LN-MOT

Hawker Beechcraft Corporation B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1590
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-07-11
Aircraft Deleted
Lufttransport AS
2010-02-15
Owner changed
Lufttransport AS
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2004-02-19
Aircraft Added
Elcon Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-10-14 Lufttransport AS   innsending av flydokumenter på fly solgt ut av Norge
2011-07-11 Lufttransport AS   slettelse av luftfartøy
2011-07-02 Lufttransport AS   Begjæring om avregistrering og sletting
2011-06-29 Lufttransport AS   Utstedelse av oppdatert eksportluftdyktighetsbevis for eksport av brukt luftfartøy ut av EASA området og til USA istedet for Tyrkia
2011-06-28 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-05-27 Advokatfirmaet Haavind AS   attestert registerutskrift
2011-05-25 Lufttransport AS   Utstedelse av oppdatert eksportluftdyktighetsbevis for eksport av brukt luftfartøy ut av EASA området og til Tyrkia
2011-05-25 Lufttransport AS   kopi av oppdatert eksport CoA
2011-05-24 Lufttransport AS   Søknad om fornyet eksportluftdyktighetsbevis
2011-03-24 Luftttransport AS   Presisering om at AD status refert på VR er sjekket 24 mars og ikke 9 mars
2011-03-24 Lufttransport AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for eksport av brukt luftfartøy ut av EASA området og til Tyrkia
2011-03-24 Lufttransport AS   Oppdatert VR datert 24.03.2011
2011-03-16 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet - pantobligasjon
2011-03-15 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet - pantobligasjon
2011-02-21 Lufttransport AS   Tilbakemelding på tilsynsrapport
2011-02-14 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-02-11 Lufttransport AS   Tilsynsrapport i forbindelse med eksportgransking - datert 11.02.2011
2011-02-01 Lufttransport AS   Supplerende opplysninger til søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-01-25 Lufttransport AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-07-19 DnB NOR Bank ASA   Tinglysing av pantedokument
2010-07-15 DnB NOR Bank ASA   Tinglysing av pantedokument
2010-02-15 Lufttransport AS   Registreringsbevis - Flyskjøte - Kjøpekontrakt
2010-02-14 Lufttransport AS   Registreringsbevis - Flyskjøte - Kjøpekontrakt
2010-02-08 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-09-30 Lufttransport AS   godkjenning av leieavtale
2009-09-29 Geir Nedregård   VS: Godkjenning av innleie LN-MOC, LN-MOD, LN-MOE og LN-MOT
2009-02-25 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-18 Lufttransport AS V/Fredrik Ottosson   Dokumentasjon i forbindelse med ARC
2009-01-20 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-24 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-06-12 Lufttransport AS   Recommendation Report M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-047
2008-02-29 Lufttransport AS   Utsendelse av ARC , rapport 2008AR-047
2008-02-29 Lufttransport AS   Etterlyst tilleggsinformasjon
2008-02-29 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-27 Lufttransport AS   accomplished Mod-rep list og Applicable Mod-rep list
2008-02-01 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-07 Lufttransport AS   Godkjenning av engangsutvidelse av TBO for propell
2008-01-04 Lufttransport AS   Engangsutvidelse av TBO for propell
2007-08-21 Lufttransport AS   Godkjenning av engangsutvidelse av gangtid på motor PT6A-42, S/N PCE-PJ0132
2007-08-20 Lufttransport AS   søknad om utvidelse av gangtid på PT6A-42, S/N PCE-PJ0132
2007-06-20 Avinor AS   LN-OBA og Uønsket / alvorlig hendelse - Hammerfest 12.06.2007
2007-06-12 Lufttransport AS   Rapport om lufttrafikkhendelse - Hammerfest - 12.06.2007
2007-02-25 Lufttransport AS   Utsendelse av fornyet Luftdyktighetsbevis
2007-02-23 Lufttransport AS   Tilsynsrapport
2007-01-04 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-08 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-02-01 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no

More information: