LN-OLV

Leonardo S.p.A. AW139

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Leonardo S.p.A.
Model: AW139
MSN: 31765
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Max TO weight: 7000 kg
ICAO Hex: 47842E
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Rotortrade Limited
Adress: 3 rd Floor 28 Austin Friars
EC2N2QQ London

source: caa

Aircraft event timeline

2024-04-16
Aircraft Added
Rotortrade Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-05-03 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2024-05-03 LUFTTRANSPORT RW AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2024-04-25 JON ARNE JØRGENSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2024-04-25 LUFTTRANSPORT AS     henvendelse om midlertidig tillatelse
2024-04-19 LUFTTRANSPORT AS     henvendelse om midlertidig tillatelse
2024-04-17 LUFTTRANSPORT RW AS     Registrering av luftfartøy
2024-04-16 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleie for LN-OLV
2024-04-16 Civil Aviation Authority of Malaysia     Aircraft Registry
2024-04-12 Ingar Fuglevåg     registrering - effektueringsmelding
2024-04-10 ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS     Innregistrering av luftfartøy - Aircraft bill of sale
2024-03-20 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Tilbakemelding - søknad om leieavtale Annex D
2024-03-14 Mohamad Afif Bin Azhar     bekreftelse på at fartøyet ikke ble registrert i malaysisk register
2024-03-12 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Ref. søknad om leieavtale LN-OLV
2024-03-06 LUFTTRANSPORT RW AS     Søknad om luftdyktighetsbevis NF-0349 for S/N 31765
2024-03-06 Fredrik E Ottosson     Flåteutvidelse Lufttransport RW - AW139 S/N 31765 - Manglende søknad
2024-02-13 LUFTTRANSPORT FW AS     ICAO Tildeling av 24-bits ICAO kode
2024-02-08 LUFTTRANSPORT FW AS     ICAO kode til Transponder og ELT
2024-01-03 Lufttransport     Reservasjon av registreringsmerke
2024-01-02 LUFTTRANSPORT AS     Flåteutvidelse Lufttransport RW - AW139 S/N 31765
2024-01-02 Lufttransport     Reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no

More information: