LN-NFB

Reims Aviation SA F172P

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172P
MSN: F172-2111
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1981 (43 years old)
Max TO weight: 1089 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Skaatun, Arild
Adress: Jørgen Moes Gate 14
5053 BERGEN

source: caa

Aircraft event timeline

2023-01-25
Aircraft Deleted
Skaatun, Arild
2006-11-15
Owner changed
Skaatun Arild
2003-04-30
Owner changed
Kjeserud Olav
2001-01-04
Owner changed
Bergen Aero Klubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-25 Arild Skaatun     sletting av luftfartøy
2023-01-19 Arild Skaatun     Begjæring om sletting av luftfartøy
2012-06-13 Avinor AS   Oppfølging av sikkerhetstilrådning 2008/03T i SL rapport 2008/07
2012-01-23 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning i rapport - SL RAP 22/2005 - om lufttrafikkhendelse over Stord lufthavn Sørstokken 28. mai 2002
2012-01-10 Avinor AS   Oppfølging av åpne SHT tilrådninger
2012-01-03 Internal Document   Oppfølging av SHT rapport 22/2005 tilrådning 19/2005T - ventemønster for Stord lufthavn innenfor Flesland TMA - forslag om å avvise tilrådningen
2011-12-16 Avinor AS   Oppfølging av SHT-tilråding nr 19/2005 - SL RAP 22/2005 - Ventemønster Stord lufthavn Sørstokken
2011-12-16 Avinor AS   Oppfølging av åpne SHT tilrådninger
2011-12-14 Avinor AS   Avinor AS - oppfølging av åpne SHT sikkerhetstilrådninger
2011-10-31 Avinor AS   Avinor AS - oppfølging av åpne tilrådninger
2011-10-07 Avinor AS   Avinor AS - oppfølging av åpne tilrådninger
2011-08-05 Stord Lufthavn   Stord Lufthamn - Vedrørende ventemønster ENSO
2011-04-11 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådning nr 19/2005 i rapport - SL RAP 22/2005 - om lufttrafikkhendelse over Stord lufthavn Sørstokken 28.05.2002 med Cessna 172P - LN-NFB og SAAB 340 - SE-ISG
2008-09-16 Hans Jakob Listerud   retur av mottatt skjøte
2008-06-12 hjl@bergenair.no   etterlysing av gebyr og kopi av ID-kort
2008-05-23 Hans Jakob Listerud   Hans Jakob Listerud - årsgebyr ARC / LDB LN-NFB
2008-05-20 Post- og teletilsynet   innsending av radiokonsesjon for luftfartøyet
2008-05-06 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 19/2005 i rapport (SL RAP 22/2005) om lufttrafikkhendelse over Stord lufthavn Sørstokken 28.05.2002 med Cessna 172P, LN-NFB og SAAB 340, SE-ISG
2008-04-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 19/2005 i rapport (SL RAP 22/2005) om lufttrafikkhendelse over Stord lufthavn Sørstokken 28.05.2002 med Cessna 172P, LN-NFB og SAAB 340, SE-ISG
2008-04-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/04) om luftfartsulykke på Bergen lufthavn Flesland 01.04.2005 med Cessna F172P, LN-NFB
2008-03-03 Bergen Air Transport   flyskjøte
2008-02-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-11 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Bergen lufthavn 01.04.2005
2007-12-11 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Bergen lufthavn 01.04.2005
2006-11-16 Arild Skaatun   Registrering av eierskifte
2006-11-12 Arild Skaatun   Bekreftelse på identitet
2006-10-10 Arild Skaatun   Flyskjøte
2006-03-25 Bergen Aero Klubb   LN-MTP og Vedrørende årsgebyr
2004-11-26 DELETED   Flyging med LN-NFB i mai 2004 - brudd på luftfartslovgivningen
2004-11-26 Øystein Flatebø   Flyging med LN-NFB i mai 2004 - overtredelse av luftfartslovgivningen
source: einnsyn.no

More information: