LN-RMC

McDonnell Douglas Corporation DC-9-82

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: McDonnell Douglas Corporation
Model: DC-9-82
MSN: 49909
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SAS Struktur Göta Kommanditbolag

source: caa

Aircraft event timeline

2009-12-08
Aircraft Deleted
SAS Struktur Göta Kommanditbolag
2008-12-10
Owner changed
SAS Struktur Göta Kommanditbolag
2007-12-10
Aircraft Added
SAS Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-12-08 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av luftfartøy
2009-12-08 Arntzen de Besche   Slettet luftfartøy
2009-12-02 Arntzen de Besche   vedrørende sletting av luftfartøy
2009-12-01 Arntzen de Besche   vedrørende sletting av luftfartøy
2009-11-26 Scandinavian Airlines System   Power of Attorney - registreringsbevis
2009-07-29 Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-17 Scandinavian Airlines System   registreringsbevis
2009-07-15 Scandinavian Airlines System   registreringsbevis
2009-07-15 Scandinavian Airlines System   registreringsbevis
2009-07-15 Scandinavian Airlines System   registreringsbevis
2009-07-15 Scandinavian Airlines System   registreringsbevis
2009-07-02 SAS   Søknad om ARC
2008-12-11 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden   LN-RMD , LN-RMC , LN-RMP og registreringsbevis
2008-12-11 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-RMC , LN-RMD , LN-RMP , LN-RMU , LN-RPF og registrerte eierskifter
2008-12-11 Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden   LN-RMC- Godkjent innleie fra SAS Struktur Göta KB til Scandinavian Airlines System Denmark-Norway Sweden
2008-12-11 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden   Godkjent innleie til Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
2008-12-11 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway Sweden   Godkjent innleie fra SAS Struktur Göta KB til Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
2008-12-10 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway Sweden   LN-RMU Godkjent innleie fra SAS Struktur Göta KB til Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden
2008-12-09 Arntzen de Besche Advokatfirma   effektueringsmelding
2008-12-09 Arntzen de Besche Advokatfirma   Scandinavian Airlines System - søknad om godjenning av innleieavtaler - LN-RMU
2008-12-08 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av luftfartøy
2008-11-14 Arntzen de Besche Advokatfirma   Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden - søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2008-10-27 Scandinavian Airlines System   dokumentasjon til mappe
2008-09-22 Scandinavian Airlines System   tstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-21 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-27 Scandinavian Airlines System   vedlegg til søknad
2008-08-26 Scandinavian Airlines System   søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2008-03-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-25 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-03-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-18 SAS Technical Services AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy
2008-01-15 Herredsvela, Tom Egil   VS: REGISTRERINGSBEVIS LN-RMC OG LN-RMD
2008-01-15 SAS Technical Services   LN-RMC og nytt registreringsbevis
2007-12-10 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-12-10 SAS Norge AS   Registrert luftfartøy
2007-12-05 Scandinavian Airlines System   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-05 Scandinavian Airlines System   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-20 SAS Technical Services   Tildeling av ICAO-kode
2007-11-16 Scandinavian Airlines System   registrering av luftfartøy
2007-11-14 Jan-Olof.Johansson@sas.se   Reservasjon av registreringsmerke
2007-11-14 Scandinavian Airlines System   Application for Registration of SAS IVID82 MSN 49909
source: einnsyn.no