LN-MOC

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1449
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2010-06-01
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2010-05-12
Former
SG Finans AS
2010-05-12
Owner changed
Lufttransport AS
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2001-06-29
Owner changed
Elcon Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-06-04 Lufttransport AS   Søknad om delvis refusjon av årsgebyr
2010-06-02 Lufttransport AS   Sletting av luftfartøy
2010-06-01 Lufttransport AS   Avregistrering av luftfartøy
2010-06-01 Stig Veiåker   SV: Avregistrering av LN-MOC, LN-MOE, LN-MOH og LN-MOI.
2010-05-26 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-MOC og attestert registerutskrift
2010-05-21 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oversendelse av ny Operation Spesifications - LN-MOI
2010-05-19 Lufttransport AS   påtegning av heftelse
2010-05-14 Lufttransport AS   LN-MOC og attesterte registerutskrifter
2010-05-14 Lufttransport AS   Sletting av heftelse
2010-05-12 Lufttransport AS   registrering av eierskifte
2010-05-12 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om endring i registrering for B200 fra ervervsmessig til privat registrering LN-MOI
2010-05-11 SG Equipment Finance AS   eierskifte - flyskjøte
2010-05-06 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis i forbindelse med eksport ut av EASA området og til Australia
2010-05-02 Lufttransport AS   Oppdatert AD liste
2010-04-26 Lufttransport AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-04-23 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-04-23 Lufttransport AS   refusjon av årsgebyr for luftfartøy
2009-11-09 Lufttransport AS   Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-04 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Form 15a
2009-10-11 Aviation Engineering AS   Recommendation Report Hawker Beechcraft B200 for utstedelse av ARC
2009-09-30 Lufttransport AS   Godkjent forlengelse av innleie - LN-MOC, LN-MOD, LN-MOE
2009-09-29 Geir Nedregård   VS: Godkjenning av innleie LN-MOC, LN-MOD, LN-MOE og LN-MOT
2008-11-21 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-17 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-10 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-04-07 Statens Havarikommisjon for Transport   lufttrafikkhendelse mellom Kirkenes og Vardø 19.03.2008 B200 LN-MOC og DHC-8
2008-02-25 Lufttransport AS   tilbakemelding på EASA Form 006 og 013 - 2007AR-047
2007-11-27 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-26 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-10-29 Lufttransport AS   VR Transition
2007-10-26 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-21 Lufttransport AS   Godkjent innleie: LN-MOC, LN-MOD og LN-MOE
2007-08-13 Lufttransport AS   søknad on godkjenning av innleieavtale B200
2007-02-23 Lufttransport AS   Innvilget engangsutvidelse for TBO på propeller
2007-02-19 Lufttransport AS   Søknad om engangsutvidelse for TBO på propeller
2006-11-27 Lufttransport AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 Lufttransport AS   LN-OLM, LN-MOC, LN-MOE, LN-OLI og Utsendelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-30 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2006-10-30 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: einnsyn.no

More information: