LN-NPZ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31
MSN: 31-7512047
Mode-S Hex: 47847E
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Blom Norkart Mapping AS
Adress: Postboks 34 Skøyen
0212 OSLO
Operator: Blom Geomatics AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2003-12-01
Name
Blom Norkart Mapping AS

More aircraft owned by Blom Norkart Mapping AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-24 Blom Aviation AS     Epost med permanent tillatelse
2019-06-24 Blom Aviation AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-31 Blom Aviation AS     navneendring
2019-05-29 Blom Aviation AS     Oversendelse av registreringsbevis etter endring av firmanavn
2019-05-28 Blom Aviation AS     Registreringsbevis Blom Aviation fly og firmanavn
2019-03-14 Blom Aviation AS     ARC extension
2018-03-05 Blom Geomatics AS     Utstedelse forlengelse av Airworthiness Review Certificate (1st Extension)
2017-03-16 Sofia Pettersson   Recommendation for the issue of ARC
2017-03-16 Blom Geomatics AS   Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2017-03-15 Sofia Pettersson   Rekommendation
2016-03-16 Blom Geomatics AS   Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (2nd Extension)
2015-03-13 Blom Geomatics AS   søknad om utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate
2015-02-03 SEB Finans   sletting av heftelse
2014-03-13 Flysyn.DK   Recommendation for the issue of ARC
2013-03-07 Blom Geomatics AS   Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (2st Extension)
2012-03-08 Blom Geomatics AS   Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (1st Extension)
2011-03-28 Blom Geomatic AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2011-03-25 Blom Geomatic AS   Søknad om utstedese / fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2010-09-15 Blom Geomatics AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2010-09-01 Blom Geomatics AS   Søknad om utstedelse - fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2009-09-21 Jarle Espen Stang   Blom Geomatic AS - Finding report LN-NPZ og AEY
2009-09-21 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-09-21 Jarle Espen Stang   Blom Geomatic AS - Finding report LN-NPZ og AEY
2009-09-15 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2008-12-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-09-19 Blom Geomatics AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-18 Blom Geomatics AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-11 Blom Geomatics AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutsyr i luftfartøy
2008-09-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-04-16 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-13 Blom Geomatics AS   Blom Geomatics AS - søknad om godkjennelse av Maintenance Contract LN-NAB og Rijnmond Air Service
2008-01-25 Blom Geomatics AS   Blom Geomatics AS - søknad om godkjennelse av Maintenance Contract LN-NAB og Rijnmond Air Service
2007-11-13 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2007-08-28 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-BRD og rapport (SL Rap 2007/26) om luftfartshendelse nor for Flesland 05.06.2007
2007-08-10 Blom Geomatics AS   Blom Geomatics AS - Godkjenning av Maintenance Contract LN-NPZ mellom Blom Geomatics - Air Iceland
2007-07-11 Norrønafly-Rakkestad AS   tilsynsrapport
2007-07-11 Blom Geomatics AS   Blom Geomatics AS - Godkjenning av Maintenance Contract LN-NPZ mellom Blom Geomatics - Air Iceland
2007-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-BRD og utkast til rapport om lufttrafikkhendelse nord for Flesland 05.06.2006
2007-05-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-05-11 Norrønafly-Rakkestad AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2008
2007-01-09 Scandinavian Avionics Norway Division   søknad om tildeling av ICAO-id 24 aircraft address
2006-10-18 Norrønafly Rakkestad AS   2 stk propelljournal - RH - LH
2006-06-27 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse nord for Flesland 05.06.2006 - LN-BRD og LN-NPZ
2006-06-15 Blom Geomatics AS   søknad om duplikat av luftdyktighetsbevis
2006-06-15 Blom Geomatics AS   duplikat av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-06-05 John Wiese   Vedrørende hendelse nord for Flesland
2006-05-31 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av motorjournal
2006-05-10 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av motorjournal
2006-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no