LN-WTF

Shark Aero s.r.o Turbo Shark 600 EXP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Shark Aero s.r.o
Model: Turbo Shark 600 EXP
MSN: 125
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2024 (4 months old)
Max TO weight: 600 kg
ICAO Hex: 47B6DF
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Hauklien, Thomas
Adress: Steinbekklia 50
3684 Notodden

source: caa

Aircraft event timeline

2024-03-19
Aircraft Added
Hauklien, Thomas

Related Youtube videos (1)

LN-WTF data-toggle=

Turbo Shark #125 (LN-WTF) Video Update

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-11 Edgeperformance AS     Revidert Vedlikeholdsrapport VR
2024-04-11 Thomas Hauklien     Utstedelse av Særskilt tillatelse prøveflyging, amatørbygget luftfartøy
2024-04-05 THOMAS HAUKLIEN     permanent tillatelse og følgebrev
2024-04-05 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Permanent tillatelse for radioutstyr
2024-04-04 THOMAS HAUKLIEN     LN-WTF- programmert ELT
2024-03-27 EDGEPERFORMANCE AS     avventer dokumentasjon på programmering av ELT - spørsmål om eier
2024-03-27 EDGEPERFORMANCE AS     svar om eier - sender dokumentasjon på ELT når omprogrammert
2024-03-26 EDGEPERFORMANCE AS     Varsel om besiktigelse av luftfartøy
2024-03-26 Thomas Hauklien - Edgeperformance AS     Tilbakemelding vedr. varsel om besiktigelse av luftfartøy
2024-03-26 Espen Aarhus     Tilbakemelding vedr. varsel om besiktigelse av luftfartøy
2024-03-26 EDGEPERFORMANCE AS     luftfartøyet er registrert i NLR - ber om permanent radiotillatelse
2024-03-22 Thomas Hauklien     Vedtak om innvilget dispensasjon fra BSL A 1-8 - størrelse på nasjonal- og registreringsmerker
2024-03-20 Thomas Hauklien     Registrering av luftfartøy
2024-03-19 Bendik Johansen Mørstad     Prøveflyging
2024-03-19 Thomas Hauklien     Kopi av legitimasjon
2024-03-12 Edgeperformance AS     VR Vedlikeholdsrapport
2024-03-12 Edgeperformance AS     Søknad om avvik fra (BSL A 1-8) §7
2024-03-12 Thomas Hauklien     Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2024-03-07 Thomas Hauklien     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2024-03-06 EDGEPERFORMANCE AS     Tilsending av dokumenter
2024-03-04 EDGEPERFORMANCE AS     24/00735-13 - Forlenget reservasjon av registreringsmerke
2024-03-01 EDGEPERFORMANCE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2024-03-01 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2024-02-29 EDGEPERFORMANCE AS     Søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerke
2024-02-29 EDGEPERFORMANCE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-10-11 Edgeperformance AS     ICAO HEX
2023-10-10 Edgeperformance AS     ICAO HEX
2022-11-15 Thomas Hauklien - Edgeperformance AS     reservasjon av registreringsmerke
2022-11-14 Thomas Hauklien - Edgeperformance AS     søknad om reservasjon av kjennemerke
2022-08-30 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC
source: einnsyn.no

More information: