LN-ACB

Aero Composites
SEA HAWKER

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Aero Composites
Model: SEA HAWKER
MSN: 210
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1990
Max TO weight: 725 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Prytz, Kjell
Adress: Rørosveien 1643
7387 SINGSÅS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
Prytz, Kjell
1992-01-02
Owner changed
Prytz, Kjell

More aircraft owned by Prytz, Kjell

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-22 Kjell Prytz     vedtak om godkjennelse av dokumentasjon for større modifikasjon - prosjekt 354
2021-01-28 Kjell Prytz     Kommentarer etter gjennomgang Datapakke for modifikasjon
2021-01-28 Internal Document     Vurdering av beregninger i forbindelse med ombygging fra dobbeldekker til monoplan
2021-01-26 Kjell Prytz     SV: LN-ACB- Kommentarer etter gjennomgang Datapakke for modifikasjon
2021-01-25 Kjell Prytz     LN-ACB- Kommentarer etter gjennomgang Datapakke for modifikasjon
2020-11-27 Kjell Prytz     LN-ACB-Angående datapakke for modifikasjon
2020-11-27 Kjell Prytz     LN-ACB-Datapakke for modifikasjon
2020-11-27 Kjell Prytz     LN-ACB-Datapakke for modifikasjon
2020-11-27 Kjell Prytz     LN-ACB- Datapakke for modifikasjon
2020-10-23 Kjell Prytz     Re: Angående datapakke for modifikasjon
2020-10-22 Kjell Prytz     Angående datapakke for modifikasjon
2020-09-29 Kjell Prytz     Modifisert SeaHawker
2020-01-15 Johan Andreas Mürer     Angående anbefaling
2019-12-10 Johan Andreas Mürer     Seahawker anbefaling
2018-12-13 Kjell Prytz     10/00532-27 - Opphør av luftdyktighet
2018-12-10 Kjell Prytz     ute av drift
2018-12-08 Kjell Prytz     Opphør av luftdyktighet
2018-03-07 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-02-27 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2017-03-10 Kjell Prytz   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-02-25 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-03-09 Kjell Prytz   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-03-02 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-03-02 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport VR
2015-03-30 Kjell Prytz   Korrigert luftdyktighetsbevis
2015-03-09 Kjell Prytz   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-02-24 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2014-03-18 Kjell Prytz   Særskilt luftdyktighetsbevis - korrigert
2014-03-03 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-03-14 Kjell Prytz   Permit to Fly
2013-03-12 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-03-12 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport VR
2012-03-29 Kjell Prytz   Permit to Fly
2012-03-18 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-12 Kjell Prytz   orlengelseb av permit to fly
2011-03-25 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-25 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-28 Kjell.Prytz@pmcservi.no   korrigert vedlikeholdsrapport
2010-04-26 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-11 Kjell Prytz   Rettighet til eget vedlikehold
2010-03-05 Bjørnar Vollstad   VS:Søknad om rettighet til eget vedlikehold
2009-05-05 Kjell Prytz   vedlikeholdsrapport
2009-04-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-24 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-03-24 Kjell Prytz   vedlikeholdsrapport
2009-03-10 Kjell.Prytz@pmcservi.no   Tildeling av ELT koder
2009-03-03 Kjell Prytz   Søknad om tildeling av ELT kode
2008-09-25 Kjell Prytz   Utstedelse av Permit To Fly
2008-03-31 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: