LN-MTX

Cessna Aircraft Company 172P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172P
MSN: 172-74671
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1981 (43 years old)
Max TO weight: 1089 kg
ICAO Hex: 478649
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Sola Flyklubb
Adress: Flyplassvn
4050 SOLA

source: caa

Aircraft event timeline

2021-01-19
Owner changed
Sola Flyklubb
2016-12-21
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS

Related Youtube videos (2)

LN-MTX data-toggle=

Noen touch & go på Sola med LN-MTX

LN-MTX data-toggle=

8. Ski take off 01, ENSI, Oddmar 28.08.2008

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-08-14 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om ny reisedagbok
2023-08-14 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     RE:External:Adresse
2023-08-14 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     22/18257-3 - Søknad om ny reisedagbok
2023-06-30 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og review report
2022-06-30 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2021-09-07 Per Ingar Mortensen     Bestilling av ny reisedagbok Cessna 172
2021-07-01 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-04-16 Vest Teknikk AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-04-08 SOLA FLYKLUBB     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-03-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-03-25 SOLA FLYKLUBB     Epost med permanent tillatelse
2021-03-25 SOLA FLYKLUBB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-03-18 SOLA FLYKLUBB     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-01-20 Sola Flyklubb     Registrering av eierskifte
2021-01-20 Sparebank 1 SR-Bank ASA     registrering av panterett i luftfartøy
2021-01-08 Sparebank 1 SR-Bank ASA     pantedokument
2020-12-18 Norrønafly-Rakkestad AS     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2020-07-03 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-12-20 Rune Valestrand     rapporter på radioproblemer
2019-06-18 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-05-13 Norrønafly-Rakkestad AS     Sv. bestilling av Reisedagbok
2018-06-08 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-05-24 Lindorff AS     Utleggsforretning
2017-10-12 Sola Flyklubb   utstedelse av ny reisejournal for Cessna 172P
2017-09-19 Anne Berit Langrekken   LN-VYI, LN-MAT, Attestert registerutskrift
2017-09-01 Kreditorforeningen Øst SA   Vår ref: T2015-015985 Pante attester - Kjeserud
2017-06-26 NLF CAMO   ARC og review report
2017-06-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-15 Norrønafly-Rakkestad AS   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-24 Gothia AS   Sletting av pant vår sak 1825668.msg
2017-05-22 Gothia AS   Sletting av pant vår sak 1852668
2017-05-18 Gothia AS   Vedrørende sletting av pant
2016-12-22 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Sletting av heftelser og registrering av eierskifter
2016-12-22 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   LN-MAT og sletting av heftelser og registrering av eierskifter
2016-08-22 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Begjæring om stadfestelse av bud
2016-08-03 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Tvangssalg - Infor til budgivere
2016-06-27 Kredinor   Sletting av heftelse
2016-06-14 Kredinor   Sletting av pant
2016-03-07 Advokatfirmaet Grindstad & Co ANS   Eidsberg sparebank - Orientering om tvangssalg - LN-MAT og LN-MTX
2016-03-03 Sarpsborg Tingrett   Tvangssalg
2016-03-01 Sarpsborg Tingrett   Tvangssalg
2015-12-23 Conecto AS   LN-MAT og attesterte registerutskrifter
2015-10-12 Olav Kjeserud   Søknad om reduksjon av årsavgift
2015-09-08 Norrønafly-Rakkestad AS   utleggsforretning
2015-07-10 Eidsbjerg sparebank   LN-MTX og attestert registerutskrift
2015-07-10 Eidsbjerg sparebank   LN-MTX og panteheftelser
2015-07-08 Olav Kjeserud   LN-MAT/Vedrørende søknad om sletting av utleggsforretninger
2015-07-08 Olav Kjeserud   LN-MAT/Vedrørende søknad om sletting av utleggsforretninger
2015-06-28 Olav Kjeserud   Søknad om slettelse av utleggsforretning
2015-06-23 Norrønafly-Rakkestad AS   sletting av pant
2015-06-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Slettelse av pant
2015-05-22 Skankred Norge AS   Registrering av utleggspant
2015-05-22 Gothia AS   Registrering av utleggspant
2015-05-22 Kredinor Sa   LN-MTX, LN-MAT og registrering av utleggspant
2015-05-19 Kreditorforeningen Øst Sa   registrering av utleggspant
2015-05-19 Kredinor   sletting av heftelse
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-18 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-05-13 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2015-02-09 Olav Kjeserud   Gebyr luftfartøy
2014-12-18 Kredinor   underretning om utleggspant etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-12-16 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2014-11-27 Kredinor   Sletting av tileggsforetning
2014-11-20 Kredinor   Utleggsforretning
2014-11-10 Kredinor   Vedrørende avlysningskvittering for utlegg
2014-11-05 Kredinor   Avlysningskvittering
2014-10-06 Conecto   LN-MAT og Sletting av heftelser
2014-09-08 Kredinor Sa   registrering av utleggspant i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-09-03 Politistasjonen i Indre Østfold   underretning om utleggspant i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-06-26 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2014-06-06 Kredinor Sa   Registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2014-06-02 Plitiet i Indre Østfold   Underretning om utleggspant
2014-04-04 Conecto AS   registreringutleggspant
2014-03-31 Politiet i Indre Østfold   underretning om utleggspant
2013-04-04 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-11-06 Norrønafly-Rakkestad AS   pantedokument
2012-11-06 Eidsberg Sparebank   pantedokument
2012-11-06 Eidsberg Sparebank   pantedokument
2012-10-31 Eidsberg Sparebank   retur av pantedokument med påtegning uten tinglysing
2012-10-30 Eidsberg Sparebank   pantedokument
2012-10-19 Olav Kjeserud   Angående pantedokument i LN-MTX
2012-10-16 Norrønafly-Rakkestad AS   pantedokument
2012-03-28 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-04-12 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-04-12 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-22 Norønnafly   Søknad om utsatt AMP
2010-04-22 Norønnafly   Utsettelse på AMP
2010-03-04 Olav Kjeserud   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-09-21 Johnny Hermansen   luftfartshendelse 18.09.2009 - fra Gullknapp til Nissedal og Fyresdal
2009-08-03 Eidsberg Sparebank   registrert pantedokument
2009-07-31 Eidsberg Sparebank   pantobligasjon for sletting
2009-07-29 Norrønafly-Rakkestad AS   slettelse av pantobligasjon
2009-07-27 Eidsberg Sparebank   slettelse av pantobligasjon
2009-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   vedrørende rapporterijng av luftfartshendelse på Ski 03.07.2009
2009-06-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-02-18 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bir aircraft address
2008-10-24 Olav Kjeserud   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Olav Kjeserud   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Olav Kjeserud   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-28 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av opprettelse av fartøyjournal nr.2
2007-01-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-11 Norrønafly - Rakkestad AS   Motorjournal for godkjennelse
2006-02-07 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: einnsyn.no

More information: