LN-SMT

SOCATA - Groupe Aerospatiale
TB 20

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: TB 20
MSN: 761
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1988
Max TO weight: 1400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dahle-Olsen, Dag Audun Sylvester
Adress: Sandvigveien 146
4816 KOLBJØRNSVIK

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-21
Owner changed
Dahle-Olsen Dag Audun Sylvester

Related Youtube videos

LN-SMT data-toggle=

Tynset (ENTY) Takeoff LN-SMT (Socata TB-20)

LN-SMT data-toggle=

LN-SMT inn Galtesund til landing Gullkapp

LN-SMT data-toggle=

LN-SMT avgang 05

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-30 Bohusflyg AB     ARC 2021
2020-11-17 Dag Audun Dahle-Olsen     permanent tillatelse og følgebrev
2020-11-17 Dag Audun Dahle-Olsen     epost med permanent tillatelse
2020-11-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-SMT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-11-03 Dag Audun Dahle-Olsen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-08-17 Bohusflyg AB     ARC 2020
2019-08-19 Bohusflyg AB     Arc 2019
2018-08-30 Bohusflyg AB     ARC 2018
2017-08-23 Bohusflyg AB   ARC 2017
2016-09-08 Bohusflyg AB   Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram
2016-08-22 Bohusflyg AB   AMP Rev 2
2016-08-18 Bohusflyg AB   ARC 2016
2016-07-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-SMT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-22 Dag Audun Sylvester Dahle-Olsen   registrering av eierskifte
2016-06-16 Steinar Myren   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2015-08-05 Bohusflyg AB   ARC 2015
2014-08-15 Bohusflyg AB   ARC kopi
2014-07-30 post   EASA Form 37/18b for komplettering i forbindelse med forespørsel om Permit to Fly
2013-07-30 Bohusflyg AB   søknad om fornyelse av ARC
2013-07-19 Bohusflyg AB   AMP Rev 1 godkjent
2013-07-18 Bohusflyg AB   AMP Rev 1 søkes godkjent
2013-07-18 Bohusflyg AB   AMP - revisjon 1
2012-07-27 Bohusflyg AB   ARC
2011-08-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-03 Bohusflyg AB   LN-SMT ARC kopi
2011-08-03 Bohusflyg AB   Kopi av ARC
2011-08-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-24 Bohusflyg AB   søknad om godkjenning av AMP
2011-03-21 Bohusflyg AB   søknad om godkjenning av AMP
2010-03-10 Steinar Myren   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-09 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-26 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-20 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-06 Jan Hovet   tildeling av av ICAO-koder
2008-10-26 Steinar Myren   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Steinar Myren   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Steinar Myren   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-26 Flyteknisk Notodden A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-26 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-13 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-04 Justis og Politidepartementet   Klage på vedtak om nektelse av registrering av luftfartøy
2006-10-04 Hovet & Co. AS   Hovet & Co. søknad om Minor Change HC LN-SMT
2006-10-04 Hovet & Co. AS   Hovet & Co. - EASA Form 32 for Socata TB20, LN-SMT
2006-05-11 Justisdepartementet   Oversendelse av klage over vedtak om nektet registrering av LN-SMT
2006-03-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-03-15 Advokatkonsult   Nektet registrering da hjemmelsdokumentet ikke gir uttrykk for ubetinget eiendomsoverdragelse - klage over vedtak av 22.02.2006
2006-03-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-03-03 Steinar Myren   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2006-02-22 Steinar Myren   Nektet registrert da hjemmelsdokumentet ikke gir uttrykk for ubetinget eiendomsoverdragelse
2006-02-16 Flyteknisk Notodden AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-02-16 Steinar Myhren   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-02-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-20 Steinar Myren   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no