LN-LYR

Dornier Luftfahrt GmbH
DO 228-202K

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dornier Luftfahrt GmbH
Model: DO 228-202K
MSN: 8166
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1989
Max TO weight: 6200 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport FW AS
Adress: Postboks 2203 Langnes
9298 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-09-28
Owner changed
Lufttransport AS
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2000-07-03
Owner changed
Elcon Finans AS
1994-05-25
Aircraft Added
Dornier Luftfahrt GmbH

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-16 Norce     Sluttrapport - NRS følgemiddelkontrakt - UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-12-06 Norce     Ber om ytterligere rapportering - NRS følgemiddelkontrakt UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-11-30 Internal Document     Evaluering av søknad - NRS følgemidler 2022 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-11-30 Norce     Sluttrapport, revisorrapport, regnskapsrapport og oppkalling - NRS følgemiddelkontrakt - UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-11-01 Norce     Søknad - NRS følgemidler 2022 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-09-13 Norce     Fremdriftsrapport - NRS følgemiddelkontrakt UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-06-10 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate etter Recommendation Report
2021-05-28 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for Dornier 228-202
2021-04-30 NORCE     Signert kontrakt - NRS følgemiddelkontrakt UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2021-03-22 NORCE Teknologi avd Tromsø     Kontrakt til signering - NRS følgemiddelkontrakt UDF21032 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2020-12-07 Internal Document     Evaluering av søknad - NRS følgemidler 2021 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2020-10-31 NORCE     Søknad - NRS følgemidler 2021 - Utvikling av styringssystem for sensorer om bord i LN-LYR
2020-05-20 Lufttransport AS     ARC - 2nd extension
2019-02-01 Lufttransport AS     MEL RIE LN-LYR
2018-05-15 Lufttransport Rotor Wing AS     LN-LYR - issue of ARC
2017-09-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-01 Lufttransport AS   2nd extension of ARC
2017-05-08 ACAM   Lufttransport Fixed Wing AS - ACAM Ramp sjekkliste LN-LYR
2017-05-08 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Fixed Wing AS - ACAM rapport 0002-2574 - LN-LYR
2017-04-03 Lufttransport Fixed Wing AS   Lufttransport Fixed Wing AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-LYR
2016-07-06 Lufttransport RW AS   LN-OLV, LN-LYR og oversendelse av registreringsbevis
2016-06-30 Lufttransport Fixed Wing AS   søknad nytt registreringsbevis
2016-06-15 Lufttransport AS   1st extenson av ARC
2016-03-09 Lufttransport Fixed Wing AS FW   Svar på søknad om RNP APCH godkjennelse for Dornier Do228
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-15 Lufttransport Fixed Wing AS FW   RNP APCH godkjennelse for Dornier Do228
2016-01-05 Lufttransport Fixed Wing AS FW   Lufttransport AS - Svar på søknad som omhandler: Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-05-22 Lufttransport AS   issue of ARC
2015-03-22 Lufttransport AS   Retur av exemption
2015-01-21 Lufttransport AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008
2015-01-20 Lufttransport AS   Information regarding use of RUAG No Technical Objection NTO-228-0000-95
2015-01-16 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-01-16 Lufttransport   Lufttransport AS - Vedtak angående Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2014-06-16 Lufttransport AS   1st extension of ARC
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-07-19 Lufttransport AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2013-07-18 Lufttransport AS   Søknad om utssettelse av tidsfrist for defect De 66825 - C-MEL
2013-05-30 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - LYR20130530a
2013-05-28 Lufttransport AS   Lufttransport AS - selskapets søknad om godkjenning av B-RNAV og P-RNAV for D228-202K (LN-LYR)
2013-05-16 Aviation Engineering AS   recommendation report
2013-05-13 Lufttransport AS   søknad operational approval RNAV D228
2013-01-24 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-18 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-06 Lufttransport AS   Permit to Fly
2012-12-06 Lufttransport AS   søknad om permit for flight
2012-12-06 Lufttransport AS   Oppdatert Søknad Permit to Fly med EASA Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2012-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly for utprøving av modifikasjon i forbindelse med EASA sertifisering
2012-09-28 Lufttransport   Registrering av eierskifte
2012-09-26 SG Equipment Finance   Flyskjøte - Firmaattest
2012-09-14 Lufttransport AS   Søknad på nytt registreringsbevis
2012-08-21 Lufttransport AS   MEL RIE item 21.4 - Air condition system
2012-06-25 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-12-16 Lufttransport AS   Lufttransport AS: Counter Drum Type Altimeter LN-LYR
2011-06-06 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-05-16 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om engangsdispensasjon ang ACAS II for LN-MOL (8156)
2010-12-20 Lufttransport AS   Forlenget innleiegodkjenning
2010-12-09 Lufttransport AS   forlenget innleiegodkjenning
2010-12-09 Lufttransport AS   Forlenget innleiegodkjenning
2010-10-27 Iwatch Aeroservice AS   Godkjennelse av forlenget leieavtale
2010-10-27 Lufttransport AS   Forlenget innleiegodkjenning
2010-06-14 Lufttransport AS   søknad om utstedelse av ARC
2009-12-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forlengelse av ACAS II dispensasjon - LN-MOL
2009-12-07 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forlengelse av ACAS II dispensasjon - LN-MOL
2009-06-24 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-05-28 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2008-07-22 Lufttransport AS   tilbakemelding EASA FORM 13, 2008AR-180 No 1
2008-07-01 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-30 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-30 Lufttransport AS   ARC-søknad - Vedlikeholdsrapport
2008-05-28 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-05-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-21 Lufttransport AS   tilsynsrapport
2007-06-22 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-18 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-04-20 Lufttransport AS   utstedelse av duplikat for luftdyktighetsbevis og miljøbevis for Dornier 228
2007-04-19 Lufttransport AS   søknad om utstedelse av duplikat for luftdyktighetsbevis og miljøbevis for Dornier 228
2007-03-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-12-01 Lufttransport AS   søknad om engangsutvidelse av TBO for propell
2006-12-01 Lufttransport AS   innvilget engangsutvidelse av TBO for propell
2006-08-30 Lufttransport AS   Tilsynsrapport
2006-06-23 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-21 Lufttransport AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-05-24 Lufttransport AS   Lufttransport - tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon fra MEL - D228
2006-05-23 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-05-23 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport - søknad om dispensasjon til 15.07.2006 fra MEL - D228
2006-05-23 Lufttransport AS   Lufttransport - tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon fra MEL - D228
2006-05-23 Lufttransport AS   søknad om dispensasjon frem til 15.07.2006 fra MEL / D228 for 2 stk. Oxygen Bottle and Mask, ATA 35.LT01, underpunkt B)
2005-11-07 Lufttransport AS   Lufttransport - søknad om dispensasjon fra krav om montering av ACAS II på Do 228 på Svalbard fram til 31.03.2007 - LN-LYR og LN-MOL
source: caa.no

More information: