LN-LTA

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1868
ICAO Hex: 478471
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2020-03-03
Aircraft Deleted
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2006-11-07
Aircraft Added

Related Youtube videos (1)

LN-LTA data-toggle=

Lufttransport. Beech B200 Super King Air, LN-LTA. January 9, 2015.

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-04-21 Internal Document     LTFW AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-LTA
2020-03-19 Lufttransport Fixed Wing AS     bekreftet oppsigelse
2020-03-09 Lufttransport Fixed Wing AS     oppsigelse - luftfartøy solgt
2020-03-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial SEB     sletting av luftfartøy
2020-02-27 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial SEB     Begjæring om avregistrering og sletting
2020-02-20 Lufttransport AS     LN-LTA- Ferry flight to Bogoto
2020-02-20 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Søknad om approval for LN-LTA Ferry flight to Bogoto
2020-02-20 Lufttransport AS     Lufttransport FW AS - Reply to received application for ferry flight approval to Bogotà, Colombia with aircraft B-200 P21 LN-LTA
2020-02-13 Lufttransport Fixed Wing AS     Propell FY 2680 - Ukjent produksjonsår - EASA form 1
2020-02-13 Lufttransport AS     Vedtak om utstedelse av revidert eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Colombia
2020-02-12 Lufttransport Fixed Wing AS     SV: Propell FY 2680 - Ukjent produksjonsår
2020-02-12 Lufttransport Fixed Wing AS     VS: Propell FY 2680 - Ukjent produksjonsår
2020-02-12 Lufttransport Fixed Wing AS     SV: Propell FY 2680 - Ukjent produksjonsår
2020-02-10 Lufttransport AS     Export C of A S/N BB1868
2019-12-18 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleie for LN-LTA
2019-12-13 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av leieavtale - LTFW B200
2019-08-06 Lufttransport Fixed Wing AS     Retur av Propelljournal
2019-07-31 Stig Veiåker     Endelig CRS før utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2019-07-22 Lufttransport Fixed Wing AS     Propelljournal Nr. 5 for Hartzell Propell S/N FY2680
2019-07-18 Lufttransport Fixed Wing AS     AD Liste kommentarer
2019-07-18 Lufttransport Fixed Wing AS     0002-9759 - Revisjonsbevis
2019-07-17 Lufttransport AS     1. forlengelse av ARC 15b
2019-07-17 Lufttransport AS     Vedlikeholdsrapport
2019-07-17 Lufttransport AS     AD, MOD og REP list
2019-07-17 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedtak om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy som eksporteres ut av EASA området til Colombia
2019-07-02 Lufttransport Fixed Wing AS     Lufttransport FW AS - Vedtak om forlenget godkjenning av innleieavtale for LN-LTA
2019-06-26 Fredrik E Ottosson     Eksportgransking
2019-06-25 Lufttransport AS     Vedrørende behov for Permit to Fly
2019-06-25 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedrørende behov for Permit to Fly
2019-06-25 Lufttransport Fixed Wing AS     Vedrørende behov for Permit to Fly
2019-06-25 Lufttransport Fixed Wing AS     Søknad om Permit to Fly trekkes
2019-06-24 Lufttransport AS     Søknad eksportluftdyktighetsbevis
2019-06-21 Lufttransport AS     Søknad om Permit to Fly
2018-04-20 Lufttransport AS     ARC
2017-12-04 Lufttransport Fixed Wing AS   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis
2017-11-13 Lufttransport Fixed Wing AS   Søknad om oppdaterte Noise Certificates
2017-05-16 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2016-12-21 Lufttransport AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2016-05-02 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2016-04-22 Lufttransport Fixed Wing AS   1st extension of ARC
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-07-11 Lufttransport AS   Retur av exemption
2015-07-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - tilbakemelding på Aerolite STC LN-LTA
2015-07-02 Lufttransport AS   Aerolite STC
2015-06-29 Lufttransport AS   Lufttransport - Vedtak om godkjenning av forlengelse av for LN-LTA
2015-06-25 Lufttransport AS   Søknad om godkjenning av leieavtale
2015-05-11 Lufttransport AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation (EC) NO 216/2008 - Medical Interior Kit
2015-05-08 Lufttransport AS   Article 14.4 Exemption søkand gjeldende STC EMS inredning
2015-05-07 Kuerzi avionics   Flight condition Approval and Permit to Fly
2015-05-07 Kuerzi avionics   Flight condition Approval and Permit to Fly - Form 20b
