LN-VYP

The New Piper Aircraft, Inc PA-18-150

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-8328
Airworthiness Category: Normal
Production year: 1965 (59 years old)
Max TO weight: 794 kg
ICAO Hex: 47C2E0
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Flight of the Valkyries Limited
Adress: Coliemore House, Coliemore Road, Dalkey
. Dublin

source: caa

Aircraft event timeline

2024-05-15
Aircraft Deleted
Flight of the Valkyries Limited
2022-01-04
Owner changed
Flight of the Valkyries Limited
2020-10-12
Owner changed
Sivertsen, Johnny
2016-12-01
Adress
Vassbotten Runar
2003-06-11
Owner changed
Vassbotten Runar
2003-06-01
Adress
Vassbotten Runar
2001-08-15
Owner changed
Haider Trygve

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-05-03 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     Sletting av luftfartøy
2024-04-29 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     Begjæring om sletting av luftfartøy fra NLR
2024-04-24 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     Sletting av luftfartøy
2024-04-22 Flight of the Valkyres Limited     flyet vil bli omregistrert - spørsmål omkring dette
2024-02-27 MROAVIATION SERVICES     SV: ARC
2024-02-23 Avintair S.L     Maintenance Report (VR) - ingen utstedelse av N-ARC
2024-02-23 MROAVIATION SERVICES     ARC
2024-02-23 Avintair S.L     Maintenance Report (VR) - Avklaring
2024-02-21 Cristobal Arroyo     Work Order og CRS Annual inspection
2024-02-21 Cristobal Arroyo     Maintenance Report (VR)
2024-02-19 Avintair S.L.     Work Order og CRS Annual inspection
2023-11-02 Cristobal Arroyo     SV: Inspection Anual/100 Hrs
2023-10-24 Cristobal Arroyo     Inspection Anual/100 Hrs
2023-08-24 Flight of the Valkyries Limited     Decision on the issuance of National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2023-08-22 SKYFALK AS     Vedlikeholdsrapport VR 2023
2022-11-01 Bastiaan - Vliegwerk Holland B.V.     question relatet to CRS and STC for Norwegian Registered Annex II (I) aircraft
2022-11-01 Bastiaan - Vliegwerk Holland B.V.     PART 66 release
2022-11-01 Bastiaan - Vliegwerk Holland B.V.     question relatet to CRS and STC for Norwegian Registered Annex II (I) aircraft
2022-11-01 Bastiaan - Vliegwerk Holland B.V.     Part-66
2022-09-15 Flight of the Valkyries Limited     Vedtak om utstedelse av Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-08-28 SKYFALK AS     VR 2022
2022-08-02 Garrett Fisher     Re:22/02596-4 - STC Question
2022-08-02 Garrett Fisher     22/02596-4 - STC Question
2022-07-15 Garrett Fisher     STC Question
2022-02-02 Flight of the Valkyres Limited     Epost med permanent tillatelse
2022-02-02 Flight of the Valkyres Limited     permanent tillatelse og følgebrev
2022-02-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-01-27 Flight of the Valkyres Limited     eierendring
2022-01-27 Fisher Garrett     Export certifikat - Aircraft Records Question
2022-01-26 Garrett Fisher     eierskifte
2022-01-10 Garrett Fisher     Aircraft Records Question
2022-01-05 Garrett Fisher     change of ownership
2022-01-04 Garrett Fisher     spørsmål om eierskifte
2021-12-22 Stein Grønvold     oversendt kopi av skjøte
2021-12-07 Garrett Fisher     Flyskjøte - Declaration regarding ownership of the company - Apostille
2021-10-29 Stein Grønvold     Flyskjøte
2021-10-26 Aeromech AS     VR
2021-10-26 Johnny Sivertsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2020-11-20 Flyteknisk Notodden AS     Godkjenning av STC modifikasjoner - korrigering
2020-11-19 Flyteknisk Notodden AS     Tilsynsrapport
2020-11-18 Gunvald Inge Holien     Tilsynsrapport - (Besiktigelse)
2020-11-18 Flyteknisk Notodden AS     Tilsynsrapport (Besiktigelse)
2020-11-18 Johnny Sivertsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-11-16 Internal Document     LN-EAP & SJA
2020-11-12 Øyvind Vassbotten     workorder
2020-11-12 Øyvind Vassbotten     VS: Scannet dokument fra Flyteknisk Notodden
2020-11-04 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport VR
2020-11-03 Johnny Sivertsen     Epost med permanent tillatelse
2020-11-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-11-03 Johnny Sivertsen     permanent tillatelse og følgebrev
2020-10-30 Flyteknisk Notodden AS     Godkjenning av STC modifikasjoner
2020-10-28 Johnny Sivertsen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-10-21 Flyteknisk Notodden AS     SV: Søknad om STC Modifikasjoner
2020-10-20 Flyteknisk Notodden AS     Søknad om STC Modifikasjoner
2020-10-12 Johnny Sivertsen     Registrering av eierskifte
2020-10-01 Flyteknisk Notodden AS     Flyskjøte
2017-11-03 Johnny Sivertsen   Tildeling av 24-bits ICAO kode
2017-11-03 Johnny Sivertsen   Tildeling av 24-bits ICAO kode
2017-11-01 Johnny Sivertsen   ICAO kode
2008-04-14 Flyteknisk Notodden AS   vedrørende anmodning om ikke å slette luftfartøy fra Norges Luftfartøyregister
2008-04-07 Flyteknisk Notodden AS   varsel om slettelse
2008-01-30 Runar Vassbotten   Varsel om slettelse av luftfartøy
source: einnsyn.no