LN-SVZ

British Aerospace Publ. LTD Co
JETSTREAM 3100

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3100
MSN: 641
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bromma Air Sales AB
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-08-19
Aircraft Deleted
Bromma Air Sales AB
2011-03-08
Owner changed
Bromma Air Sales AB

More aircraft operated by Helitrans AS

LN-OFB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFC

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFO

Bell Helicopter
205A-1

LN-OFR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFS

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFT

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFV

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFW

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFX

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OFY

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGH

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGP

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OGQ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGW

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGX

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGY

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-OGZ

Airbus Helicopters
AS350B3

LN-ACE

Twin Commander Aircraft
690A

LN-ACX

Cessna Aircraft
551

LN-FAH

Twin Commander Aircraft
690B

LN-FWA

Twin Commander Aircraft
690C

LN-FWB

Twin Commander Aircraft
690C

LN-HTB

British Publ LTD Co
JETSTREAM 3200

LN-HTC

AerospatialATRe SNI
ATR 42-300

LN-HTD

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

LN-HTE

Aerospatiale SNI
ATR 42-300

LN-OCC

MD Helicopter
369E

LN-OFA

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OGH

Robinson Helicopter
R44

LN-OGI

Robinson Helicopter
R44

LN-OMD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OMY

Airbus Helicopters
AS 350 BA

LN-OPA

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-OPB

Airbus Helicopters
AS 350 B1

LN-OPC

Airbus Helicopters
AS 350 B2

LN-OPO

Bell Helicopter
214B

LN-OTR

Airbus Helicopters
AS 350 B3

LN-SFT

Fairchild Aircraft
SA226-T(B)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-29 Bromma Air Maintenance AB   certificate of airworthiness
2011-08-19 BAM Sales   Sletting av luftfartøy
2011-08-19 Bromma Air Sales   sletting av luftfartøy
2011-08-05 Bromma Air Maintenance AB   Export C of A
2011-08-01 Bromma Air Sales   sletting av luftfartøy
2011-07-20 Bromma Air Maintenance AB   Utstedelse av Permit to Fly - Aksepteringsflyging(er) Norrköping til Bromma og deretter eksportoverflyging Santo Domingo i den Dominikanske Republikk
2011-07-18 Bromma Air Maintenance   Söknad om ändring av bruksområde
2011-07-14 Bromma Air Maintenance AB   Dokumentasjon fra besiktigelse 14. juli 2011
2011-07-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-14 Bromma Air Maintenance   søknad om endring av bruksområde fra erverv til privat
2011-07-14 Bromma Air Maintenance AB   Liste over utførte reparasjoner
2011-07-08 Bromma Air Maintenance AB   Søknad om Permit to Fly - Norrköping til Santo Domingo pga. eksport av luftfarttøy
2011-07-06 Bromma Air Maintenance   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-06-01 Post- og teletilsynet   opphør av tillatelse
2011-06-01 Post- og teletilsynet   manglende tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-03-08 Bromma Air Sales AB   registrert eierskifte
2011-02-28 DnB Nor Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2011-02-25 DnB Nor Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2011-02-17 Jonas Sundberg   Sletting av panteobligasjon
2011-02-11 Bromma Air Sales AB   Bill of Sale
2009-12-08 ScanAviation AS   Forhåndsutfyllte utkast til EASA Form 18 og Form 21 for Permit to Fly søknad
2009-11-17 ScanAviation v/Øystein Hobbelstad   Application for Permit to Fly
2009-07-01 Classic Norway Air As   Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-18 Classic Norway Air AS   Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-05 ScanAviation AS avd Sola   EASA Form 13
2009-01-23 ScanAviation AS avd Sola   Utstedelse EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-21 ScanAviation AS   ScanAviation AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleie av LN-SVZ
2009-01-16 ScanAviation AS avd Sola   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-14 Post- og teletilsynet   LN-SVZTillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-22 ScanAviation AS avd Sola   søknad om ARC
2008-12-12 Gunnar Strand   ScanAviation AS - Søknad om innleie av LN-SVZ
2008-09-30 ScanAviation AS avd Sola   Svar: permit to fly
2008-09-03 ScanAviation AS avd Sola   permit to fly
2008-06-16 Post- og teletilsynet   LN-SVZ - tillatelse til radioutstyr
2008-04-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-03-04 Helitrans AS   godkjenning av engangsforlengelse av inspeksjonsintervall
2008-03-03 Helitrans AS   søknad om engangstillatelse til forlengelse av et inspeksjonsintervall
2007-09-06 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SB liste
2007-04-30 DnB NOR bank ASA   Tinglysing
2007-04-24 DnB NOR bank ASA   Retur av registrert pantedokument
2007-04-20 DnB NOR bank ASA   Tinglysing av pantedokument
2006-09-22 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport med vedlegg
2006-09-19 Helitrans AS   Oversendelse av Autorisasjonsside for AFM og Miljøbevis
2006-09-19 Helitrans AS   utstedelse av miljødyktighetsbevis - støy
2006-09-14 Helitrans AS   egistrering av fartøy
2006-09-08 Helitrans AS   Egenerklæring - bekreftelse på eierskap
2006-08-30 Helitrans AS   Søknad om registrering av luftfartøy - Jetstream 31
2006-08-29 Helitrans AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-08-10 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og kopi av Standard Luftdygtighedsbevis for OY-SVZ
2006-01-30 West Aviation   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information: