LN-STE

Europa Aircraft (2004) Ltd
EUROPA XS

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Europa Aircraft (2004) Ltd
Model: EUROPA XS
MSN: 556
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2006
Max TO weight: 658 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andersen, Arild
Cassel, John Peter Patrick Stephan Leif
Adress: Hugins gate 1
4631 KRISTIANSAND S

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-06-22
Owner changed
Andersen, Arild
2020-08-18
Owner changed
Andersen, Arild
2007-09-01
Adress
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-06-01
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-02-12
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif
2007-02-10
Aircraft Added
Cassel John Peter Patrick Stephan Leif

Related Youtube videos

LN-STE data-toggle=

Europa Aircraft XS LN-STE ENHA 2014

LN-STE data-toggle=

Leg #7 Fondone (Lecce) Italy - Korfu Greece

LN-STE data-toggle=

Europa LN-STE departure rwy 23 ENGK

LN-STE data-toggle=

LN-STE landing 23 ENGK

LN-STE data-toggle=

LN-STE Departure rwy 05 ENGK

LN-STE data-toggle=

LN-STE downwind ENGK

LN-STE data-toggle=

LN-STE avgang 23

LN-STE data-toggle=

LN-STE entrer banen

LN-STE data-toggle=

LN-STE og LN-YBV oppstart

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-14 Arild Lund Andersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-06-13 Arild Lund Andersen     Vedlikeholdsrapport (VR)
2022-01-06 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-01-06 ARILD ANDERSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2022-01-06 ARILD ANDERSEN     Epost med permanent tillatelse
2021-12-31 ARILD ANDERSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-09 Arild Andersen     Svar på søknad om dispensasjon fra ELT
2021-11-04 Arild Andersen     Søknad om dispensasjon fra ELT
2021-08-13 ARILD ANDERSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2021-08-13 ARILD ANDERSEN     Epost med permanent tillatelse
2021-08-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-STE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-08-13 ARILD ANDERSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-08-08 ARILD ANDERSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-08-04 Arild Andersen     Vedlikeholdsrapport nytt format
2021-08-04 Arild Andersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og N-ARC
2021-08-03 stephan cassel     VR Vedlikeholdsrapport
2021-08-03 Arild Andersen     VR Vedlikeholdsrapport
2021-07-26 Arild Andersen     Vedlikeholds rapport (VR)
2021-06-22 Stephan Cassel     Registrering av eierskifte
2021-06-17 Arild Andersen     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2021-06-17 Arild Andersen     Årlig ettersyn - Stephan Cassel
2021-06-15 Arild Andersen     Svar på e-post angående søknad om dispensasjon (10/00856-32)
2021-05-19 Arild Andersen     Søknad om dispensasjon/ utvidelse av; rettigheter til vedlikehold v/Stephan Cassel
2021-02-12 JOHN PETER PATRICK STEPHAN LEIF CASSEL     bekreftet oppsigelse
2021-02-02 JOHN PETER PATRICK STEPHAN LEIF CASSEL     oppsigelse
2020-09-17 Arild Andersen     Vedtak om godkjenning av modifikasjon av understell
2020-09-13 Rune Bjørkelid     Søknad om modifikasjon av Eusopa XS
2020-08-18 Arild Andersen     registrering av eierskifte
2020-08-10 Arild Andersen     Eierskifte - Flyskjøte
2020-05-12 Stephan Cassel     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-07 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport (VR) 2020
2019-05-10 Stephan Cassel     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-05-08 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport
2018-05-09 Stephan Cassel     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-03 Stephan Cassel     Vedlikeholdsrapport VR
2017-05-12 Stephan Cassel   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-07 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport
2016-05-10 Stephan Cassel   Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-05 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport (VR)
2016-04-26 Stephan Cassel   Ny reisejournal for luftfartøy
2015-05-07 Stephan Cassel   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-04 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport VR
2014-05-21 Stephan Cassel   Særskilit luftdyktighetsbevis
2014-05-07 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport
2013-05-22 Stephan Cassel   Permit to Fly
2013-05-15 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport
2012-08-30 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-05-22 Stephan Cassel   Permit to Fly
2012-05-06 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport VR
2011-05-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-20 Stephan Cassel   Permit to Fly
2011-05-08 Stephan Cassel   Vedlikeholdsrapport
2010-05-18 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold Stephan Cassel
2010-05-18 Stephan Cassel   Permit to Fly
2010-05-18 Stephan Cassel   Innvilget søknad om eget vedlikehold Stephan Cassel
2010-05-11 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport
2010-03-11 Stephan Cassel   søknad om eget vedlikehold - Stephan Cassel
2010-03-08 Bjørnar Vollstad   Søknad om eget vedlikehold
2010-03-07 Bjørnar J. Vollstad   søknad om eget vedlikehold - Byggehåndbok rev. 6
2009-06-15 Stephan Cassel   LN-STE Korrigering av feilaktig datert N-ARC
2009-06-03 Stephan Cassel   LN-STE Permit To Fly
2009-05-06 S Cassel   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-01-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-06 stephan@scassel.se   Tildeling av ICAO kode
2008-09-25 Cassel John Peter Patrick Stephan Leif   LN-STE Utstedelse av Permit To Fly
2008-09-24 Stephan Cassel   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit code ELT
2008-05-28 Stephan Cassel   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-08-15 Stephan Cassel   tilsynsrapport
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-01 John Cassel   Permanent registrering av Luftfartøy
2007-05-29 Per Berger   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-22 Stephan Cassel   avsluttet testprogram
2006-11-30 Stephan Cassel   forlenget reservasjon av registreringsmerke
2006-11-30 Stephan Cassel   Svar på søknad om dispensasjon fra bestemmelser om størrelsen på registreringsbokstaver
2006-11-08 Stephan Cassel   søknad om dispensasjon fra bestemmelser om størrelsen på registreringsbokstaver
2006-01-02 Stephan Cassel, Onsumv. 69, 2625 Fåberg   LN-STE- Søknad om reservasjon av registreringsmerke.
source: caa.no

More information: