LN-TSE

Cessna Aircraft Company 150F

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 150F
MSN: 150-62137
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1965 (59 years old)
Max TO weight: 726 kg
ICAO Hex: 4786B5
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Schrøder, Filip
Adress: Olufsborg 8
2409 Elverum

source: caa

Aircraft event timeline

2023-09-05
Owner changed
Aarhus, Guri Ås
2022-09-15
Adress
Robertsen Investments AS
2021-09-08
Owner changed
Robertsen Investments AS
2019-05-27
Owner changed
Geppert Tim
2015-09-21
Owner changed
Nordstrand Magnus
2010-01-04
Owner changed
Fagerli Steinar
2004-06-01
Adress
Gjestrud Ola
2002-10-07
Owner changed
Gjestrud Ola
2000-06-22
Owner changed
Hanssen Turid

Related Youtube videos (1)

LN-TSE data-toggle=

FERRYFLIGHT CESSNA 150 HAMAR TIL SKIEN - NM I PRESISJONSFLYGING 2021

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-12-04 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og review report
2023-12-01 Espen Aarhus     Ny fartøyjournal
2023-11-30 Espen Aarhus     Ny fartøyjournal
2023-09-18 Espen Aarhus     informasjon om klagerett
2023-09-14 Espen Aarhus     Registrering
2023-09-14 Espen Aarhus     tilbakemelding fra LT vedrørende gebyr
2023-09-14 Espen Aarhus     Registrering
2023-09-14 Espen Aarhus     Registrering
2023-09-07 Guri Ås Aarhus     Registrering av eierskifte
2023-09-07 Filip Schrøder     Registrering av eierskifte
2023-08-28 Filip Schrøder     Flyskjøte
2022-11-04 FLYTEKNISK NOTODDEN AS     ARC extension
2022-04-27 Jørgen Robertsen     22/08572-3 - Trenger ny reisedagbok LN-TSE
2022-04-26 Jørgen Robertsen     Trenger ny reisedagbok LN-TSE
2022-04-24 Jørgen Robertsen     Nye reisedagbok
2022-03-22 ROBERTSEN INVESTMENTS AS     Epost med permanent tillatelse
2022-03-22 ROBERTSEN INVESTMENTS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-03-22 TIM GEPPERT     melding om eierskifte
2022-03-22 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-03-16 TIM GEPPERT     melding om eierskifte
2022-03-10 ROBERTSEN INVESTMENTS AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-26 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review
2021-09-09 Robertsen Investments AS     registrering av eierskifte
2021-09-03 Tim Geppert     Identifikasjon selger - likningsattest
2021-08-24 Robertsen Investments     Flyskjøte
2021-08-21 Robertsen Investments AS     flyskjøte
2020-10-15 Sofia Pettersson     ARC
2019-10-09 Sofia Pettersson     ARC
2019-08-09 Tim Geppert     Vedtak om godkjennelse av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-07-23 Tim Geppert     10/01060-24 - Noise certificate
2019-07-04 Tim Geppert     Noise certificate
2019-07-01 Sofia Pettersson     AMP
2019-05-28 Tim Geppert     Registrering av eierskifte
2019-05-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-20 Tim Geppert     24-bit code - LN-TSE
2019-05-19 Tim Geppert     Søknad om 24-bits ICAO-kode
2019-05-07 Magnus Nordstrand     kopi av ID for selger
2019-05-07 Tim Geppert     kopi av ID for kjøper
2019-05-03 Tim Geppert     Flyskjøte
2019-05-02 Tim Geppert     Flyskjøte
2018-09-16 Sofia Pettersson     ARC
2017-09-30 Sofia Pettersson   ARC
2016-10-25 Sofia Pettersson   Spørsmål til AMP revisjon 00
2016-10-24 Sofia Pettersson   Godkjennelse av rev. 1 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-10-24 Sofia Pettersson   LN-TSE AMP Rev.1
2016-10-24 Sofia Pettersson   LN-TSE AMP Rev.1
2016-10-10 Sofia Pettersson   ARC
2016-10-09 Sofia Pettersson   AMP rev 1
2015-11-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-TSE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-03 Sofia Pettersson   ARC
2015-09-29 Magnus Nordstrand   Registrering av eierskifte
2015-09-13 Magnus Nordstrand   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2014-01-07 Norsk Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   ARC kopi
2012-12-07 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-12-12 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2010-12-23 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-12-23 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-12-06 Norges Luftsportforbund   utstedelse av Permit to Fly
2010-12-06 Norges Luftsportforbund   revidert Form 18b
2010-12-01 Norges Luftsportforbund   søknad om Permit to Fly
2010-03-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-27 Ove Tormod Grina   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-21 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-03 Ove Grina   Dispensasjon fra kravet om ELT 406
2009-05-26 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-22 Hovet & Co AS   vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-11-11 Bjørn Skanding   Forlengelse av ARC
2008-10-24 Ove Tormod Grina   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-18 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-17 Ove Tormod Grina   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ove Tormod Grina   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-22 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-29 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-21 Ove Tormod Grina   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrertluftfartøy
2006-05-24 Tony Tronerud   Overført registerhjemmel
2006-05-19 Ola Gjestrud   Eiendomsoverdragelse
2006-04-28 Ola Gjestrud   Kopi av nytt flyskjøte og regning for årsgebyr for luftdyktighetsbevis
2006-04-03 Ola Gjestrud   Kopi av nytt flyskjøte og regning for årsgebyr for luftdyktighetsbevis
2006-03-24 Ola Gjesterud   Eiendomsoverdragelse
source: einnsyn.no

More information: