LN-MOJ

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1334
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2012-01-24
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2001-01-15
Aircraft Added
Lufttransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-26 Lufttransport AS   edtak om endring av AOC
2012-01-25 Lufttransport AS   Sletting av luftfartøy
2012-01-18 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2012-01-18 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting
2011-04-19 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-04-19 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-09 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC for Beech B200 tilhørende Lufttransport AS
2010-02-26 Statens Havarikommisjon for Transport   avslutning etter forundersøkelse luftfartshendelse mellom Svalbard lufthavn Longyearbyen og Tromsø lufthavn Langnes 10.02.2010
2009-07-01 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-25 Bjarnar Fagervik   Korrigert Appendix-4-6
2009-06-24 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC
2008-07-07 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-07 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-27 Lufttransport AS   signert vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-27 Lufttransport AS   vedrørende søknad om utstedelse av ARC
2008-03-12 Lufttransport AS   søknad om utstedelse av ARC
2008-02-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-26 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-22 Lufttransport AS   fornyet luftdyktighetsbevis og tilsynsrapport
2007-02-27 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-02-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL rap 2007/05) om luftfartsulykke op Fagernes lifthavn 11.02.2005 med Beech B200
2006-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger til høringsrapport i forbindelse med luftfartshendelse med LN-MOJ den 11. februar 2005 på Fagernes
2006-12-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser Fagernes 11.02.2005 - LN-MOJ
2006-03-21 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
source: einnsyn.no

More information: