LN-WDC

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4071
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: HPA Leasing Limited
Adress: Whiteley Chambers, Don Street, St Helier
Jersey JE4 9WG
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS
Postboks 247
8001 BODØ
Tlf. 7551 3500/ Fax 7551 3581

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-06-11
Aircraft Deleted
HPA Leasing Limited
2003-12-19
Owner changed
HPA Leasing Limited
2003-06-26
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap ASA
2002-09-12
Aircraft Added
Bombardier Capital Leasing Ltd.

More aircraft owned by HPA Leasing Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-06-11 Arntzen de Besche advokatfirma   melding om effektuering av sletting av luftfartøy
2008-06-11 Arntzen de Besche advokatfirma   slettet luftfartøy
2008-06-11 Arntzen de Besche Advokatfirma   ber om slettelse av luftfartøy fra luftfartøyregisteret
2008-05-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting
2008-05-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   immediate deregistration - umiddelbar sletting
2008-05-26 Atle Stensrud   LN-WDA og sletting av heftelser
2008-05-23 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WDA og sletting av heftelser
2008-05-21 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport
2008-05-20 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2008-05-20 Widerøes Flyveselskap AS   Ad: Eksportbevis - Serienummer sjekk
2008-05-15 Arntzen de Besche   Retur av Aircraft Mortgage Deed i slettet stand
2008-05-14 Arntzen de Besche   Aircraft Mortgage Deed
2008-05-12 Barclays Asset Sales Finance   De-registration - Apostille
2008-05-07 Cheeswrights Notaries Public   De-registration - Apostille
2008-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om eksportluftdyktighetsvevis
2008-04-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding 37/2005 rapport (SL RAP 31/2005) om lufttrafikkhendelse i Flesland TMA 21.11.2003 med Bombardier DHC 8-400 - LN-WDC
2008-04-25 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2007-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   Manglende tilbakemelding på tilsynsrapport
2007-10-02 Widerøes Flyveselskap ASA   aktivering av luftdyktighetsbeviset
2007-10-02 Widerøes Flyveselskap ASA   DHC-8-400 s/n 4071 LN-WDC utført EASA AD 2007-0252E
2007-09-17 Widerøes Flyveselskap ASA   Q400 CF-2007-20 - retraction act
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om Permit to Fly
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   overføringsflyging
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap AS   Permit to Fly DHC-8-Q402, S/N 4071, LN-WDC
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-WDC
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Permit to fly
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Ferry Flight
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Info fra Bombardier - Airworthiness Directive
2007-09-12 Widerøes Flyveselskap ASA   Ny utgave AOM 236A - Ny AOM 237
2007-08-20 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-15 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-24 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse på Sandefjord lufthavn Torp 04.03.2007
2007-03-07 Widerøes Flyveselskap ASA   rapport om luftrafikkhendelse 04.03.2007
2006-11-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev til Widerøe - tilbakemelding på innrapportering av luftrafikkhendelse 13.11.2006 med LN-WDC
2006-11-16 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om luftrafikkhendelse 13112006
2006-11-01 Widerøe`s Flyveselskap   Innvilgelse av søknad om "Permit to fly" for DHC-8-402
2006-11-01 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning for ferry flight (Permit to fly)
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-03 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om lufttrafikkhendelse med LN-WDC 02.05.2006
2006-05-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse ved Trondheim Lufthavn Værnes 02.05.2006 med Bombardier Aerospace DHC-8-402 - LN-WDC og Boeing 737-300 fra NAX
source: caa.no

More information: