LN-OTK

Airbus Helicopters Deutschland GmbH MBB-BK117 D-3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-3
MSN: 21272
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2024 (4 months old)
Max TO weight: 3800 kg
ICAO Hex: 478E69
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordea Finance Equipment AS
Adress: Org. nr: 987664398
0107 OSLO
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa

Aircraft event timeline

2024-03-18
Aircraft Added
Nordea Finance Equipment AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-26 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Permanent tillatelse for radioutstyr
2024-04-26 NORSK LUFTAMBULANSE AS     permanent tillatelse og følgebrev
2024-04-22 NORSK LUFTAMBULANSE AS     spørsmål om tillatelse
2024-03-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Korrigert vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OTK
2024-03-20 KJELL A ØSTNES AS     Registrering av luftfartøy
2024-03-19 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for fabrikknytt MBB BK117 D-3 helikopter importert fra Tyskland
2024-03-19 Nordea Finance Equipment AS     Nordea Finance Equipment AS - Vedtak om godkjenning av innleie for LN-OTK
2024-03-18 Østnes Helicopters     Registrering - Effektueringsmelding
2024-03-13 AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH     Bill of Sale H145 SN 21272
2024-03-12 Østnes Helicopters     Søknad om registrering - Skjøte Bill of Sale - Bekreftelse
2024-03-12 Østnes Aero AS     Deponering i forbindelse med søknad om registrering
2024-03-06 Nordea Finance Equipment AS     Avtale om leie av helikopter mellom Norsk Luftambulanse AS og Nordea Finance Equipment AS
2024-02-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2024-02-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2024-02-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2024-01-30 Norsk Luftambulanse Helikopter     Søknad om registrering
2024-01-26 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-10-19 Norsk Luftambulanse Helikopter     Tildeling av ICAO-kode
2023-10-18 Norsk Luftambulanse Helikopter     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2022-11-17 Lasse Dahl     LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTR og forlenget reservasjon av registreringsmerker
2022-11-16 Lasse Dahl     LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTR og søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerker
source: einnsyn.no