LN-RNE

Fokker Aircraft B.V. F-27 Mk 050

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Fokker Aircraft B.V.
Model: F-27 Mk 050
MSN: 20179
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordic Aviation Capital A/S
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa

Aircraft event timeline

2011-11-28
Aircraft Deleted
Nordic Aviation Capital A/S
2009-03-01
Name
Nordic Aviation Capital A/S
2005-11-30
Owner changed
NAC Nordic Aviation Contractor A/S
2003-02-01
Adress
SAS Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-11-29 Nordic Aviation Capital A/S   returneres Certificate of Airworthiness - ARC - Noise Certificate
2011-11-28 Jette Mariann Hulgaard   Effektueringsmelding - Notice re. upcomming deregistration request for aircraft F50 MSN 20183
2011-11-28 Nordic Aviation Capital A/S   Effektueringsmelding - Notice re. upcomming deregistration request for aircraft F50 MSN 20183
2011-09-22 Nordic Aviation Capital AS   Sletting pantedokument
2011-09-20 Nordic Aviation Capital AS   Sletting av luftfartøy - pantedokument
2011-08-09 Nordic Aviation Capital A/S   Nordica Aviation Capital A/S - Godkjenning av vedlikeholdsprogram - LN-RNE
2011-07-21 Nordic Aviation Capital A/S   Klargjøring at Reparasjon #22 og #28 er utstedt under Fokker Services DOA
2011-07-20 Nordic Aviation Capital A/S   Retur av utkvittert tilsynsrapport av 07072011
2011-07-20 Nordic Aviation Capital A/S   Utkvittert tilsynsrapport av 07072011
2011-07-18 Nordic Aviation Capital A/S   Additional documents supporting Export CoA application
2011-07-15 Nordic Aviation Capital AS   Anmodning om sletting av luftfartøy
2011-07-13 Nordic Aviation Capital A/S   AD Liste, Out of Phase Liste og VR datert 13072011
2011-07-05 Nordic Aviation Capital A/S   Ansøgning om Export C of A - MSN 20179
2011-02-18 Scandinavian Airlines System   ARC 15a Nbr 10-0050- SAS extended Airworthiness Review Certificate applicable to the aircraft
2010-10-01 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2010-09-30 Scandinavian Airlines System   Application for extension of the existing approval
2010-06-16 Scandinavian Airlines System   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtal
2010-05-26 SAS   Application lease extension
2010-02-26 Scandinavian Airlines System   issue of ARC after recommendation
2010-02-25 Scandinavian Airlines System   ARC recommendation
2010-01-31 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på luftfartshendelse Molde Lufthavn 29.01.2010 med Fokker Aircraft B.V.F-27
2009-10-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse for Fokker 50 fly med SAS Scandinavian Airlines Norge AS
2009-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Korrigerende - preventive tiltak airworthiness review
2009-06-30 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL rap 209/14) om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn 21.08.2005 - LN-RNE og LN-RAI
2009-04-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn Årø 21.08.2005 mellom LN-RNE og LN-RAI-AVSKJERMET
2009-04-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse Molde lufthavn Årø 21.08.2005 mellom LN-RNE og LN-RAI
2009-03-16 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Airworthiness Review Certificate ARC
2008-12-08 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlenget innleie- korrigert vedtak
2008-11-24 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   SAS Scandinavian Airlines Norge AS - forsikringspolise for LN-RNC
2008-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200802601 - 2 DEN 17072008 AV AKN: Kontrakt i forbindelse med innleie
2008-06-12 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Tilbakemelding Tilsynsrapport 2008AR-069
2008-06-10 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Forlenget innleie Fokker 50 fly med SAS Scandinavian Airlines Norge AS
2008-05-30 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Forlengelse av innleie
2008-05-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utvidet innleiegodkjennelse - signert execution version
2008-05-09 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Tilsynsrapport etter besiktigelse 7.5.2008 - 2008AR-069
2008-05-08 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse for Fokker 50 fly med SAS Scandinavian Airlines Norge AS
2008-04-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om forlengelse av innleiegodkjennelse
2008-03-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-13 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av ARc
2008-01-31 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-31 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-04 SAS Braathens   SAS Braathens - Occurence Report - 09.05.2007 - KRS - BGO - SVG
2007-06-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering luftfartshendelse Stavanger lufthavn Sola 09.05.2007
2007-03-07 SASBraathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-16 SASBraathens   dokumentasjon til søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-10 SASBraathens AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-10 SASBraathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-25 SASBraathens AS   Occurrence report - reference 5650 - 13.07.2006
2006-03-27 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-07 SAS Braathens AS   Søknad om nytt luftdyktighetsbevis for F27-Mk050
2005-12-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Registrering av eierskifter og panteretter - LN-RNG
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
2005-12-05 SAS Braathens AS   innleie av luftfartøy - eierskifte
source: einnsyn.no