LN-WDD

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4064
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SAS Norge AS
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-05-08
Aircraft Deleted
SAS Norge AS
2007-03-08
Aircraft Added
SAS Norge AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-05-26 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning for "ferry flight" (Permit to Fly)
2008-05-08 Arntzen de Besche   sletting av luftfartøy
2008-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2008-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDD AD Liste per 02052008
2008-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Ny AD liste for Motor Nr 1 - Byttet fra S/N 068 til 088
2008-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsraport 07052008
2008-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDD Vedlikeholdsraport - 07052008
2008-05-05 Arntzen de Besche   sletting av luftfartøy
2008-05-05 Scandinavian Airlines System   fullmakt
2008-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad Permit to Fly for LN-WDD
2008-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Approval of Flight Conditions for og Permit to FLy
2008-04-17 Widerøes Flyveselskap AS   Henvendelse angående AD`s på LN-WDD
2008-04-17 erik.hauknes@wideroe.no   AFM - Kommentarer
2008-04-17 Widerøes Flyveselskap AS   Ad: LN-WDD AFM - Kommentarer
2008-04-15 Nordea Finans Sverige AB   sletting av pantedokument i luftfartøy
2008-04-09 Nordea Finans Sverige AB   pantedokument i luftfartøy
2008-04-04 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to fly for Ferry Flight - TRF - BOO - April 2008
2008-04-04 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly for Form 37
2008-04-04 Widerøes Flyveselskap AS   Export C & A
2008-04-03 Widerøes Flyveselskap AS   export C & A
2008-04-03 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly for LN-WDD
2008-04-03 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly for FOIrm 18b
2008-04-02 Widerøes Flyveselskap AS   liste over modifikasjoner og service bulletiner
2008-03-11 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevid
2007-10-09 erik.hauknes@wideroe.no   LN-WDD AFM - Kommentarer
2007-09-28 Widerøes Flyveselskap ASA   LN-WDD aktivering av luftdyktighetsbeviset
2007-09-28 Widerøes Flyveselskap ASA   Compliance Report
2007-08-16 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning for ferry flight (Permit to Fly)
2007-08-16 Widerøes Flyveselskap ASA   innvilget søknad om godkjenning for ferry flight (Permit to Fly)
2007-04-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-21 Widerøes Flyveselskap ASA   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-21 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 20.04.2007
2007-03-09 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning av arbeidspakke ved innfasing av Q400 S/N 4064
2007-03-09 Widerøes Flyveselskap ASA   innvilget søknad om godkjenning av arbeidspakke ved innfasing av Q400 S/N 4064
2007-03-09 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om godkjenning av arbeidspakke ved innfasing av Q400 S/N 4064
2007-03-09 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-03-09 Widerøes Flyveselskap ASA   Oversendelse av registreringsbevis
2007-03-08 Arntzen de Besche Advokatfirma   melding fra rekvirent om å iverksette registrering når slettelsesattest foreligger
2007-03-08 Statens Luftfartsvæsen   slettelsesattest fra SLV
2007-03-08 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-08 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjennelse av leaseavtale - AOC
2007-03-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Bill of Sale - fullmakt - firmaattest
2007-02-21 Widerøes Flyveselskap ASA   Anmodning om ICAO koder
2007-02-14 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsordning for DHC-8-402 serienummer 4064
source: caa.no

More information: