LN-RND

Fokker Aircraft B.V. F-27 Mk 050

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Fokker Aircraft B.V.
Model: F-27 Mk 050
MSN: 20178
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordic Aviation Capital A/S
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-09-05
Aircraft Deleted
Nordic Aviation Capital A/S
2009-03-01
Name
Nordic Aviation Capital A/S
2005-11-30
Owner changed
NAC Nordic Aviation Contractor A/S
2003-02-01
Adress
SAS Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-09-08 Nordic Aviation Capital A/S   Returneres Certificate of Airworthiness, ARC og Noise Certificate
2011-09-06 Nordic Aviation Capital AS   Effektureringsmelding
2011-09-06 Nordic Aviation Capital AS   Effektureringsmelding
2011-07-19 Nordic Aviation Capital   slettelse av pantedokument
2011-07-15 Nordic Avivation Caapital AS   anmodning om sletting av luftfartøy
2011-07-13 Nordic Aviation Capital   anmodning om sletting av pant
2011-07-11 Nordic Aviation Capital A/S   Retur av tilsynsrapport 06072011 - utkvittert med utbedringer
2011-07-07 Nordic Aviation Capital A/S   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Fokker 50 som eksporteres ut av EASA og til Republikken Panama
2011-07-07 Nordic Aviation Capital A/S   AD Liste
2011-07-07 Nordic Aviation Capital A/S   Diverse dokumentasjon fra eksportgransking
2011-07-06 Nordic Aviation Capital A/S   Vedlikeholdsrapport datert 06.07.2011
2011-06-23 Nordic Aviation Capital A/S   Søknad om Export C of A
2011-04-04 Nordic Aviation Capital   anmodning om sletting av leie-heftelse
2011-03-25 SAS   Fokker 50 - tilbakeføring
2010-07-12 Bengtson Jan   Application for lease approval
2010-07-06 Scandinavian Airlines System   godkjent søknad om forlenget innleie
2010-07-06 Mårtensson Karl-Erik   Application for lease approval
2010-07-06 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 10-0233
2010-07-06 Mårtensson Karl-Erik     Application for lease approval
2010-06-23 SAS   Application for lease approval
2010-06-22 Scandinavian Airlines System   ARC
2010-05-31 Scandinavian Airlines System   application for extension of the existing lease approval
2010-05-31 Transportstyrelsen   Sjekkliste fra STK
2010-05-31 Scandinavian Airlines System   godkjent søknad om forlenget innleie
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-08 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-06-22 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-06-03 SAS Norge AS, Engineering & Planning   ARC 15B og Findings Report
2008-11-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - forsikringspolise for LN-RNC
2008-09-15 SAS Norge AS, Engineering & Planning   LN-RND EASA Form 13 - 2008AR-151
2008-09-15 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Recommendation Report - M.A Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-151
2008-08-07 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Rapport ifm. physical Survey (ARC) 10-07-2008
2008-06-10 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   forlenget innleie
2008-06-10 SAS Scandinavian Airlines System Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-09 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlenget innleie
2008-06-06 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2008-05-30 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Forlengelse av innleie
2008-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   signert execution version av innleieavtale
2008-05-14 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlenget innleie
2008-05-14 SAS Norge AS, Engineering & Planning   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-04-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse
2007-10-10 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjenning av utsettelse av C-Check
2007-09-28 Trygve Uddu   C check - SAS Norge - F-50
2007-09-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   C chek
2007-06-20 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-19 SASBraathens AS   Digital application of CoA
2007-03-15 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-15 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-07 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-07 SASBraathens AS   Tilsynsrapport
2006-03-28 SASBraathens AS   Søknad om "Permit to fly"
2006-03-27 SAS Braathens AS   vedr. søknad om nytt luftdyktighetsbevis for F27-Mk050
2006-02-07 SAS Braathens AS   Søknad om nytt luftdyktighetsbevis for F27-Mk050
2005-12-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Registrering av eierskifter og panteretter - LN-RNG
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
source: einnsyn.no