LN-MOI

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1470
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2010-06-01
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2001-06-29
Owner changed
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-06-04 Lufttransport AS   søknad om delvis refusjon av årsgebyr
2010-06-02 Lufttransport AS   Avregistrering av luftfartøy
2010-06-01 Lufttransport AS   Avregistrering av luftfartøy
2010-06-01 Stig Veiåker   SV: Avregistrering av LN-MOC, LN-MOE, LN-MOH og LN-MOI.
2010-05-28 DNB   LN-MOH og oversendelse av pantedokument
2010-05-21 DnBNOR   Pantefrafall av pantedokument
2010-05-21 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Oversendelse av ny Operation Spesifications - LN-MOI
2010-05-19 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis i forbindelse med eksport ut av EASA området og til Australia
2010-05-12 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om endring i registrering for B200 fra ervervsmessig til privat registrering LN-MOI
2010-05-11 Luftransport AS   Oppdaterte Vedlikeholdsrapporte
2010-04-23 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-04-23 Lufttransport AS   Vedrørende refusjon av årsgebyr
2010-04-22 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2009-11-20 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-09 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200
2009-01-15 Lufttransport AS   Søknad om videre drift av motor PT6A-42 S/N PCE94617
2008-12-02 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-17 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-10 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-12-07 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-06 Lufttransport AS   Pilots Operating Handbook and FAA Approved Airplane Flight Manual
2007-12-06 Lufttransport AS   Type certificate data sheet No A24CE
2007-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-12 Lufttransport AS   søknad om utførelse av reparasjonsprosedyre for Structural Cracks
2007-01-23 Lufttransport AS   tilsynsrapport
2006-12-21 Lufttransport AS   LN-MOF, LN-MOI, LN-MOB, LN-MOD, LN.MOH og utsendelse av fornyede luftdyktighetsbevis
2006-11-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport - søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2005-12-20 Lufttransport AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
source: einnsyn.no

More information: