LN-ACY

Hawker Beechcraft Corporation
E90

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: E90
MSN: LW-309
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Klaveness Corporate Services AS
Operator: Airwing AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-02-06
Aircraft Deleted
Klaveness Corporate Services AS
2006-08-23
Owner changed
Klaveness Corporate Services AS
2005-05-25
Aircraft Added
Morgan Instrument AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-02-09 Klaveness Corporate Services AS   begjæring om sletting av luftfartøy
2009-02-05 Klaveness Corporate Services AS   begjæring om sletting av luftfartøy
2009-02-04 Airwing AS   ARC og LDB
2009-02-03 Airwing AS   utstedelse av ARC - vedlegger svar for avvik 2008AR-448
2009-01-29 Airwing AS   Søknad om Exportluftdyktighetsbevis
2009-01-20 Airwing AS v/J. Granheim   Søknad om Exportluftdyktighetsbevis
2009-01-05 Airwing AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-02 Airwing AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 2009AR-001
2008-12-17 Airwing v/B. Thygesen   Operasjon etter bestemmelsene i Regulation (EC) No. 1592/2002.
2008-12-17 Airwing AS   tilbakemelding tilsynsrapport 2008AR-425
2008-12-08 Airwing AS   Airworthiness Review og Physical Survey OSL
2008-09-23 Airwing AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Airwing AS   vedlikeholdsrapport
2007-11-07 Airwing AS   Airwing - Godkjenning av avtale om privat bruk av luftfartøy
2007-10-30 Airwing AS   Airwing - Søknad om videre bruk av LN-ACY for privat bruk
2007-09-28 Airwing AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-28 Airwing AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-26 Airwing AS   Airwing - søknad om godkjennelse for prosedyerer for privatflygning med luftfartøyet LN-ACY med ervermessig bruksområde
2006-09-19 Airwing AS   godkjenning av flåteutvidelse og innleie - Airwing AS
2006-09-18 Sundt Air   Tilsynsrapport
2006-09-11 Airwing AS   Airwing AS- Godkjenning av avtale om privat bruk av luftfartøy LN-ACY
2006-09-11 Airwing AS   vedlikeholdserklæring
2006-09-02 Airwing AS   endelig versjon av leiekontrakt
2006-09-02 Airwing AS   Underskrevet leie og driftsavtale mellom Klavenes Corporate Services AS og Airwing AS
2006-09-01 Jarle Granheim, Airwing   E-post til Airwing med merknader til kontraktsutkast - innleie LN-ACY
2006-08-29 Airwing AS   søknad om godkjennelse for prosedyerer for privatflygning med luftfartøyet LN-ACY med ervermessig bruksområde
2006-07-16 Airwing AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-16 Airwing AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-29 European Aviation Safety Agency   Approval - EASA.A.C.03835 - Minor Change for Beech E90 - Hovet & Co. AS
2006-06-23 Hovet & co as   Application for Approval of Minor Change
2006-06-21 European Aviation Safety Agency   Technical Visa - Minor Change - P-EASA.A.C.03835 - Hovet & Co.
2006-06-09 MinorChange-MinorRepair@easa.europa.eu   EASA project P-EASA.A.C.03835 - New Intercoms in Raytheon Beech E90
2006-05-16 European Aviation Safety Agency   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200501137 - 13 DEN 09062006 AV OLS: Task Allocation - Application by Hovet & Co AS for EASA Certification of Minor Change Design
2006-05-16 European Aviation Safety Agency   Task Allocation - Application by Hovet & Co AS for EASA Certification of Minor Change Design
2006-05-05 Hovet & co as   Application for Approval of Minor Change
2006-04-28 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-21 Kai Johnny Nilsen   Beech E90 S/N LW309, 203111101 - e-postkorrespondanse
2006-01-31 Scandinavian Avionics Norway Division   Technical Safety Report - Beech E90 S/N LW309 - til orientering
source: caa.no