LN-NOA

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-0829
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airwing Utleie AS
Adress: GA Terminalen Gardermoen
2061 GARDERMOEN
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-10-05
Aircraft Deleted
Airwing Utleie AS
2016-10-07
Owner changed
Airwing Utleie AS

More aircraft owned by Airwing Utleie AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-23 Sør-Vest politidistrikt     Luftfartsulykke Avskjermet
2017-08-30 Airwing AS   Airwing AS- godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3 til Beech King Air 200
2017-07-19 Airwing AS   Airwing AS - LN NOA og AMP Rev 3 for Approval
2017-07-19 Airwing AS   Airwing AS - LN-NOA og AMP Rev 3 for Approval
2017-04-05 Airwing AS   Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse samt godkjent MEL for LN-NOA
2017-04-05 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NOA
2017-04-05 Airwing AS   LN-NOA- Utstedelse av Airworthiness Review Certificate NOA2017040a
2017-04-05 Airwing AS   LN-NOA- Utstedelse av Airworthiness Review Certificate NOA2017040a .Kopi
2017-04-05 Airwing AS   Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse samt godkjent MEL for LN-NOA
2017-03-24 Airwing AS   Airwing AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-NOA
2017-03-24 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NOA
2017-03-21 Airwing AS   Airwing AS- Godkjenning av revisjon 2 til selskapets vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-03-15 Sundt Air AS   ARC Review
2017-03-13 Airwing AS   MEL Rev 14b
2017-03-07 Airwing AS   Airwing AS - MEL - LN-NOA rev. 0 for godkjenning
2017-03-07 Airwing AS   Airwing AS - MEL Rev. 0
2017-03-07 Airwing AS   Airwing AS - MEL
2017-03-07 Airwing AS   Airwing AS- tilbakemelding på innsendt MEL LN-NOA
2017-03-06 Airwing AS   Airwing AS - AMP Rev 2 for LN NOA
2017-02-09 Airwing AS   Airwing AS - Søknad om godkjenning av MEL Rev. 0 Utg. 1 til LN-NOA
2017-02-02 Sundt Air AS   Sundt Air AS - NF-0100 Endring av AOC
2017-02-01 Airwing AS   Airwing AS - Svar på søknad om godkjennelse av MEL LN-NOA / LN-BAA
2017-01-17 Airwing AS   Airwing AS- godkjenning av revisjon 1 av innsendt vedlikeholdsprogram (AMP) Beech King Air B200, LN-NOA
2017-01-13 Airwing AS   Airwing AS - vedrørende innsendt revisjon 1 til vedlikeholdsprogram (AMP) LN-NOA.
2017-01-12 Airwing AS   Airwing AS- vedrørende innsendt revisjon 1 til vedlikeholdsprogram (AMP) LN-NOA.
2017-01-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-06 Airwing AS   Airwing AS- vedrørende innsendt Revisjon 1 til LN-NOA
2016-12-09 Airwing AS   Signert innleieavtale -
2016-12-07 Airwing AS   Airwing AS - Søknad godkjenning av MEL - LN-NOA
2016-11-24 Airwing AS   LN NOA - AMP Rev 1
2016-10-10 Airwing AS   registrering av eierskifte
2016-09-16 Airwing AS   anmodning om registrering av luftfartøy
2016-09-06 Airwing AS   Aiwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram LN-NOA Beech King air B200,
2016-09-02 Airwing AS   Airwing AS - vedrørende innsendt vedlikeholdsprogram
2016-08-18 Airwing AS   LN NOA - nytt AMP
2016-08-17 Airwing AS   AMP
2016-06-01 Else Helene Sundt   eierskifte av luftfartøy
2016-05-30 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Søknad om radiokallesignal - LN-NOA
2016-05-30 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Søknad om radiokallesignal - LN-NOA
2016-05-26 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Søknad om radiokallesignal - LN-NOA
2016-03-18 Airwing AS   Airwing AS- VS: AMP, LN-NOA
2016-03-17 Nicolaj Storm Nielsen   SV: Korrektur på AMP LN-NOA
2016-03-16 Airwing ASAirwing AS   Airwing AS- SV: Korrektur på AMP LN-NOA
2016-03-09 Airwing AS   Airwing AS SV: Selskapets AMP-B300, AMP LN-NOA
2016-01-29 Airwing AS   AMP - B200 - Rev 0
2015-06-17 Sundt Air AS   ARC Extension
2015-05-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS- Godkjenning av one time extention av TBO på propeller LN-NOA
2015-05-19 Sundt Air AS   Søknad om dispensasjon iht HC-SL-61-61Y
2015-04-19 ACAMS AS   SCAT-1 flyging med LN-NOA fra Sundt Air
2015-01-27 Norwegian Air Norway AS   Application for approval of Flight Conditions Form 37 and 18B
2014-11-18 Sundt Air AS   Akseptering av søknad om å utføre Fase Inspeksjon
2014-10-21 Sundt Air AS   Søknad om å utføre Fase Inspeksjon
2014-07-29 Sundt Air AS   Signering av papirer - Hvorfor er det ikke komplett utfylt?
2014-07-24 Sundt Air AS   Signering av papirer - Data sheet for foreign operator
2014-06-30 Sundt Air AS   ARC
2013-07-24 Sundt Air AS   Godkjenning av revisjon nr 3 til AMP Beech King Air 200
2013-06-28 Sundt Air AS   Søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram
2013-06-18 Sundt Air AS   ARC Review
2013-01-24 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjennelse til kontrollflyging av RNAV / GNSS Værnes med LN-NOA
2012-12-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - LN-NOA forsikringsavtale
2012-12-18 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjent forlenget innleieavtale LN-NOA
2012-12-05 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av innleieavtale - LN-NOA
2012-12-03 Sundt Air AS   Sundt Air AS - selskapets søknad om godkjenning av MEL - B-200 Classic - LN-NOA
2012-11-28 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av MEL - B-200 Classic - LN-NOA
2012-06-25 Sundt Air AS   ARC Extension
2012-02-24 Sundt Air AS   Sundt Air - Godkjennelse av edlikeholdsprogram revisjon 2 - Beech B200 King Air - LN-SUZ og LN-NOA
2012-01-23 Sundt Air AS   Sundt Air - søknad om godkjenning av revisjon nr 2 til selskapets vedlikeholdsprogram for HBC King Air B200 LN-SUZ og LN-NOA
2011-06-14 Sundt Air AS   ARC extension
2010-07-05 Sundt Air AS   Airworthiness Review på Beech B200
2010-07-05 Sundt Air AS     Airworthiness Review på Beech B200
2009-07-07 Sundt Air AS   Life Limit Components
2009-07-07 Sundt Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-09 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Oslo Lufthavn Gardermoen 30.03.2009
2009-03-02 Sundt Air AS   søknad om operativ godkjennelse - UNIFIS 3000
2008-09-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjent forlenget innleieavtale LN-NOA
2008-09-12 Sundt Air AS   søknad om fornyelse av innleieavtale
2008-07-31 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-29 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-07-24 Sandstø, Lars   VS: FMS LN-NOA
2008-07-10 Sundt Air AS   utstedelse av ARC / luftdyktighetsbevis
2008-05-09 Sundt Air AS   teknisk akseptering av fartøyet
2008-04-22 Sundt Air AS   Modifikasjon - kommentarer
2008-03-13 Sundt Air AS   Utstedelse av "Permit to Fly"
2008-03-03 Sundt Air   Dokumentasjon
2008-02-29 Sundt Air v/Roar Holmenes   SV: LN-NOA Dokumentasjon
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Sundt Air v/Roar Holmenes   SV: LN-NOA Korrigering av Aircraft CY /FH
2008-01-28 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-28 Sundt Air AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-08 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-11-16 Air Alpha Maintenance A/S   Task Allocation P-EASA.A.S.03001 - Installation of UNIFIS 3000 in Beech B200
2007-11-15 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-09-07 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av selskapets vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - LN-NOA, SUZ & NYTT individ LN-MMM
2007-09-03 Sundt Air AS   Sundt Air - Foreløpig svar på søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-07-25 Sundt Air AS   Sundt Air - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogramm revisjo n 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-02-26 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-02-26 Sundt Air AS   tilsynsrapport
2007-02-16 Mondelaers Saartje   Task Allocation P-EASA.A.S.03001
2007-01-19 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - gyldig til 28.02.2007
2007-01-19 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-02-21 Sundt Air AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2005-12-21 Sundt Air AS   Sundt Air - søknad om dispensasjon fra krav om ny ELT Installasjon - ref. Engineering Order 25-012-Beechcraft B200 S/N BB-829 & BB-1547, LN-NOA og LN-SUZ
1970-01-01 Airwing AS   Airwing AS - Søknad om godkjennelse av MEL LN-NOA Rev. 0 01 03 2017.pdf
source: caa.no

More information: