sved   vedlikeholdsprogram
2009-10-29 Tor Endre Sved   Informasjon om FAA SAIB-09-37R1 - AA-5 - Sprekker og deformert struktur i fremre horisontal stabilisator feste
2009-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-17 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-22 Tor Endre Sved   LN-KLH Forlengelse av ARC
2008-12-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-21 Tor Endre Sved   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Tor Endre Sved   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tor Endre Sved   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-25 Helitrans Teknisk AS   vedlikeholdsrapport
2007-06-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-05-23 Tor Endre Sved   Registrering av eierskifte
2007-01-26 Tor Endre Sved   Legitimasjon fra Tor Endre Sved og Hilmar Tollefsen
2007-01-17 Hilmar Johan Tollefsen   flyskjøte
2006-09-24 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-31 Helitrans AS   tilsynsrapport
2006-05-12 Hilmar Tollegsen flyselskap   Luftdyktighetsbevis
source: einnsyn.no

More information: