LN-ACV

The New Piper Aircraft, Inc
PA-42-1000

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-42-1000
MSN: 42-5527023
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Guard Systems ASA
Operator: Guard Systems ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-26
Aircraft Deleted
Guard Systems ASA
2005-01-31
Aircraft Added
Guards Systems ASA
2005-01-25
Aircraft Added
Guards Systems ASA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-05-14 Guard Systems ASA   slettelse av fartøy - ny adresse
2012-04-26 Guard Systems   Slettelsesattest
2012-04-26 Guard Systems ASA   Slettelse av fartøy
2012-04-24 Guard Systems ASA   effektueringsmelding
2012-04-24 Guard Systems ASA   melding om at begjæringen ikke er mottatt
2012-04-17 Guard Systems   Avregistrering av luftfartøy
2012-04-17 Guard Systems   Avregistrering av luftfartøy
2012-04-17 Guard Systems ASA   Avregistrering av luftfartøy
2012-02-06 DAO Aviation AS   PA 42-1000 - SN 42-5527023
2011-12-27 SG Equipment Finance AS   Slettelse av pantobligasjon
2011-12-22 GuardSystems ASA   Utstedelse av Permit to Fly for eksport av brukt luftfartøy til USA og tilbakekalling av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-12-22 SG Equipment Finance AS   Slettelse av panterett i luftfartøy - firmaattest - fullmakt
2011-12-21 Air Alpha A/S   Oppdatert EASA Form 37/18b for komplettering
2011-12-21 Air Alpha A/S   Endelig EASA Form 37/18b i forbindelse med Permit to Fly søknad
2011-12-20 Air Alpha A/S   Oppdatert Maintenance Status der oppgaver som forfaller før 18.01.2012 er gjort
2011-12-12 Air Alpha A/S   Oppdaterte EASA Form 37 og 18b
2011-12-12 Air Alpha A/S   Spørsmål ang. Aircraft Maintenance Statement
2011-12-12 Air Alpha A/S   Oppdaterte EASA Form 37 og 18b
2011-12-12 Air Alpha A/S   Spørsmål ang. Aircraft Maintenance Statement utskrevet 12.12.2011 11:25
2011-11-22 Bernt Wasler   Søknad permit to fly
2011-11-18 Bernt Wasler   søknad om forlenger Permit to Fly
2011-11-16 Bernt Wasler   søknad - forlengelse - Permit to Fly
2011-09-16 Guard Systems ASA   Utstedelse av 1 måned forlenget Permit to Fly pga. forsinkelser med å få utstedt Airworthiness Review Certificate grunnet godkjennelse av modifikasjoner/eller eksport av luftfartøy
2011-09-15 Guard Systems ASA   Søknad om oppdatert Permit to Fly med forlenget gyldighet
2011-06-07 Guard Systems ASA   Utstedelse av 3 måneder forlenget Permit to Fly pga. forsinkelser med å få utstedt Airworthiness Review Certificate grunnet godkjennelse av modifikasjoner/eller eksport av luftfartøy
2011-06-06 Guard Systems ASA   Søknad om forelengelse av Permit to Fly
2011-04-11 Guard Systems ASA   Utstedelse av 2 måneder forlenget Permit to Fly på grunn av forsinkelser med å få utstedt Airworthiness Review Certificate grunnet godkjennelse av modifikasjoner
2011-04-04 Guard Systems   Søknad om 2 måneders forlengelse av Permit to Fly
2011-03-02 Guard Systems ASA   List of Modifications og Repairs - Piper PA42-1000
2011-02-04 Guard Systems ASA   Utstedelse av forlenget Permit to Fly slik at flyet også kan flys til sted hvor EASA godkjenning av FAA 337 modifikasjoner kan ivaretas
2011-02-03 Guard Systems ASA   Søknad om forlenget Permit to Fly
2011-02-01 Airalpha   Søknad om utstedelse av ny ARC
2011-01-25 Air Alpha   Endring av EASA Form 45 støybevis
2011-01-24 Air Alpha   NQ1628 - EASA Form 45 data for a Piper PA 42-1000 with STC propeller installation
2010-12-29 Guard Systems ASA   Søknad om forlengelse av Permit to fly
2010-12-29 Guard Systems ASA   Utstedelse av forlenget og utvidet Permit to Fly NCAATL-0640 Issue 2 for å kunne fly til Odense hvor Airworthiness review kan utføres
2010-12-21 AirAlpha   AMP godkjent
2010-12-06 AirAlpha   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2010-09-20 Guard Systems ASA   Permit to fly
2010-09-20 Guard Systems ASA   Utstedelse av Permit to Fly for å utføre prøveflyginger med mulige kunder - Prøveflygingsområde 100 nm radius fra Torp
2010-09-13 Guard Systems ASA   Søknad om Permit to Fly
2010-09-09 Guard Systems ASA   Søknad om forlengelse av Permit to Fly
2010-07-07 Guard Systems ASA   Utstedelse av Permit to Fly for eksport av brukt luftfartøy til The Bahamas
2010-07-06 Guard Systems ASA   Permit to Fly
2010-07-06 Guard Systems ASA     Permit to Fly
2010-07-02 Guard Systems ASA   Permit to FLy - Oversender Form 37/18b og Form 21 for oppdatering
2010-07-02 Guard Systems ASA     Permit to FLy - Oversender Form 37/18b og Form 21 for oppdatering
2010-07-01 Guard Systems ASA v/Tore J Paulsen     Permit to Fly
2010-07-01 Guard Systems ASA v/Tore J Paulsen   Permit to Fly
2010-06-03 Guard Systems   N-ARC Form 337 Antenner
2010-06-03 Guard Systems   N-ARC Transponde, ELT
2010-06-03 Guard Systems   N-ARC
2010-05-27 Guard Systems   Fornyelse av ARC
2009-09-29 Guardsystems ASA   Utstedelse Permit to Fly - Pga vedlikehold overskredet på kalendertid
2009-09-25 Guardsystems ASA   PA-42 elektrisk system dat
2009-09-18 Guardsystems ASA   RE: Forslag til Approval of Flight Conditions EASA Form 18b - September 2009 - Maintenance defects
2009-09-17 Guardsystems ASA   Forslag til Approval of Flight Conditions EASA Form 18b - September 2009 - Maintenance defects
2009-09-16 Guard Systems ASA   Tilbakemelding på Permit to fly
2009-09-15 Guardsystems ASA   Permit to Fly - Guard Systems ASA - Pga vedlikehold overskredet på kalendertid
2009-09-15 Guard Systems ASA   Permit to fly
2009-05-29 Guard Systems   Utstedelse av ARC
2009-05-26 Eurosky AS   Søknad om Permit to Fly
2009-05-26 Guard Systems   vedlikeholdsrapport
2009-05-20 Erik Hopp   LN-ACV N-ARC Feil i VR
2009-04-29 Guard Systems   Søknad om ARC
2009-04-29 Guard Systems   Søknad om ARC
2009-04-03 Guard System ASA   Utstedelse av Permit to Fly for overføring fra Odense til Torp etter inspeksjon utført av Air Alpha A/S
2009-04-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-26 Guard Systems AS   Mottatt vedlikeholdsrapport bruker feil formular
2009-03-26 Guard Systems AS   Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21 mangler - Vedlagte Form 18b må signeres - oppdateres
2009-03-25 Guard System   søknad om Permit to Fly
2009-03-18 Guard Systems   Permit to Fly
2009-03-05 Guard Systems ASA   24 bit binærkode
2009-02-26 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-02-26 Guard Systems AS   søknad fornying av ARC - vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Erik Hopp   200803030-3 LN-ACV Guard Systems ASA - Villighetserklæring vedlikehold
2008-09-12 Guard Systems ASA   Oversendelse av korrigert luftdyktighetsbevis
2008-08-26 Guard Systems ASA   søknad om endring av bruksområde fra erverv til privat drift
2008-02-18 Guard Systems AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-02-18 Guard Systems AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-04 Guard Systems AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-01 Guard Systems ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-02-16 Guard Systems ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 29.02.2008
2006-02-21 Guard Systems AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
source: caa.no

More information: