LN-WFC

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 236
Max TO weight: 19505 kg
Mode-S Hex: 47809C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe's Flyveselskap AS
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS
Postboks 247
8001 BODØ
Tlf. 7551 3500/ Fax 7551 3581

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-11-20
Aircraft Deleted
Widerøe's Flyveselskap AS
2019-11-28
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2008-08-27
Owner changed
AeroCentury Corp
2007-03-01
Adress
Gladsheim Aviation Finance AB
2007-03-01
Name
Gladsheim Aviation Finance AB
2005-12-02
Owner changed
AeroCentury Investments V, LLC
2005-04-28
Owner changed
AeroCentury Corp
2000-04-13
Owner changed
ABB New Finance AB

Related Youtube videos

LN-WFC data-toggle=

Widerøe Bombardier Dash 8-300 fleet

LN-WFC data-toggle=

Widerøe Dash-8-311 LN-WFC Taxi to RWY 22 and Takeoff from Kjevik

LN-WFC data-toggle=

Widerøe Dash-8-311 LN-WFC Taxi to RWY 22 and Takeoff from Kjevik

LN-WFC data-toggle=

Widerøe Dash-8-311 LN-WFC Landing at RWY 22 on Kjevik

LN-WFC data-toggle=

Widerøe Dash-8-311 LN-WFC Landing at RWY 22 on Kjevik

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-05 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     bekreftet oppsigelse
2021-01-26 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     spørsmål angående avregistrering av radio lisenser
2020-11-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Sletting av luftfartøy
2020-11-18 Widerøe's Flyveselskap AS     sletting fra Norsk register
2020-11-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Sletting fra Norsk register
2020-11-13 Widerøe AS     oppsagt
2020-10-29 Widerøe`s Flyveselskap AS     spørsmål angående flyradio når flyet er tatt ut av drift
2020-09-08 Internal Document     Widerøe - LN-WFC sjekkliste utfylt FFO/FLD
2020-09-04 Internal Document     Widerøes Flyveselskap - sjekkliste.docm
2020-07-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduskjon for LN-WFC og LN-WFH
2020-06-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap - endring av AOC - LN-WFC og LN-WFH
2020-06-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap - endring av AOC - LN-WFC og vedlagt registreringsbevis for LN-WFC
2020-03-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Flight Conditions
2020-03-18 EASA     Application for Flight Conditions
2020-02-04 'Alexander Wiesner Barg'     attestert registerutskrift/ kopi av Opr. Spec.
2020-02-03 Alexander Wiesner Barg     bestilling av utskrift fra luftfartøysregisteret
2020-01-20 Widerøe's Flyveselskap AS     One time extention (ref 09/01341-128)
2020-01-20 Widerøe's Flyveselskap AS     One time extention (ref 09/01341-128)
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 2/2019
2019-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     effektuering - sletting av pant
2019-11-28 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av heftelse
2019-11-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Sletting av heftelse
2019-11-28 Widerøe's Flyveselskap AS     registrering av eierskifte
2019-11-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av pant - forsndelse nr. 2
2019-11-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     dokument i forbindelse med sletting av pant
2019-11-27 Widerøe's Flyveselskap AS     eierskifte
2019-11-26 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av pant - avvent sletting
2019-11-26 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Aircraft Mortgage Deed - Power of Attorney -
2019-11-20 Widerøe's Flyveselskap AS     Sletting av heftelse
2019-11-13 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     attestert registerutskrift
2019-11-13 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     bestilling av attestert registerutskrift
2019-07-03 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon vedr ARC Extension # 2 - SN 236
2018-06-29 Widerøe's Flyveselskap AS     WF - ARC Extension # 1 - S/N 236
2017-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-WFC
2017-11-27 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om forlengelse av innleie - LN-WFC
2017-08-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Bodø lufthavn 09.08.2017 med Bombardier Aerospace DHC-8-311
2017-08-11 Widerøe Technical Services AS   Occurance - Smoke in Cockpit
2017-07-11 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2017-03-23 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om permit to Fly
2017-03-23 Widerøes Flyveselskap AS   LN WFC - Søknad om Permit to Fly - Form 18B
2017-03-23 Widerøes Flyveselskap AS   søknad Permit to Fly Form21
2017-03-23 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Florø til Torp - uten passasjerer eller last - for utførelse av reparasjoner
2016-07-07 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2015-07-03 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-WFC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet   LN-WFC- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-10 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2014-11-10 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlenget av innleie
2014-11-07 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om forlengelse av innleie
2014-11-07 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om forlengelse av innleie
2014-07-11 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Review
2013-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2013-03-07 Widerøes Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleie
2013-03-05 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forlengelse av innleie
2012-11-15 Widerøes Flyveselskap AS   Forlengelse av innsynskrav
2012-11-13 Widerøes flyveselskap AS   Godkjenning av forlenget innleie
2012-11-09 Widerøes Flyveselskap AS   Forlengelse av innleie
2012-07-19 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter extension no 1 review
2011-08-22 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review av S/N 236
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 ARC for WFs AR2009/08 ARC DH3 - SN 236
2010-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad on forlenget innleie
2010-05-07 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjenning av forlenget innleie
2010-05-05 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og Søknad on forlenget innleie
2010-04-30 Arntzen De Besche   slettet pantobligasjon og registrert pantobligasjon
2010-04-29 Arntzen De Besche   VS: effektueringsmelding
2010-04-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting av panteobligasjon og registrering av ny panteobligasjon
2010-04-26 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og forlengelse av innleie oppdatering
2010-04-22 Arntzen de Besche advokatfirma AS   LN-WFC, LN-WFD, LN-WFH og forhåndsvurdering av dokumenter
2010-04-19 Atle Stensrud   LN-WFC, LN-WFD, LN-WFH og forhåndsvurdering av dokumenter
2010-03-08 Arntzen de Besche,v/ Nina Røise   LN-WIP, LN-WFD, LN-WFC og Attestert registerustrift
2009-10-07 Widerøes Flyveselskap AS   engangsutsettelse av inspeksjon 5730/07A
2009-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om engangsutsettelse av inspeksjon - Task 5730/07A
2009-09-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis og AFM forside for standardisering av vekt
2009-09-08 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-300 fly - søknad om utstedelse av nye reviderte Authorization Page til Aircraft Flight Manual og nytt støybevis
2009-08-28 Widerøes Flyveselskap AS   ARC, statement & recommendations rev jun 09
2009-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   ARC + Check lister etter review
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og -WFH - Ber om kopi av forsikringsbevis
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og Kopi av forsikringsbevis
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjenning av forlengelse av leieavtale
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjenning av forlengelse av leieavtale
2009-06-26 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og orientering om saksbehandling
2009-06-11 Widerøes Flyveselskap ASA   LN-WFC og LN-WFH, utløp av godkjennelse av innleie - søknad om forlengelse
2009-06-05 AeroCentury Corp   LN-WFC og Re. expiry of lease agreement
2008-10-13 Widerøes Flyveselskap AS   Psysical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M. A. subpart G to A/C S/N 236
2008-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av AIrworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-30 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-08-27 Widerøe`s flyveselskap   LN-WFC godkjennelse av innleie av luftfartøy
2008-08-27 Widerøe`s Flyveselskap AS   Godkjent innleie
2008-08-27 Atle Stensrud   effektueringsmelding
2008-08-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   eierskifte og registrert pantobligasjon
2008-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFH og registreringsbevis
2008-08-26 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og LN-WFH godkjennelse av innleieavtaler - dispensasjon for ny eier
2008-08-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Apostille - Bill of Sale - avvent registrering
2008-08-14 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-WFC og signerte avtaler
2008-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forlengelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   Dispensasjon for utførelse av vedlikehold
2008-07-03 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjent innleie
2008-07-03 Arntzen de Besche   LN-WFC Godkjent innleie
2008-06-24 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og godkjennelse av innleieavtaler/dispensasjon for ny eier
2008-06-17 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og godkjennelse av innleieavtaler/dispensasjon for ny eier
2008-05-26 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og Exemption from the Norwegian Civil Aviation Act section 3-2
2008-05-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og godkjennelse av inneleiavtaler - dispensasjon for ny eier
2008-05-13 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFC og forlengelse av innleie
2008-05-13 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjent innleie
2008-05-13 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjent innleie
2008-04-25 Advokatfirma Schjødt DA   LN-WFC og sletting av pant
2008-04-18 Advokatfirma Schjødt   SV: Sletting av heftelser i LN-WFC og LN-WFN
2008-04-18 Landsbanki   sletting av pant
2008-04-15 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forlengelse av innleie frem til 10 mai 2010
2007-12-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig lufttrafikkhendelse 15 nm vest for Klonn 22.11.2007
2007-08-09 Widerøes Flyveselskap ASA   Utsendele av fornyet luftdyktighetsbevis
2007-07-17 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-06 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2007-03-23 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse mellom Værnes og Torp 27.02.2007
2007-03-01 Widerøes Flyveselskap ASA   rapport om lufttrafikkhendelse 27.02.2007
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-07-26 Widerøe   Søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-07 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   LN-WFC og slettelse av panteretter og leieavtaler, registrering av eierskifter, og registrering av panteretter og leieavtaler
2005-12-07 Advokatfirmaet Schjødt   LN-WFC og registrering av panteretter
2005-12-02 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   godkjennelse av avtale om leie av luftfartøy
source: caa.no