LN-ACP

Cessna Aircraft Company
P210N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: P210N
MSN: P21000207
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hasle Torkel
Fredagsvik Torgrim
Bass Alfred Geoffrey
Adress: Båtstangveien 100
3230 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-03-01
Adress
Hasle Torkel
Bass Alfred Geoffrey
Fredagsvik Torgrim
2004-09-27
Aircraft Added
Hasle Torkel
Bass Alfred Geoffrey
Fredagsvik Torgrim

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-01 Torkel Hasle     bestiller ny reisedagbok
2019-01-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2019-01-11 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2018-12-19 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2018-12-16 Flyteknisk Notodden AS     AMP for Cessna P210N
2017-07-12 Flysyn.DK   ARC
2016-05-11 Flysyn.DK   ARC 1. Extension
2015-05-11 Flysyn.DK   ARC
2015-04-29 Flysyn.DK   Aircraft Maintenance Program - AMP
2014-09-04 Larvikbanken Brunlanes Sparebank   Sletting av panterett
2014-09-03 Larvikbanken Brunlanes Sparebank   pantedokument til sletting
2014-05-21 Per Nordling   AMP revisjon 1 med loddrette strek i margen
2014-04-25 Scandinavian AirTech AB   ARC kopi
2014-04-24 Scandinavian AirTech AB   maintenance program
2013-04-04 Scandinavian AirTech AB   ARC
2013-03-04 Sameiet P210   Utstedelse av Permit to Fly
2013-02-27 Scandinavian Airtech AB   Permit to fly
2012-03-21 Fredrik Trogen   ARC
2011-02-22 Scandinavian AirTech AB   ARC utstedt
2011-02-21 Scandinavian AirTech AB   søknad om ARC - recommendation komplettert
2011-02-15 Scandinavian AirTech AB   godkjent vedlikeholdsprogram - korrigerte kjenningsbokstaver på følgebrev
2011-02-09 Scandinavian AirTech AB   AMP godkjent
2011-02-09 Fredrik Trogen   AMP korreksjon II
2011-02-08 Fredrik Trogen   AMP tilbakemelding via e-mail
2011-02-08 Fredrik Trogen   Korrigert AMP
2011-01-31 Scandinavian AirTech AB   ARC
2010-04-26 Helifly Maintenance   LN-ACP - Innvilget utsettelse på AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   LN-ACP - Utsettelse på AMP
2010-04-23 Helifly Maintenance   utsettelse på AMP
2009-11-25 Torkel Hasle   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC))
2009-11-17 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2009-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-26 Torkel Hasle   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-11-10 Torgeir Jacobsen   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-23 Torkel Hasle   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Torkel Hasle   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Torkel Hasle   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate N-ARC
2007-10-09 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-26 dfe@avionics.dk   tildeling av ICAO 24 bit codes
2006-10-24 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no