LN-MOG

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1465
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-05-11
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2001-06-29
Owner changed
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-10-14 Lufttransport AS   retur av fartøydokumenter
2011-05-11 Lufttransport AS   Sletting av luftfartøy
2011-05-11 Lufttransport AS   Sletting av luftfartøy
2011-04-26 Lufttransport   LN-MOG og attestert registerutskrift
2011-04-26 Lufttransport   LN-MOG og attestert registerutskrift
2011-04-19 DnB NOR Bank ASA   Pantefrafall av pantedokument
2011-04-17 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis NCAATL-0772 for brukt Hawker Beechcraft B200 som eksporteres ut av EASA området og til Australia
2011-04-14 DnB NOR Bank ASA   Pantefrafall av pantedokument
2011-04-13 Lufttransport AS   Oppdatert Modification Status Report - Repair status report - vekt og balanse samt bekreftelse om lukking av WO 104
2011-04-12 Lufttransport AS   Kopi av ARC - oppdatert VR og LE repair
2011-04-11 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport
2011-04-01 Lufttransport AS   Tilsynsrapport datert 01.04.2011 i forbindelse med Export CoA
2011-04-01 Lufttransport AS   Tilsynsrapport etter export CoA gransking 01.04.2011
2011-03-17 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis for HBC B200
2010-09-07 Sundt Air AS   Søknad om innleie av luftfartøy - Dry-Lease
2010-09-07 Sundt Air AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale - Dry-lease fra Lufttransport AS
2009-11-19 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse Ålesund Lufthavn Vigra 14.11.2009 Beechcraft B200
2009-11-09 Aviation Engineering AS   Recommendation report
2009-10-29 Lufttransport v/ Jon Arne Jørgensen   Avklaring ang reparasjoner B200
2008-11-28 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC
2008-11-18 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-10-10 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-06 Lufttransport AS   Pilots Operating Handbook and FAA Apoproved Airplane Flight manual
2007-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-23 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemedling på inrapportering av lufttrafikkhendelse nord for Sandane lufthavn - 28.0.2.2007
2007-03-01 Lufttransport AS   rapport om lufttrafikkhendelse - 28.02.2007
2007-01-08 Lufttransport AS   fornyet luftdyktighetsbevis sendt ut i fellesskriv ref 200107550-23
2006-12-29 Lufttransport AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-12-21 Lufttransport AS   LN-MOF, LN-MOI, LN-MOB, LN-MOD, LN.MOH og utsendelse av fornyede luftdyktighetsbevis
2005-12-20 Lufttransport AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
2004-12-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
source: einnsyn.no

More information: