LN-ACS

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-26160
Weight: 976
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tore Bøklep
Adress: Lykkjevegen 7
6600 SUNNDALSØRA
Norge
Phone: +47 71 69 37 42
+47 911 33 906
Radio License. Number: 6473
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Bøklep Tore
Adress: Lykkjevegen 7
6600 SUNNDALSØRA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-05
Owner changed
Bøklep Tore
2017-01-24
Owner changed
Hansen Rune
Evertsen Steffen
Svanes Erlend
2012-10-12
Owner changed
Lian Stein Magne
2009-12-17
Owner changed
Skodje Olav Bjarne
2004-11-11
Aircraft Added
Bøklep Tore
Bøklep Magne

Related Youtube videos

LN-ACS data-toggle=

Cherokee on final RWY 10 Vinnu (ENSU) Sunndal

LN-ACS data-toggle=

Cherokee takeoff RWY 28 Vinnu Sunndal ENSU PA28-140B

LN-ACS data-toggle=

Cherokee on final RWY 25 (left) Oppdal (ENOP)

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-06-05 Tore Bøklep     Registrering av eierskifte
2019-05-23 Tore Bøklep     Flyskjøte
2018-10-08 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og review papirer
2018-02-13 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2017-11-03 Flyteknisk Notodden AS   Godkjennelse av revisjon 01, Aircraft Maintenance Programme (AMP)]
2017-10-12 Flyteknisk Notodden AS   AMP - revisjon 01
2017-02-20 Flyteknisk Notodden AS   Kopi av ARC
2017-02-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-24 Rune Hansen   registrering av eierskifte
2017-01-21 Stein Magne Lian   flyskjøte
2016-02-29 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og review papirer
2016-01-13 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-01-07 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2015-02-05 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2013-07-02 Stein Magne Lian   Reisejournal Ber om nummer på den som er i bruk
2013-07-02 Stein Magne Lian   Svar - Reisejournal
2013-06-24 Stein Magne Lian   Bestilling av ny Reisejournal
2013-05-24 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-11-09 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-12 Stein Magne Lian   registrering av eierskifte
2012-10-08 Stein Magne Lian   angående videre saksgang
2012-10-07 Stein Magne Lian   kopi av skjøte i forbindelse med eierskifte
2012-10-06 Stein Magne Lian   Flyskjøte
2012-02-02 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-02-04 Norges Luftsportforbund   Inderect approval of AMP
2011-02-04 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2010-05-07 Olav Skodje   Utsettelse på AMP
2010-05-06 Olav Skodje   Søknad om utsettelse på AMP
2010-02-26 Olav Skodje,   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC).
2010-02-22 Olav Skodje   ønsker ARC på mail
2010-02-17 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-02-16 Olav Skodje   Utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis
2009-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-12-17 Olav Bjarne Skodje   registrering av eierskifte
2009-12-12 Olav Bjarne Skodje   Flyskjøte - dokumentasjon på ID - kjøpekontrakt
2009-10-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-05 Helitrans AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-18 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-ID koder
2008-10-16 Tore Bøklep   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Tore Bøklep   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tore Bøklep   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate N-ARC
2007-12-10 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2006-10-14 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: