LN-RCU

Boeing Commercial Airplane Group
737-683

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-683
MSN: 30190
Max TO weight: 57606 kg
Mode-S Hex: 47835C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SASOF II Aviation Ireland Limited
Adress: 46 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-27
Aircraft Deleted
SASOF II Aviation Ireland Limited
2012-10-05
Owner changed
SASOF II Aviation Ireland Limited
2010-09-28
Owner changed
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2010-05-12
Former
LG Olive Leasing Ltd.
2010-05-12
Owner changed
Q Aviation Ventures III Limited
2000-12-15
Owner changed
FGL Aircraft Ireland No. 3 Limited
2000-11-23
Aircraft Added
SAS Norge ASA

Related Youtube videos

LN-RCU data-toggle=

Taking off from Stockholm Arlanda - SAS Boeing 737-600 (LN-RCU)

LN-RCU data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines Boeing 737-600 (LN-RCU) & 737-700 (SE-RER).

LN-RCU data-toggle=

SAS Boeing 737-600 LN-RCU Landing and Taxi timelapse DUS (Düsseldorf International)

LN-RCU data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines ✈ Boeing 737-600 [LN-RCU] ✈ Amsterdam - Oslo ✈ 21 OCT 2014

LN-RCU data-toggle=

Scandinavian Airlines - SAS Boeing 737-683 LN-RCU - Landing at Split airport 1080p HD

LN-RCU data-toggle=

SAS. Oslo to Stockholm. February 10, 2015. Boeing 737-683, LN-RCU

LN-RCU data-toggle=

SAS. Oslo to Stockholm. May 23, 2015. Boeing 737-683, LN-RCU

LN-RCU data-toggle=

SAS SK1527 - Landing at London Heathrow (Boeing 737-600)

