LN-OTN

Airbus Helicopters Deutschland GmbH MBB-BK117 D-3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-3
MSN: 21284
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2024 (6 months old)
Max TO weight: 3800 kg
ICAO Hex: 478DF1
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordea Finance Equipment AS
Adress: Org. nr: 987664398
0107 OSLO

source: caa

Aircraft event timeline

2024-06-11
Aircraft Added
Nordea Finance Equipment AS

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-06-24 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Oversendelse av registreringsbevis
2024-06-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - oversendelse av ny OPS.SPEC rev. 41
2024-06-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     oversendelse av registreringsbevis
2024-06-11 Østnes Helicopters AS     registrering - effektueringsmelding
2024-06-11 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Form 52 - AFM -W&B
2024-06-11 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Flytid
2024-06-11 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie av LN-OTN
2024-06-11 Norsk Luftambulanse Helikopter     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for fabrikknytt MBB BK117 D-3 helikopter importert fra Tyskland
2024-06-11 Nordea Finance Equipment AS     registrering av luftfartøy
2024-06-07 Nordea Finance Equipment AS     Avtale om leie av helikopter - Norsk Luftambulanse AS og Nordea Finance Equipment AS
2024-06-07 Internal Document     Innleieavtale s/n 21284 - fra NFE
2024-05-21 Nordea Finance Equipment AS     Leasingavtale mellom Norsk Luftambulanse AS og Nordea Finance Equipment AS
2024-05-13 Østnes Helicopters     kopi av registreringsbevis - dokumentasjon
2024-04-15 Østnes Aero AS     Bill of Sale - Apostille - Certificate of Non-Registration from Germany
2024-03-25 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Endret dato for planlagt registrering av luftfartøy
2024-02-27 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2024-02-27 NORSK LUFTAMBULANSE AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2024-02-05 Norsk Luftambulanse Helikopter     Søknad om luftdyktighetsbevis
2024-02-02 NORSK LUFTAMBULANSE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2024-01-30 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Vedrørende registrering av helikopter
2023-10-19 Norsk Luftambulanse Helikopter     Tildeling av ICAO-kode
2023-10-18 Norsk Luftambulanse Helikopter     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2022-11-17 Lasse Dahl     LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTR og forlenget reservasjon av registreringsmerker
2022-11-16 Lasse Dahl     LN-OTK, LN-OTN, LN-OTQ, LN-OTR og søknad om forlenget reservasjon av registreringsmerker
source: einnsyn.no