LN-MAT

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-200T

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-200T
MSN: 34-7670341
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alma Holding AS
Adress: Skarragata 22
3320 VESTFOSSEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-07
Owner changed
Alma Holding AS
2016-12-21
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2004-11-03
Owner changed
Nye Kolsrud Transport AS
2003-05-12
Owner changed
Matspecialen AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-11-07 Alma Holding AS     registrering av eierskifte
2019-11-04 Norrønafly-Rakkestad AS     eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2019-10-10 Rune Valestrand     EASA Form 1 - prop inspection
2019-10-10 Norrønafly-Rakkestad AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Rakkestad til Odense, Danmark
2019-10-08 Norrønafly-Rakkestad AS     Application - Permit to fly - CRS
2019-09-26 Norrønafly-Rakkestad AS     Application - Permit to fly
2018-05-24 Lindorff AS     Utleggsforretning
2017-09-19 Anne Berit Langrekken   LN-VYI, LN-MAT, Attestert registerutskrift
2017-09-01 Kreditorforeningen Øst SA   Vår ref: T2015-015985 Pante attester - Kjeserud
2017-05-18 Gothia AS   Vedrørende sletting av pant
2016-12-22 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   LN-MAT og sletting av heftelser og registrering av eierskifter
2016-08-22 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Begjæring om stadfestelse av bud
2016-08-03 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Tvangssalg - Infor til budgivere
2016-06-27 Kredinor   Sletting av heftelse
2016-06-14 Kredinor   Sletting av pant
2016-03-07 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Eidsberg sparebank - Orientering om tvangssalg - LN-MAT og LN-MTX
2016-03-03 Sarpsborg Tingrett   Registrering av beslutning om tvangssalg
2016-03-01 Sarpsborg Tingrett   Tvangssalg
2016-02-12 Norrønafly-Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2015-12-23 Conecto AS   LN-MAT og attesterte registerutskrifter
2015-09-08 Norrønafly-Rakkestad AS   utleggsforretning
2015-09-03 Bohusflyg AB   LN-VYI, LN-MAT spørsmål om status
2015-09-03 Bohusflyg AB   LN-VYI, LN-MAT spørsmål om status
2015-08-30 Bohusflyg AB   Fratredelse av Continuing Airworthiness Manager - AMP / LN-VYI och LN-MAT -
2015-07-10 Eidsbjerg sparebank   LN-MTX og attestert registerutskrift
2015-07-10 Eidsbjerg sparebank   LN-MTX og panteheftelser
2015-07-08 Olav Kjeserud   LN-MAT/Vedrørende søknad om sletting av utleggsforretninger
2015-07-08 Olav Kjeserud   LN-MAT/Vedrørende søknad om sletting av utleggsforretninger
2015-06-28 Olav Kjeserud   Søknad om slettelse av utleggsforretninger
2015-06-19 Norrønafly-Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2015-05-22 Kredinor Sa   LN-MTX, LN-MAT og registrering av utleggspant
2015-05-19 Kredinor   sletting av heftelse
2015-05-19 Kreditorforening Øst Sa   registrering av utleggspant
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-13 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-07 Kredinor   søknad sletting av pant
2015-03-16 Olav Kjeserud   Årsgebyr LN-MAT, LN-LMB, LN-VYI og LN-MOK
2015-02-09 Olav Kjeserud   Gebyr luftfartøy
2015-02-02 Olav Kjeserud   Gebyrer luftfartøy - LN-MOK og LN-MAT
2014-12-18 Kredinor   registrering av utleggspant etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-12-16 Politistasjonen i Indre Østfold   Underretning om utleggspant
2014-11-10 Kredinor   avlysningskvittering for utlegg i LN-MAT
2014-11-05 Kredinor   Avlysningskvittering
2014-10-06 Conecto   LN-MAT og Sletting av heftelser
2014-10-03 Conecto   Sletting av heftelser
2014-09-08 Kredinor Sa   registrering av utleggspant etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-09-03 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-06-06 Kredinor Sa   Registrering av utleggespant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-06-02 Politiet i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2014-04-25 Bohusflyg AB   ARC 2014
2014-04-25 Bohusflyg AB   ARC 2014
2014-04-25 Bohusflyg AB   ARC 2014
2014-04-04 Conecto AS   Registrering utleggspant
2014-03-31 Politiet i Indre Østfold   Underretning om utleggspant
2013-12-23 Norrønnafly-Rakkestad AS   panterett
2013-12-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Pantedokument
2013-05-19 Bohusflyg AB   ARC
2012-04-09 Bohusflyg AB   ARC Extension
2011-04-13 Norrønafly-Rakkestad AS   godkjennelse av opprettet propell journal
2011-04-06 Bohusflyg AB   ARC
2011-02-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-23 Bohusflyg AB   AMP godkjent
2011-02-21 Bohusflyg AB   søknad om AMP
2011-02-21 Bohusflyg AB   søknad om AMP - Appendix I
2010-04-22 Norrønafly-Rakkestad AS   ARC
2010-04-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-25 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-25 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-11-12 Eidsberg Sparebank   Retur av pantedokument i slettet stand og pantedokument i tinglyst stand
2008-11-10 Eidsberg Sparebank   Pantedokument luftfartøy
2008-11-06 Eidsberg Sparebank   Retur av pantedokument i henhold til avtale
2008-11-03 Eidsberg Sparebank   pantedokumenter til behandling
2008-10-30 Eidsberg Sparebank   Retur av pantedokument i luftfartøy
2008-10-24 Eidsberg Sparebank   Pantedokument i luftfartøy
2008-10-17 Olav Kjeserud   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Olav Kjeserud   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Olav Kjesrud   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-11 Norrønafly Rakkestad   vedlikeholdsrapport
2008-02-25 Eidsberg Sparebank   registrert pantedokument i luftfartøy
2008-02-18 Eidberg Sparebank   panterett i luftfartøy
2007-04-12 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-04-26 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-02 Olav Kjeserud   Retur av gammelt registreringsbevis
2006-02-22 Norrønafly AS   Registrert overføring av registerhjemmel
2006-02-15 Norrønafly AS   Eiendomsoverdragelse
source: caa.no

More information: