LN-RNC

Fokker Aircraft B.V. F-27 Mk 050

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Fokker Aircraft B.V.
Model: F-27 Mk 050
MSN: 20176
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordic Aviation Capital A/S
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-10-20
Aircraft Deleted
Nordic Aviation Capital A/S
2009-03-01
Name
Nordic Aviation Capital A/S
2005-11-30
Owner changed
NAC Nordic Aviation Contractor A/S
2003-02-01
Adress
SAS Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-10-27 Nordic Aviation Capital AS   retur av Certificate of Airworthiness - ARC - Noise Certificate
2011-10-20 Aircraft leasing and financing   Anmodning om sletting av luftfartøy
2011-10-19 Nordic Aviation Capital A/S   effektueringsmelding
2011-10-14 Nordic Aviation Capital A/S   Har dere sendt besvart tilsynsrapport?
2011-10-14 Nordic Aviation Capiatal A/S   Dokumentasjon i forbindelse med eksport
2011-10-14 Nordic Aviation Capital A/S   Dokumentasjon i forbindelse med eksport
2011-10-14 Nordic Aviation Capital A/S   Vedlikeholdsrapport datert 14.10.2011
2011-10-14 Nordic Aviation Capital A/S   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Fokker 50 som eksporteres ut av EASA og til den Demokratiske Republikken Kongo
2011-09-22 Nordic Aviation Capital A/S   Slettelse pantedokument
2011-09-20 Nordic Aviation Capital A/S   Slettelse av luftfartøy - pantedokument
2011-09-16 Nordic Aviation Capital AS   Søknad om Export Certificate of Airworthiness - MSN 20176
2011-09-05 Nordic Aviation Capital AS   Nordic Aviation Capital AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-RNC
2011-08-22 Nordic Aviation Capital AS   Nordic Aviation Capital AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-RNC
2011-02-18 Scandinavian Airlines System   ARC 15a Nbr 10-0047- SAS extended Airworthiness Review Certificate applicable to the aircraft
2010-11-16 Scandinavian Airlines System   søknad - Lease extensions
2010-10-11 Scandinavian Airline System   Vedtak om forlenget inneleieavtale.
2010-10-11 Transportstyrelsen   Application for lease extension
2010-10-08 SAS   Application for lease extension
2010-05-27 Scandinavian Airlines System     Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-05-27 Scandinavian Airlines System   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-05-25 SAS   Application for lease extension
2010-02-25 Scandinavian Airlines System   ARC rekommendation
2010-02-25 Scandinavian Airlines System   issue of ARC after recommendation
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-22 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-06-05 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-03-09 SAS Norge AS, Engineering & Planning   ARC 15B & Findings Report
2008-11-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - forsikringspolise for LN-RNC
2008-05-30 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Forlengelse av innleie
2008-05-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert teknisk hendelse 23.04.2008
2008-04-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse
2008-03-26 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av ARC
2008-03-17 SAS Scandinavian Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-31 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-31 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/22) om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.07.2006 med Fokker 50
2007-07-13 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   LN-RNC, Tilsynsrapport 11.07.2007
2007-06-18 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2007/22) om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.07.2006 med Fokker 50
2007-06-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2007/22) om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn Kvernberget 13.07.2006 med Fokker 50
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn - Kvernberget 13.07.2006
2007-05-02 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke under innflyging til Kristiansund lufthavn - Kvernberget 13.07.2006
2007-03-07 SASBraathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-16 SASBraathens   dokumentasjon til søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-10 SASBraathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-10 SASBraathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-27 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-07 SAS Braathens AS   Søknad om nytt luftdyktighetsbevis for F27-Mk050
2005-12-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Registrering av eierskifter og panteretter - LN-RNG
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
source: einnsyn.no