LN-NPW

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-22917
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dale, Håvard

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-16
Owner changed
Dale, Håvard
2017-07-31
Owner changed
Ullmark Per Mikael
2010-07-19
Former
Nordnes Per Oddbjørn
2010-07-19
Owner changed
Utnes Gunnar Arne
2000-08-01
Adress
Nordnes Per Oddbjørn
Lynes Brynjulf Petter

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-21 SKYFALK AS     Vedtak om utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Leknes til Bergen
2021-08-21 SKYFALK AS     EASA Form 21 LN-NPW
2021-08-17 Håvard Dale     Angående pitot static sjekk
2021-08-16 SkyFalk AS     Angående pitot static sjekk
2021-08-16 Håvard Dale     Registrering av eierskifte
2021-08-16 SkyFalk AS     Reisedagbok - Siste innføring
2021-08-16 Håvard Dale     Kopi av ID
2021-08-16 SkyFalk AS     Oppdatert søknad om godkjennelse av "Flight Conditions" for Permit to Fly
2021-08-16 SkyFalk AS     Angående oppdatert søknad om godkjennelse av "Flight Conditions" for Permit to Fly
2021-08-10 Per Mikael Ullmark     Flyskjøte
2021-07-23 Håvard Dale     Angående EASA Form 37/18b
2021-07-22 Håvard Dale     EASA Form 37
2021-01-13 Norges Luftsportforbund     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2017-08-02 Per Mikael Ullmark   registrering av eierskifte
2017-06-06 Per Mikael Ullmark   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2017-05-29 Blomvikveien Bilservice   Søknad - Permit to fly - Overføringsflyging
2016-06-27 Gunnar Utnes   Vedrørende registrert luftfartøy
2012-05-14 Norges Luftsportforbund   kopi ARC
2011-06-09 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-06-09 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-03-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-19 Gunnar Utnes   registrering av luftfartøy
2010-07-07 Gunnar Utnes   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2010-05-12 Aeromech AS   N-ARC siste gang
2010-05-03 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-11 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-19 Jan Hovet   tildeling av ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-02-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-09-12 Per Oddbjørn Nordnes   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Per Oddbjørn Nordnes   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-04-14 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-09 Aeromech AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-14 Per Oddbjørn Nordnes   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
2007-08-16 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om særskilt flygetillatelse
2006-07-26 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-19 Aeromech AS   Tommasse- og balanserapport
2006-04-06 Oddbjørn Nordnes   utsettelse frem til 01.06.2006 med innsending av tilsynsrapport vedrørende veing
2006-04-02 Oddbjørn Nordnes   ønsker utsettelse frem til 01.06.2006 med innsending av tilsynsrapport vedrørende veing
2006-03-27 Oddbjørn Nordnes   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
source: caa.no

More information: