LN-MOF

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1461
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-05-03
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2001-06-29
Owner changed
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-12-14 Lufttransport AS   retur av fartøydokumenter
2011-05-04 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting
2011-05-02 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting
2011-04-26 Lufttransport AS   om mottatt slettelsesbegjæring
2011-04-26 Lufttransport   LN-MOG og attestert registerutskrift
2011-04-26 Lufttransport   LN-MOG og attestert registerutskrift
2011-04-19 Lufttransport AS   begjæring om avregistrering og sletting fra luftfartøyregister
2011-03-23 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pant
2011-03-22 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pant
2011-03-04 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy ut av EASA området og til Republikken Filippinene
2011-03-03 Lufttransport AS   Bekreftelse på at alt vedlikehold er utført og avsluttet
2011-03-02 Lufttransport AS   Oppdatert VR i forbindelse med eksportluftdyktighetsutstedelse
2011-03-01 Lufttransport AS   Vekt og balanseskjema klart datert 28.02.2011
2011-02-21 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport
2011-02-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-02-11 Lufttransport AS   Tilsynsrapport i forbindelse med eksportgransking - datert 11.02.2011
2011-02-01 Lufttransport AS   Supplerende opplysninger til søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-01-27 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-03-22 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-02-26 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2009-06-29 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-25 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2008-07-08 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-02 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-27 Lufttransport AS   signert vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-13 Lufttransport AS   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2008-03-26 Lufttransport AS   lister over modifikasjoner og reperasjoner
2007-12-19 Lufttransport AS   Dispensasjon fra utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-12 Lufttransport AS   Aircraft Weighing
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-05 Lufttransport AS   vekt og balanse rapport
2006-12-21 Lufttransport AS   LN-MOF, LN-MOI, LN-MOB, LN-MOD, LN.MOH og utsendelse av fornyede luftdyktighetsbevis
2006-01-28 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport - søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-01-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse - Banak TMA 10.10.2005
2006-01-03 Lufttransport AS   Rapport om lufttrafikkhendelse med LN-MOF 10.10.2005
2005-12-20 Lufttransport AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
2005-11-30 Lufttransport AS   utkvittert tilsynsrapport
source: einnsyn.no

More information: