LN-TFM

Cessna Aircraft Company
P210N

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: P210N
MSN: P21000268
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ole Christian Melhus

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-03-19
Aircraft Deleted
Melhus Ole Christian
2013-12-18
Owner changed
Ole Christian Melhus
2012-06-22
Owner changed
Psykolog Bjørn Solbakken
2009-10-12
Owner changed
Psykolog Bjørn Solbakken
2007-11-14
Owner changed
Jackon AS
2007-10-01
Name
Faktor Eiendom ASA
2003-04-04
Owner changed
Skaug Hans Martin
Faktor Holding AS
Jahren Even
Jens Kristian Mjørud AS
Tøgersen Erik
2003-04-01
Adress
Skaug Hans Martin
Berger Ole Petter
Faktor Holding AS
Jahren Even
Jens Kristian Mjørud AS
Lund Tore
Tore Lund AS
Tøgersen Erik
2003-04-01
Owner changed
Skaug Hans Martin
2001-07-31
Owner changed
Skaug Hans Martin
Berger Ole Petter
Jahren Even
Tore Lund AS
Jens Kristian Mjørud AS
Lund Tore

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-03-20 Ole Christian Melhus   begjæring om slettelse av luftfartøy
2014-03-12 Ole Christian Melhus   begjæring om slettelse av luftfartøy
2013-12-18 Ole Christian Melhus   Registrering av eierskifte
2013-11-30 Jackon As   Flyskjøte
2013-11-25 Ole Christian Melhus   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Firmaattest
2013-11-25 Ole Christian Melhus   Flyskjøte Overdragelse
2013-11-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse - Rakkestad flyplass 15.09.2012 - Rapport SL RAP 2013/27
2013-01-03 Bjørn Solbakken   angående videre saksgang
2012-12-20 Bjørn Solbakken   Luftfartøyregisteret
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-07-12 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift for LN-RYG, LN-OPX, LN-OQA og LN-OQB
2012-06-25 Faktor Eiendom ASA   Overdragelse av luftfartøy
2012-06-14 Faktor Eiendom ASA   Overdragelse av luftfartøy
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   attestert registerutskrift
2012-05-03 Wiersholm   forespørsel om attestert registerutskrift
2012-05-02 Norges Luftsportforbund   kopi ARC
2011-09-30 Wikborg, Rein & Co Adv   Attesterte registerutskrifter - LN-RYG og LN-TFM
2011-09-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-03 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-03 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-27 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-TFM - Signert kontrakt med Camo
2010-04-21 Thor-Egil Larsen   SV: LN-TFM Avvik - Vedlikeholdsprogram
2010-04-08 Thor-Egil Larsen   LN-TFM Avvik - Vedlikeholdsprogram
2009-10-13 Skaug Hans Martin   Registrering av eierskifte - dokumentasjon på ID
2009-10-01 Sameiet C210   Registrering av eierskifte - Flyskjøte - kjøpekontrakt - dokumentasjon på ID
2009-09-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Godkjenning av utvidet gankalendertid på propell
2009-09-01 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om forlengelse av kalendertid propell
2009-07-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-23 Ole Christian Melhus   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-17 Ole Christian Melhus   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ole Christian melhus   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-01-22 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdssrapport (VR)
2008-01-15 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2007-12-17 Hovet & Co   Tildeling av 24 bits koder
2007-11-14 Hans Martin Skaug   Registrert eierskifte
2007-11-07 Sameiet C 210   Flyskjøter - dokumentasjon på ID
2007-10-19 Sameiet C210   sletting av heftelse
2007-10-18 AS Hamas Industri og Landbruk   panterett i luftfartøy
2007-10-05 Sameiet C210   4 stk panterett for sletting
2007-10-04 Sameiet C210   Nektet registrering
2007-10-03 Sameiet C210   4 stk panterett for sletting
2007-03-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-12-21 Samferdselsdepartementet   Sluttbehandling av tilrådinger fremmet i rapport (SL RAP 1/2006) om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P21OM LN-TFM og SAAB-Scania 91B LN-AAB
2006-03-20 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-16 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAP 1/2006) 0m lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P21OM LN-TFM og SAAB-Scania 91B LN-AAB
2006-02-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 1/2006 om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 Cessna P210M LN-TFM og Saab-Scania 91B LN-AAB
2005-12-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til raport om lufttrafikkhendelse i Farris TMA 11.06.2005 med Cessna P210N LN-TFM og Saab-Scania 91B LN-AAB
source: caa.no