LN-SXY

Neico Aviation INC LANCAIR 360

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Neico Aviation INC
Model: LANCAIR 360
MSN: 630
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1993 (31 years old)
Max TO weight: 807 kg
ICAO Hex: 47868C
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Eggen, Lars
Evjevik, Jan Tore
Roven, Bjørn
Adress: Espedalsvegen 1460
2658 ESPEDALEN

source: caa

Aircraft event timeline

2016-10-18
Owner changed
Roven Bjørn
2005-11-01
Adress
Eggen Lars
2005-04-22
Owner changed
Eggen Lars

Related Youtube videos (2)

LN-SXY data-toggle=

Low pas at Frya AirPort. Lancair 360 LN-SXY

LN-SXY data-toggle=

Lancair 360, LN-SXY lowpas at Frya Airport

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-05-05 Bjørn Roven     VR-II skjema
2021-09-02 Bjørn Roven     Vedlikeholdsrapport VR signert
2021-09-02 Lars Eggen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-08-31 Bjørn Roven     Vedlikeholdsrapport
2021-08-20 Bjørn Roven     Vedrørende søknader om luftdyktighetsbevis og VR skjema
2021-08-18 Bjørn Roven     Søknad om luftdyktighetsbevis og VR skjema
2020-08-05 Jan Thore Evjevik     Søknad om luftdyktighetsbevis
2020-08-05 Bjørn Roven     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-07-31 Bjørn Roven     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-07-19 Bjørn Roven     Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport - Årlig vedlikehold
2018-08-08 Bjørn Roven     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-08-05 Bjørn Roven     vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
2018-05-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-08-14 Jan Thore Evjevik   Anmodning om 24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder
2017-08-14 Jan Thore Evjevik   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av Mode S transponder
2017-01-02 Bjørn Roven   Særskilt luftdyktighetsbevis - LN-SXY
2017-01-02 Bjørn Roven   Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-01-02 Bjørn Roven   Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-10-19 Lars Eggen   registrering av eierskifte
2016-10-18 Lars Eggen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2016-08-24 Lars Eggen   retur av skjøte uten tinglysing
2016-07-05 Bjørn Roven   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-07-04 Bjørn Roven   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2016-06-24 Bjørn Roven   SV: Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2016-06-22 Bjørn Roven   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2016-06-22 Bjørn Roven   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2016-06-14 Bjørn Roven   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport VR
2015-07-06 EAA573   Vedtak om rettighet til eget vedlikehold
2015-07-01 Bjørn Roven   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-07-01 EAA573   Bekreftelse om avlagt prøve for eget vedlikehold på Lancair 360
2015-06-26 Bjørn Roven   vedlikeholdsrapport - Søknad om luftdyktighetsbevis
2015-05-26 EAA Chapter 573 Norway   Dato for prøve for eget vedlikhold
2015-05-19 Bjørn Roven   Søknad om eget vedlikehold - kommentar sendt fra Luftfartstilsynet
2015-05-12 EAA573   Søknad om eget vedlikehold, kommentar
2015-05-12 EAA573   Søknad prøve til eget vedlikehold - svar
2015-05-04 Lars Eggen   Flyskjøte
2015-05-03 EAA573   Søknad om eget vedlikehold
2013-06-21 Lars Eggen   Permit to fly
2013-06-18 Lars Eggen   Vedlikeholdsrapport VR
2013-06-07 Lars Eggen   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-06-25 Lars Eggen   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-06-20 Lars Eggen   Permit to fly
2012-05-20 Lars Eggen   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-04-25 Lars Eggen   Vedlikeholdsrapport VR
2011-06-08 Lars Eggen   Permit to Fly
2011-06-01 Lars Eggen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-06-01 Lars Eggen   vedlikeholdsrapport
2010-06-24 Lars Eggen     Permit to Fly
2010-06-24 Lars Eggen   Permit to Fly
2010-06-06 Lars Eggen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-05-17 Lars Eggen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-10-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-23 Eggen Lars Ruste   LN-SXY Permit To Fly
2009-06-09 Bjørn Roven   vedlikeholdsrapport
2009-05-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-07 Lars Eggen   øknad om luftdyktighetsbevis
2009-04-16 Jan Thore Evjevik   Tildeling av ICAO kode til ELT
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-09-25 Eggen Lars   Utstedelse av Permit To Fly
2008-06-12 Lars Eggen   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-05-22 Bjørn Roven   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-17 Lars Eggen   Registerhjemmel som eier av ideell 1/3 overført fra Bjørn Roven til Lars Eggen
2006-04-10 Bjørn Roven   tilsynsrapport m/vektrapport
2006-03-30 Bjørn Roven   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-29 Bjørn Roven   søknad om luftdyktihetsbevis
source: einnsyn.no