LN-RCU data-toggle=

Video Report on SAS Boeing 737-800/600 - Trondheim - Stockholm - London Heathrow

LN-RCU data-toggle=

Flying Oslo - Frankfurt with SAS

More aircraft owned by SASOF II Aviation Ireland Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-09-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting fra Luftfartøyregisteret
2017-09-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av luftfartøy
2017-09-20 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting av luftfartøy
2017-09-18 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-RCU /LN-RCW / attesterte registerutskrifter
2017-09-13 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-RCU/LN-RCW/bestilling av attesterte registerutskrifter
2017-09-01 Scandinavian Airlines System   SAS- ARC - Aircraft LN-RKS (1665) and LN-RCU (30190) - SAS Extended and published airworthiness review certificates.
2016-09-22 Scandinavian Airlines System Technical Operations   ARC - A SAS Issued and published airworthiness review certificate 15b
2016-03-03 Scandinavian Airlines System   SAS - Variation - Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-RCU
2016-02-05 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av endring av motorinstallasjon
2016-02-03 Scandinavian Airlines System   Update of noise certificates
2015-12-16 Scandinavian Airlines System Technical Operations   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av endring av motorinstallasjon
2015-12-03 Scandinavian Airlines System Technical Operations   Update of noise certificates
2015-09-02 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2015-08-31 Scandinavian Airlines System   Ansökan för förlängd lease
2015-01-26 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av oppdatert EASA Form 25 luftdyktighetsbevis pga stempel har blitt bleket bort
2014-12-18 Scandinavian Airlines System   Replacement of certificates due to faded stamps
2014-12-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   sletting av heftelser
2014-12-11 Ingar Fuglevåg   kopi av vedtak godkjennelse innleie LN-RPZ, LN-RCW og LN-RCU
2014-12-11 Ingar Fuglevåg   kopi av vedtak godkjennelse innleie LN-RPZ, LN-RCW og LN-RCU
2014-12-11 Ingar Fuglevåg   kopi av vedtak godkjennelse innleie LN-RPZ, LN-RCW og LN-RCU
2014-12-10 Wiersholm AS   kopi av vedtak godkjennelse innleie
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   kopi av vedtak godkjennelse innleie
2014-11-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Mortgage Releases
2014-11-18 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   sletting av pantobligasjoner
2014-10-16 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Attestert registerutskrift for LN-RCU, LN-RCW og LN-RPZ
2014-09-11 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations   SAS - ARC - Aircraft MSN 30190 - SAS extended and published airworthiness review certificate
2013-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Pantobligasjon - Aircraft Mortgage Deed og IDERA
2013-11-22 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   attestert registerutskrift
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv   IDERIA og Mortgage
2013-10-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Pant i luftfartøy
2013-09-23 SAS   SAS - ARC - Aircraft 30190 - An published airworthiness review certificate (15b)
2012-10-05 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2012-10-05 Advokatfirmaet Haavind AS   registrering av eierskifte
2012-10-05 Advokatfirmaet Haavind AS   Effektueringsmelding
2012-10-04 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om registrering av ny eier - Bill of Sale
2012-10-04 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om registrering av ny eier - SASOF II Aviation Ireland Limited
2012-10-04 Advokatfirmaet Haavind AS   aventer effektueringsmelding
2012-10-04 SAS   Ansökan om godkännande av lease
2012-10-03 Advokatfirmaet Haavind AS   avvent registrering
2012-10-02 Advokatfirmaet Haavind AS   Bill of Sale - Apostille
2012-09-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   novation lease agreement - ADEB-LEGAL.FID499096
2012-09-14 Scandinavian Airlines System   ARC
2012-09-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   søknad om godkjenning av innleie
2012-08-01 Advokatfirmaet Haavind AS   attestert registerutskrift
2012-04-16 SAS   Vedtak om endring av leieavtale
2012-04-13 SAS   Søknad om innleie av luftfartøy
2012-04-10 Advokatfirma Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Vedtak om godkjenning av endring av leieavtale
2012-04-09 David Magnus Myr   endring av leieavtale [BA-HR-Legal.FID571167]
2012-03-28 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   vedtak om godkjenning av søknad om endring av leieavtale
2012-03-28 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Signert lease - endring av leieavtale [BA-HR-Legal.FID571167]
2012-03-15 Transportstyrelsen   Checklista Drylease LN-RCU
2012-03-07 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   endring av leieavtale
2012-03-07 TransportstyrelsenTransportstyrelsen   endring av leieavtale sjekkliste
2011-09-14 Scandinavian Airlines Systems   Extended Airworthiness Review Certificates
2011-03-31 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2010-09-30 SAS Airline Operation   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-09-28 Scandinavian Airlines System   ARC
2010-09-28 Skandinavian Airlines System   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-09-28 BA-HR   effektueringsmelding - [BA-HR-LEGAL.FID363524]
2010-09-28 Adv. firma BAHR   Eiendomsoverdragelse
2010-09-24 Bugge Arntz-Hansen & Rasmussen   Bill of Sale
2010-09-22 Scandinavian Airlines System   ARC - Request for the issuance of an ARC (15A)
2010-09-15 Q Aviation   Bill of Sale
2010-09-13 BA-HR   unntak fra nasjonalitetskrav
2010-09-13 BA-HR   Part i innleieavtale
2010-09-09 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   Application for Exemption from the nationality Requirements in the Norwegian Aviation Act Section 3.2
2010-09-08 BAHR   endringer i innleieavtale
2010-08-30 BA-HR   bekreftelse i forbindelse med eierskifte
2010-05-12 Skandinavian Airlines System   Godkjennelse av innleieavtale
2010-05-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   Leasegodkjennelse
2010-05-12 Nina Røise   effektueringsmelding
2010-05-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   slettelse av heftelse og registrering av eierskifte
2010-05-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   Anmodning om registrering av eierskifte og sletting av pant
2010-05-12 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway Sweden   registreringsbevis
2010-04-30 Arntzen de Besche Advokatfirma   nytt skjøte
2010-04-21 Arntzen de Besche Advokatfirma   Bill of Sale
2010-04-19 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av skjøte - Power of Attorney - Aircraft Mortgage Deed - Bill of Sale
2010-04-19 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   Company Documents - Apostille
2010-04-15 Nina Røise   LN-RCU: Leasegodkjennelse - revidert novation agreement
2010-04-13 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   vedtak om unntak fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2010-04-09 Bahr   Søknad om fritak fra krav i nasjonalitetsvilkår
2010-04-07 Bahr   Søknad om fritak fra krav i nasjonalitetsvilkår
2010-03-11 Skandinavian Airlines System   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-02-25 Arntzen de Besche Advokatfirma   Søknad om godkjennelse av leaseavtale
2010-02-18 Scandinavian Airlines System   Application for lease extension
2010-02-16 LG Olive Leasing Ltd.   expiry of lease agreement
2009-10-02 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   ARC-15B & findings report
2009-09-24 SAS   FW: LN-RCU Søknad innleiegodkjennelse for SAS
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate , EASA form 15a. 2008AR-96
2008-10-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av EASA Form 25 støybevis
2008-10-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Tech-Log - AD list og HIL - MEL list
2008-10-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-09 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL rap 2008/15) om luftfartsulykke under innflyging til Trondheim lufthavn Værnes 04.02.2008
2008-08-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke under innflyging til Værnes 04.02.2008-AVSKJERMET
2008-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke under innflyging til Værnes 04.02.2008-AVSKJERMET
2008-03-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke under nedstigning til Værnes 04.02.2008
2008-03-18 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjenning av innleie
2008-02-05 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse (msn 30190)
2007-11-07 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-07 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-29 Ørjan Bjørnstrøm   CoA Digital documents for SAS Norway fleet (Oct-2007)
2007-10-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-03 SAS Braathens AS   Tilsynsrapport
2006-11-03 SAS Braathens AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-06 SAS Braathens AS   kopi av signert Notice of intended sublease
2006-04-03 SAS Braathens AS   innvilget søknad om godkjenning av innleie av fly av type B737-600 med serienummer 30190 og norsk registrering
2006-02-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2005-11-18 Scandinavian Airlines System   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
source: caa.no