LN-NAV

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-90

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-90
MSN: 18-1342
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Larsen Dag Edvard
Adress: Vinkelveien 3
2500 TYNSET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-20
Owner changed
Larsen Dag Edvard
2014-08-22
Owner changed
Ustad Arve
2010-12-15
Owner changed
Hagen Harald
2007-10-31
Owner changed
Heskje Leidulf
Gjestemoen Øystein
Hilseth Rune
Kleppe Karl
Presterud Anders
2005-10-01
Adress
Melhus Olav

Related Youtube videos

LN-NAV data-toggle=

Cub formasjon

LN-NAV data-toggle=

To rustne herrer banker rust

LN-NAV data-toggle=

LN-NAV til Hylsfjorden

LN-NAV data-toggle=

LN-NAV til vindmøllene på Undheim

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-21 Dag Edvard Larsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-04-20 Aeromech AS     VR
2020-04-28 Dagfinn Andersen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-04-28 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-04-20 Dag Edvard Larsen     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2020-04-17 Dag Edvard Larsen     10/00622-52 - nye komponentkort til tekniske journaler
2020-04-17 Malermester Jan Larsen AS     SV: Søknad om overflyvningstillatelse
2020-04-17 Malermester Jan Larsen AS     Søknad om overflyvningstillatelse
2020-04-16 Dag Edvard Larsen     Vedtak om avslag på søknad om Luftdyktighetsbevis
2020-04-15 Dag Edvard Larsen     Vedtak om avslag på søknad om Luftdyktighetsbevis
2020-04-10 Dag Edvard Larsen     nye komponentkort til tekniske journaler
2020-04-09 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2019-09-24 Dag Edvard Larsen     Epost med permanent tillatelse
2019-09-24 Dag Edvard Larsen     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-09-17 Dag Edvard Larsen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-06-20 Dag Edvard Larsen     Registrering av eierskifte
2019-06-11 Arve Ustad     Attestert registerutskrift
2019-06-11 Arve Ustad     Bestilling av attester registerutskrift
2019-06-09 Arve Ustad     Flyskjøte
2019-03-18 Arve Ustad     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-03-13 Torben Jensen     VR for årligt eftersyn
2019-02-08 Samferdselsdepartementet     Avgjørelse av klage på Luftfartstilsynets vedtak 21. september 2018 om ugyldig luftdyktighetsbevis
2018-12-20 Arve Ustad     Vedtak om utstedelse av Særskilt flygetillatelse
2018-12-19 Arve Ustad     "Overflyvningstillatelse" - Særskilt flygetillatelse.
2018-12-13 Arve Ustad     Re: utenlandsk vedlikeholdsinstans
2018-10-16 Internal Document     Notat til klagesak på vedtak 10/00622-38
2018-10-11 Arve Ustad     Klage på vedtak
2018-10-04 Arve Ustad     Klage på vedtak om å erklære Luftdyktighetsbevis ugyldig
2018-10-01 Arve Ustad     Vedtak om å erklære Luftdyktighetsbevis ugyldig
2018-09-21 Arve Ustad     Vedtak om å erklære Luftdyktighetsbevis ugyldig
2018-06-28 Arve Ustad     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-06-27 Lasse Andersen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-07-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-06-19 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2016-06-16 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-06-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2015-05-19 Flyteknisk Notodden AS   korrigert luftdyktighetsbevis
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS   Luftdyktighetsbevis
2015-05-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-25 Arve Ustad   Eiendomsoverdragelse
2014-08-19 Arve Ustad   Eiendomsoverdragelse
2014-07-18 Leidulf Heskje   attestert registerutskrift
2014-04-28 Hans Erik Hemmingsen   Luftdyktighetsbevis
2014-04-13 Hans Erik Hemmingsen   Vedlikeholdsrapport
2013-05-02 Harald Hagen   Luftdyktighetsbevis
2013-05-02 Harald Hagen   Korrigert gangtidsliste II
2013-04-30 Harald Hagen   Korrigert gangtidsliste
2013-04-29 Harald Hagen   Gangtidsliste
2013-04-25 Kåre Hagelid   vedlikeholdsrapport VR
2013-03-13 Ingar Sønju   Årlig ettersyn LN-NAV og LN-RTH
2013-02-18 Rune Hilseth   villighetserklæring på vegne av Kåre Hagelin
2012-04-13 Leidulf Heskje   Luftdyktighetsbevis
2012-04-10 Airalpha AS   Vedlikeholdsrapport
2012-03-12 Harald Hagen   Svar vedrørende årlig sertifisering
2012-03-06 Harald Hagen   Spørsmål om Årlig sertifisering
2011-04-05 AirAlpha   vedlikeholdsrapport
2011-03-24 Air Alpha   svar på forespørsel
2011-03-08 Airalpha   CRS på Norske Registrerte Anex II Fly. (100 Hrs. & Annual Insp.)
2010-12-16 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-12-13 Leidulf Heskje   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-05-07 Sameiet LN-NAV   Godkjennelse for installasjon av Artex ME406 ELT
2010-05-06 Øystein Gjestemoen   Teknisk informasjon vedr. installasjon av 406 ELT
2010-04-05 Øystein Gjestemoen   Dokumentasjon for installasjon av 406 ELT
2010-03-24 Leidulf Heskje   Luftdyktighetsbevis
2010-03-20 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport
2009-12-15 Sameiet LN-NAV   Utkast til Approval of Flight Conditions for a Permit to Fly
2009-12-10 Bergen Air Transport AS   Søknad permit to fly
2009-10-05 Sameiet LN-NAV   Dispensasjon fra BSL A 1-8 - Vedrørende registreringsbokstavenes størrelse på halen
2009-09-17 Sameiet LN-NAV   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2009-08-25 Anders Presterud   LN-NAV Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2009-07-02 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2009-06-30 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Code
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-05 Andelslaget LN-NAV v/Øystein Gjestmoen   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-31 Leidulf Heskje   Registrering av luftfartøy
2007-10-21 Olav Melhus   Overdragelse av luftfartøy
2007-04-19 Sola Airservice   Tilsynsrapport
2007-03-28 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport
2005-12-15 Sola Airservice   tommasse og balanserapport
source: caa.no

More information: