LN-LFK

SAAB-Scania AB
91B-2

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91B-2
MSN: 91-341
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1957
Max TO weight: 1215 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LFK Flyhobbyklubb
Adress: c/o Kjetil Eide Andersen, Kollenveien 16
1424 Ski

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-04-01
Adress
LFK Flyhobbyklubb
2019-04-01
Name
LFK Flyhobbyklubb
1983-03-11
Owner changed
LFK Flyhobbyklubb

Related Youtube videos

LN-LFK data-toggle=

Aerobatics in Safir LN-LFK 2001

LN-LFK data-toggle=

Full Flight - Saab Safir - Sightseeing around Oslo - Intercom Audio

LN-LFK data-toggle=

Saab Safir 75 years!

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-18 Rune Håkensen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-05-18 Ole Petter Syvertsen     Revidert vedlikeholdsrapport og søknad om N-ARC
2022-05-16 Ole Petter Syvertsen     Vedlikeholdsrapport og søknad om N-ARC
2022-05-13 Ole Petter Syvertsen     Vedlikeholdsrapport og søknad om N-ARC
2022-01-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-01-06 LFK FLYHOBBYKLUBB     Epost med permanent tillatelse
2022-01-06 LFK FLYHOBBYKLUBB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-12-31 LFK FLYHOBBYKLUBB     endring av utstyr
2021-12-17 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-12-17 LFK FLYHOBBYKLUBB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-12-17 LFK FLYHOBBYKLUBB     Epost med permanent tillatelse
2021-12-16 LFK FLYHOBBYKLUBB     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-05-07 Rune Håkensen     LN-LFK - Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-05-04 Ole Petter Syvertsen     LN-LFK - Vedlikeholdsrapport for 2021
2020-05-18 Rune Håkensen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-05-15 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2019-06-17 Hovedredningssentralen i Sør Norge     falsk alarm fra ELT
2019-06-17 Hovedredningssentralen i Sør Norge     falsk alarm fra ELT
2019-05-22 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-05-20 Ole Petter Syvertsen     Luftdyktighetsbevis
2019-04-08 Lillestrøm Sparebank     Registrering av heftelse
2019-03-31 Jon Peder Engan     Oversendelse av dokumentasjon
2019-03-19 Lillestrøm Sparebank     Pantedokument
2017-04-24 Aeromech AS   LN LFK - Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-20 Ole Petter Syvertsen   LN LFK - søknad luftdyktighetsbevis
2016-03-14 Aeromech AS   Vedtak om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2016-03-13 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2014-10-16 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport ny dato
2014-10-16 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport ny dato
2014-10-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport - VR
2013-12-02 LN-Hobbyflyklubb   Luftdyktighetsbevis
2013-11-19 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2012-12-05 Aeromech AS   VR
2012-12-05 Aeromech AS   Permit to Fly
2012-12-04 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2011-09-27 LFK Flyhobbyklubb   Forlengelse av luftdyktighetsbevis
2011-09-26 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-09-06 Willy Holmedal   Luftdyktighetsbevis
2010-09-05 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - revisjon 1
2010-09-04 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-09-25 LFK Flyhobbyklubb   Forlengelse av Luftdyktighetsbevis (LDB)
2009-09-20 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-15 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT Modifikasjon HC-406LFK-01 for SAAB Safir 91B-2
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406LFK-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-10-24 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av 406 MHz ELT Modifikasjon HC-406LFK-01 for SAAB Safir 91B-2
2008-10-07 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2007-12-28 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-05 Lillestrøm Sparebank   Retur av slettet pantedokument
2007-02-28 Lillestrøm Sparebank   Sletting av pantedokument
2006-11-10 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-11 Aeromech AS   Vektsider - Tilsynsrapport
2005-12-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: