Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172N
MSN: 172-72812
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1979
Max TO weight: 1043 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Levi Magnussen Flyleie AS
Adress: Storkammen 11
7160 BJUGN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2023-01-03
Owner changed
Levi Magnussen Flyleie AS
2022-03-17
Owner changed
Leth-Olsen, Per Otto
2019-08-21
Owner changed
Reinfjell, Torstein Kristoffer
2019-08-09
Owner changed
Reinfjell Torstein Kristoffer
2005-07-15
Owner changed
Sandvik Roar
2000-04-01
Adress
Gjøvik og Toten Flyklubb

Related Youtube videos

LN-RAI data-toggle=

Turbulens i LN-RAI

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-24 LEVI MAGNUSSEN FLYLEIE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-01-23 SPAREBANK 1 SMN     registrering av panterett
2023-01-16 LEVI MAGNUSSEN FLYLEIE AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-01-11 SPAREBANK 1 SMN     Pantedokument
2023-01-03 LEVI MAGNUSSEN FLYLEIE AS     Registrering av eierskifte
2022-12-22 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Midlertidig tillatelse for bruk av radioutstyr
2022-12-21 LEVI MAGNUSSEN FLYLEIE AS     Flyskjøte
2022-07-14 Per Otto Leth-Olsen     Vedtak om utstedelse av ARC 15c basert på anbefaling fra Part-CAMO
2022-07-14 Per Otto Leth-Olsen     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og første EASA Form 45 støybevis
2022-07-14 HELISCAN AS     Cessna 172N - Recommendation to support issue of ARC
2022-07-13 HELISCAN AS     Utstedelse av LDB Cessna 172N - Tilleggsopplysninger
2022-07-13 HELISCAN AS     HeliScan AS - Cessna 172N - Recommendation to support issue of ARC
2022-06-23 Per Otto Leth-Olsen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-06-23 Per Otto Leth-Olsen     22/03484-3 - Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-06-01 Per Otto Leth-Olsen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2022-03-18 Per Otto Leth-Olsen     registrering av eierskifte
2022-01-28 Per Otto Leth-Olsen     24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2022-01-24 Per Otto Leth-Olsen     Koding av ELT/
2021-08-04 Per Otto Leth-Olsen     Flyskjøte
2019-08-22 Torstein Kristoffer Reinfjell     Registrering av eierskifte
2019-08-21 Torstein Kristoffer Reinfjell     Flyskjøte
2019-08-09 Torstein Kristoffer Reinfjell     Retur av skjøte for påføring av personnummer
2019-08-08 Roar Sandvik     Kopi av ID for selger
2019-08-06 Wenche Karisari     Kopi av ID
2019-05-15 Roar Sandvik     Flyskjøte
2009-09-28 Roar Sandvik   Utstedelse EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2009-09-25 Roar Sandvik   Utstedelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-06-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL rap 209/14) om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn 21.08.2005 - LN-RNE og LN-RAI
2009-04-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn Årø 21.08.2005 mellom LN-RNE og LN-RAI-AVSKJERMET
2009-04-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn Årø 21.08.2005 mellom LN-RNE og LN-RAI
2009-01-22 Roar Sandvik   Besiktigelse Værnes 15.01.2009
2008-11-19 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-05-22 Eirik Bruset   informasjon om vedlikeholdsarbeid
2006-01-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistert luftfartøy
2002-09-24 Den norske Bank ASA   oversender pantobligasjon med NLRs bekreftelse på at heftelsen er slettet
source: caa.no