Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7716054
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1976
Max TO weight: 1055 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS
Adress: Åstorpveien 62
1890 RAKKESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-06-15
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2014-06-16
Owner changed
Hegstad Gunnar Roar
2014-04-11
Owner changed
Thor-Egil Larsen
2000-05-22
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NAR data-toggle=

Innflyvning Kjeller 12

LN-NAR data-toggle=

Touch and go

LN-NAR data-toggle=

Touch and Go med intro HD

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-15 Norrønafly-Rakkestad AS     Registrering av eierskifte
2021-07-19 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-06-06 Norrønafly-Rakkestad AS     Flyskjøte
2020-06-24 NLF CAMO     Review Report - Revidert form 5
2020-06-23 NLF CAMO     Review report og ARC
2019-06-13 NLF CAMO     LN-NAR - ARC og Review report
2018-07-10 NLF CAMO     ARC og review report
2017-06-23 NLF CAMO   ARC og review report
2016-07-11 Gunnar Hegstad   Reisejournal for luftfartøy
2016-05-31 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2015-03-27 Norges Luftsportforbund   LN-NAR indirect approval of AMP
2015-03-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-NAR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-27 NLF CAMO   LN-NAR indirect approval of AMP
2014-06-16 Gunnar Roar Hegstad   registering av eierskifte
2014-06-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2014-06-12 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2014-04-28 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-14 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2014-03-27 Lillestrømbanken   Sletting av heftelse
2014-03-25 Lillestrømbanken   LN-Nar - Pantedokument
2013-06-14 Norges Luftsportforbund   ARC
2012-05-02 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2011/13 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 11.12.2010 med Piper PA-28-161
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2011/12 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 26.03.2006 med Piper PA-28-161
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   indirect approval of AMP
2011-04-28 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende utkast til rapport om luftfartshendelse på Rakkestad flyplass 11.12.2010
2011-02-21 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartshendelse på Rakkestad flyplass 11.12.2010-AVSKJERMET
2011-01-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke - Rakkestad flyplass 11.12.2010
2010-11-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-23 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 26.mars 2006 med Piper PA-28-161-AVSKJERMET
2009-03-17 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-03 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-12 Avinor AS   Oppfølging av tilrådning 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-09-19 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 2/2005, 3/2005 og 4/2005 i rapport (SL RAP 8/2005) om alvorlig luftfartsshendelse over Oslo sentrum 26.02.2004 med Cessna 206, LN-VYN og PA-28-161 - LN-NAR
2008-02-28 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-02-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-02-19 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-21 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av propelljournal
2006-03-29 Nedre Romerike Flyklubb   rapport om luftfartshendelse med PA28-161 26.03.2006 Åstorp - ENRK (Rakkestad)
2006-02-06 Cecilie Løvstad   Rapport om penetrering av restriksjonsområde i Sverige ES R 178 30.01.2006
2006-02-01 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no