2015-04-13 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ikke godkjent modifikasjon på LN-LTA Aerolite STC
2015-04-07 Lufttransport AS   Issue of ARC
2014-08-01 Lufttransport AS   Godkjenning av Deviation Letter, Inner Liner Crack and Hole
2014-07-31 Lufttransport AS   Søknad om godkjenning av Deviation Letter, Inner Liner Crack and Hole
2014-04-28 Lufttransport AS   Extension of ARC
2013-05-15 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport B200
2013-05-03 Lufttransport AS   Lufttransport AS - ACAM rapport nr. 0001-1650 - LN-LTA
2012-10-11 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2008/07) om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn 03.10.2007
2012-08-29 Avinor AS   Avinor AS - Oppfølging av sikkerhetstilrådinger i rapport (SL RAP 2008/07) om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn, Langnes 3.10.2077
2012-05-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-04-19 Aviation Engineering   Søknad om ARC
2012-03-02 Lufttransport AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2012-02-28 Lufttransport AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2012-02-23 Lufttransport AS   søknad om forlenget innleieperiode
2012-02-22 Lufttransport AS   søknad om forlenget innleieperiode - B200
2012-02-21 SEB Finans   Bekreftelse på forlengelse av leieavtale
2012-02-21 Lufttransport AS   Dry Lease
2012-02-20 Lufttransport AS   Dry Lease
2011-05-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilrådninger i rapport i rapport (SL RAP 2008/07) om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn 03.10.2007 LN-LTA og ZH16641
2011-04-19 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-03-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse over Svolvær lufhavn Helle 10.03.2011 - Avslutning etter forundersøkelse
2010-05-18 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-08 Aviation Engineering AS   recommendation report - søknad om ARC
2009-07-01 Lufttransport AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)recommendation report
2009-06-24 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2008/07) om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn 031007
2009-06-11 Aviation Engineering AS   Komplett recommendation report
2009-03-12 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på luftfartshendelse Tromsø lufthavn Langnes 11.02.2009
2009-03-09 Avinor AS   Tilbakemelding på oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene SL 2008/04T-05T-06T-07T-08T
2009-02-06 Avinor AS   Oppfølging av sikkerhetstilrådingene SL 2008/04T-05T-06T-07T-08T
2008-07-07 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-07 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-26 Lufttransport AS   LN-LTA - Vedlikeholdsrapport
2008-06-24 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-06-19 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2008/07) om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn 031007
2008-05-28 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/07 om alvorlig luftfartshendelse Tromsø lufthavn 03.10.2007 - Ford Transit ZH16641
2008-05-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Tromsø lufthavn, Langnes - utkast til rapport om alvorlig lufttrafikkhendelse - 03.10.2007 - Ford Transit ZH16641-AVSKJERMET
2008-04-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Tromsø lufthavn, Langnes - utkast til rapport om alvorlig lufttrafikkhendelse - 03.10.2007 - Ford Transit ZH16641
2008-03-27 Lufttransport AS   vedrørende søknad om utstedelse av ARC
2008-03-14 Lufttransport AS   søknad om utstedelse av ARC
2008-02-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Tromsø lufthavn, Langnes - LN-LTA og ZH16641 03.10.2007
2007-03-14 Lufttransport AS   søknad om flåteutvidelse / informasjon om flåteendring
2007-03-02 Lufttransport AS   innvilget søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-09 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-09 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-07 SEB Finans AB   Innføring i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-11-06 Lufttransport AS   innvilget søknad om permit to Fly
2006-10-31 FAA Aircraft Registry AFS-750   slettelsesattest fra USCAR
2006-10-30 SEB Finans   Vedrørende registrering av luftfartøy
2006-10-27 Lufttransport AS   Søknad om permit to Fly
2006-10-27 Lufttransport AS   Søknad om endelig registrering av luftfartøy
2006-10-27 SEB Finans AB   Bill of Sale
2006-09-22 Lufttransport AS   bekreftelse på reservert registreringsmerke
2006-09-19 Lufttransport AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no