LN-MOH

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1466
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2010-06-01
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2001-06-29
Owner changed
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-06-04 Lufttransport AS   Søknad om delvis refusjon av årsgebyr
2010-06-02 Lufttransport AS   Sletting av luftfartøy
2010-06-01 Stig Veiåker   SV: Avregistrering av LN-MOC, LN-MOE, LN-MOH og LN-MOI.
2010-06-01 Lufttransport AS   Avregistrering av luftfartøy
2010-05-28 DNB   LN-MOH og oversendelse av pantedokument
2010-05-26 DnBNOR   Pantefrafall av pantedokument
2010-05-21 DnBNOR   Pantefrafall av pantedokument
2010-05-21 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oversendelse av ny Operation Spesifications - LN-MOI
2010-05-18 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis i forbindelse med eksport ut av EASA området og til Australia
2010-05-12 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om endring i registrering for B200 fra ervervsmessig til privat registrering LN-MOI
2010-05-11 Lufttransport AS   Oppdatert Vedlikeholdsrapport
2010-05-02 Lufttransport AS   Oppdatert AD statusliste og vedlikeholdsrapport og statusliste
2010-04-23 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-04-23 Lufttransport AS   Vedrørende refusjon av årsgegyr
2010-04-22 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2009-11-20 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-09 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2008-11-28 Lufttransport AS   tstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-18 Lufttransport AS   øknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-10-10 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-29 Lufttransport AS   Deferred defect List
2007-11-29 Lufttransport AS   Aircraft Duelist
2007-01-23 Lufttransport AS   Utkvittert tilsynsrapport
2007-01-08 Lufttransport AS   utsendelse av fornyet luftdyktighetsbevis i fellesskriv ref 200107550-23
2006-12-29 Lufttransport AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-20 Lufttransport AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
source: einnsyn.no

More information: