LN-MOL

Dornier Luftfahrt GmbH DO 228-202K

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Dornier Luftfahrt GmbH
Model: DO 228-202K
MSN: 8156
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-08-24
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2003-04-01
Owner changed
Lufttransport AS
2001-02-27
Aircraft Added
Íslandsflug hf.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-25 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2011-08-25 Lufttransport AS     Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2011-08-23 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2011-08-23 Lufttransport AS     Begjæring om avregistrering og sletting av luftfartøy
2011-08-04 Lufttransport   sletting av pant i luftfartøy
2011-08-03 DnB NOR Bank ASA   sletting av pant i luftfartøy
2011-07-11 Lufttransport AS   Signert Special Permit for Ferry Flight D228 - Særskilt tillatelse no 3962 og 3963
2011-07-07 Lufttransport AS   Søknad om endret registrering fra ervervsmessig til privat registrering
2011-06-06 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport for eksport
2011-06-06 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport for eksport
2011-06-06 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt luftfartøy ut av EASA området og til Chile
2011-06-03 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport for eksport
2011-06-03 Lufttransport AS   Bekreftelse på at WO 124 er lukket og avsluttet
2011-05-27 Lufttransport AS   Tilsynsrapport datert 27.05.2011 i forbindelse med søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-05-27 Lufttransport AS   Statusdokumenter av 27.05.2011 i forbindelse med søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-05-26 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-05-16 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om engangsdispensasjon ang ACAS II for LN-MOL (8156)
2011-02-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2010-02-08 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-12-14 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forlengelse av ACAS II dispensasjon - LN-MOL
2009-12-07 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Forlengelse av ACAS II dispensasjon - LN-MOL
2009-08-14 Lufttransport AS   Lufttransport - Søknad om dispensasjon for flyging med LN-MOL
2009-03-02 Lufttransport AS   Utsendelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-26 Jon Arne Jørgensen   Ny oppdatert VR-rapport.
2009-02-02 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport - søknad ARC
2008-06-12 Lufttransport AS   Recommendation report - M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-046
2008-05-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-29 Lufttransport AS   Utstedelse av ARC, rapport 2008AR-046
2008-02-29 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-29 Lufttransport AS   statuslister
2008-02-01 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-21 Lufttransport AS   utkvittert tilsynsrapport
2007-02-25 Lufttransport AS   Utsendelse av fornyet luftdyktighetsbevis
2007-01-29 Lufttransport AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-28 Lufttransport AS   søknad - ACAS II exemption
2006-02-08 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-02-01 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2005-11-07 Lufttransport AS   Lufttransport - søknad om dispensasjon fra krav om montering av ACAS II på Do 228 på Svalbard fram til 31.03.2007 - LN-LYR og LN-MOL
source: einnsyn.no

More information: