LN-TUH

Boeing Commercial Airplane Group
737-705

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-705
MSN: 29093
Mode-S Hex: 4780BC
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NBB-29093 Lease Partnership Three
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-05-27
Aircraft Deleted
NBB-29093 Lease Partnership Three
2011-02-24
Owner changed
NBB-29093 Lease Partnership Three
2010-11-23
Owner changed
Xylodell Limited
2006-10-27
Owner changed
NBB-29093 Lease Partnership Two
2006-08-31
Owner changed
Eastdell Limited
2003-04-04
Owner changed
NBB Narvik Co., Ltd.
2003-01-08
Owner changed
Nundell Limited
2002-03-06
Owner changed
BBAM Aircraft Holdings 86, Ltd.

Related Youtube videos

LN-TUH data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines OSL-GDN takeoff Boeing 737 (LN-TUH)

LN-TUH data-toggle=

Sas Boeing 737-700 LN-TUH Take Off Malaga AGP

LN-TUH data-toggle=

"FULL HD" | SAS Scandinavian Airlines | B737-705 LN-TUH | Amsterdam - Oslo | 12th May 2014

LN-TUH data-toggle=

SAS 737-705 Takeoff Kjevik - Powerful winds (LN-TUH)

LN-TUH data-toggle=

Scandinavian Airlines B737 Landing in Munich from Oslo (18.02.2014)

LN-TUH data-toggle=

SAS 737-700 take-off Gardermoen LN-TUH

LN-TUH data-toggle=

SAS 737-700 landing Kjevik LN-TUH

LN-TUH data-toggle=

Braathens Boeing 737-705

LN-TUH data-toggle=

SAS 737-700 landing at Oslo

LN-TUH data-toggle=

SAS 737-700 taking off from London Heathrow

LN-TUH data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines B737-700 startup Tromsø-Oslo SK4409

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2015-05-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2015-05-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   effektueringsmelding
2015-04-08 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om avregistrering
2015-03-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2015-03-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   anmodning om attestert registerutskrift
2014-11-11 Scandinavian Airlines System   ARC - published airworthiness review certificate (15b).
2014-07-07 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av økt motor skyvekraft
2014-06-16 Scandinavian Airlines System   Update of noise certificate
2013-11-18 Scandinavian Airlines System   Extension and publishing of airworthiness review certificates - ARC
2013-11-14 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-11-08 Scandinavian Airlines System   ARC
2012-02-10 Scandinavian Airlines System   Application for Permit To Fly EASAForm21
2012-02-10 Scandinavian Airlines System   EASA Form 37 FLT COND PtF LN-TUH Ferry Flight SVG-OSL.pdf - Adobe Acrobat Professional
2012-02-10 Scandinavian Airlines System   Application for Permit To Fly EASAForm21 LN-TUH.pdf - Adobe Acrobat Professional
2012-02-10 European Aviation Safety Agency   EASA Form 37 FLT COND PtF Ferry Flight SVG-OSL
2011-11-17 Scandinavian Airlines System   Airworthiness Review Certificate (15B) - SAS
2011-07-05 Scandinavian Airlines System   Correction of Noise Certificate
2011-06-17 Scandinavian Airlines System   Correction of the mass in four noise certificates
2011-04-27 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-28 Advokatfirmaet Haavind AS   attestert registerutskrift
2011-02-24 Advokatfirma Haavind AS   vedtak om godkjenning av innleieavtale
2011-02-24 Advokatfirmaet Haavind AS   Registrering av ny eier
2011-02-23 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2011-02-23 Advokatfirmaet Haavind AS   Registrering av ny eier - Bill of Sale - Power of Attorney - Legal opinion
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2011-02-10 Advokatfirmaet Haavind AS   Japansk legal opinion
2011-01-26 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier av luftfartøy
2011-01-25 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2011-01-25 Advokatfirmaet Haavind AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier av luftfartøy
2011-01-18 Scandinavian Airlines System   ARC - SAS issued (extended) Airworthiness Review Certificate applicable to the aircrafts
2010-11-23 Haavind   effektueringsmelding
2010-11-23 CHC Norway AS   (MSN 29093) - sletting av panteobligasjon og søknad om registrering av ny eier - Xylodell Limited
2010-11-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Novation Agreement
2010-11-17 OU/TMO   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-11-17 Advokatfirmaet Haavind AS   innleieavtale
2010-11-17 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse av luftfartshendelse - Alta lufthavn 01.11.2010
2010-11-16 Advokatfirmaet Haavind AS   (MSN 29093) - sletting av panteobligasjon og søknad om registrering av ny eier - Xylodell Limited
2010-11-15 Advokatfirmaet Haavind AS   Attestert registerutskrift
2010-11-10 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden   Sletting av heftelse
2010-11-10 Scandinavian Airlines System   Angående slettelse av heftelser i NLR.
2010-11-10 Scandinavian Airlines System   RE: Angående slettelse av heftelser i NLR
2010-11-03 Scandinavian Airlines System   ang. slettelse av lease med SAS Scandinavian Airlines Norge AS som rettighetshaver
2010-11-01 Haavind   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2010-11-01 Haavind   dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2010-10-29 Transportstyrelsen   sjekkliste
2010-10-27 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2010-10-26 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   attestert registerutskrift
2010-09-16 SAS   Angående slettelse av heftelser i NLR.
2010-09-16 SAS   Angående slettelse av heftelser i NLR.
2010-09-09 Scandinavian Airlines System   Slettelse av heftelse - Power of Attorney
2010-04-09 Haavind   VS: LN-TUH (MSN 29093) OG LN-RCT (30189)
2010-04-06 Halfdan Lowzow / Haavind   effektueringsmelding
2010-04-06 Haavind AS   overdragelse av panteobligasjoner
2010-03-30 Scandinavian Airlines System   Application for lease extension - signert verson
2010-03-26 Scandinavian Airlines System   godkjent forlengelse av leieavtale
2010-03-26 Haavind AS   overdragelse av panteobligasjoner
2010-03-23 Scandinavian Airlines System   leieavtale - luftfartøy
2010-03-04 Lease Partnership Two   expiry of lease agreement
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-09-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-20 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly - del 1
2009-05-20 Scandinavian Airlines System   søknad om innleie av fly - del 2
2009-05-04 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Tilbakemelding Easa Form 13 - 2009AR-017
2009-02-02 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC), EASA Form 15a. Rapport nr. 2009AR-017
2008-12-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-23 SAS Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-14 SAS Norge   Vedlikeholdsrapport
2007-11-14 SAS Norge   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-08 SASBraathens AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 SASBraathens AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 SASBraathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-06 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Registerhjemmel som eier overfølrt til Lease Partnership Two m.v.
2006-10-27 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS   vedr. panthaver PK Airfinance Japan Limited - dokumentasjon
2006-10-27 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS   Vedrørende pantehaver PK Airfinance Japan Limited
2006-10-27 SASBraathens AS   godkjenning av innleie etter eierskifte - SAS Braathens AS
2006-10-27 Wikborg Rein   signaturside til innleieavtale
2006-10-26 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Registrering av ny eier og registrering av pantobligasjon
2006-10-26 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Registrering av nye eier - NBB-29093 Lease Partnership Two
2006-10-26 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Attestert registerutskrift
2006-10-25 Wikborg Rein & Co   endring av eier for MSN 29093
2006-10-09 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret for utenlandsk eier
2006-10-06 Advokatfirmaet Haavind Vislie   Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlands eier av luftfartøy
2006-10-04 Wikborg Rein & Co   endring av eier for MSN 29093 -
2006-09-01 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS   Slettet pantedokument samt overført registerhjemmel
2006-08-31 SASBraathens AS   Godkjent søknad om fortsatt innleie av luftfartøy med ny eier - SAS Braathens AS
2006-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse over Sørkapp 13.07.2006
2006-08-07 SASBraathens AS   Søknad om fortsatt innleie av luftfartøy med ny eier
2006-04-05 Haavind Vislie AS   Retur av slettet pantobligasjon, registrering av eierskifte og pantobligasjon
2006-03-30 Haavind Vislie AS   Sletting av panteobligasjon - registrering av ny eier og registrering av ny panteobligasjon
2006-03-30 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Fax vedr. mottatt fullmakt
2006-03-30 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS   Fullmakt til signering av diverse dokumenter - Herunder panteobligasjon på vegne av NBB-29093 Lease Partnership
2006-03-29 SAS Braathens AS   innvilget søknad om godkjenning av forlengelse av innleie og endring av eier
2006-03-28 Wikborg, Rein & Co Adv   ny execution version av Lease Novation and Amendment Agreement
2006-03-08 SAS Braathens AS   Signert Amendment til Lease Agreement
2006-03-08 SAS Braathens AS   Signert Sub-Lease Avtale
2006-03-03 Wikborg, Rein & Co Adv   Fortsatt innleie etter eierskifte
2006-03-02 SAS Braathens AS   Søknad om utvidet leietid
2006-02-28 Haavind Vislie as   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for utenlandsk eier
2006-02-09 Haavind Vislie as   Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
2006-01-24 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2002-03-01 Braathens ASA   godkjenning av innleie av luftfartøy - eierskifte
source: caa.no