LN-AEY

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31
MSN: 31-457
Max TO weight: 3103 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Blom Aviation AS
Operator: Blom Geomatics AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-08-10
Aircraft Deleted
Blom Aviation AS
2003-12-01
Name
Blom Norkart Mapping AS
2001-04-23
Owner changed
Fotonor AS
2001-01-18
Owner changed
Notodden Flyinvest AS

More aircraft operated by Blom Geomatics AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-10 Blom Aviation AS     Sletting av luftfartøy
2021-08-04 Blom Aviation AS     Anmodning om avregistrering
2017-01-20 Blom Geomatics AS     kopi av dokument om tillatelse
2017-01-20 Blom Geomatics AS     bekreftet oppsigelse
2017-01-13 Blom Geomatics AS     retur av tillatelse
2016-02-25 Blom Geomatics AS     kopi av dokument om tillatelse
2016-02-25 Blom Geomatics AS     LN-AEY- returner tillatelse ved oppsigelse
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-AEY- kopi av dokument om tillatelse
2016-02-19 Blom Geomatics AS     oppsigelse
2015-02-03 SEB Finans   Sletting av heftelse
2014-12-17 Blom Geomatics AS   Utstedelse av Permit to fly for overflyging fra Västerås i Sverige til Rakkestad i Norge
2014-12-16 Blom Geomatics AS   EASA Form 21 for utfylling i forbindelse med søknad om Permit to fly
2014-12-16 Blom Geomatics AS   Søknad om Permit to fly på EASA Form 21
2014-12-12 Blom Geomatics AS   Søknad om Permit to fly
2013-03-07 Blom Geomatics AS   Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (2st Extension)
2012-03-08 Blom Geomatics AS   Utstedelse av forlengelse Airworthiness Review Certificate (1st Extension)
2011-03-28 Blom Geomatic AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2011-03-25 Blom Geomatic AS   Søknad om utstedese / fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2010-09-15 Blom Geomatics AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2010-08-31 Blom Geomatics AS   Søknad om utstedelse - fornyelse av Airworthiness Review Certificate
2010-08-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-21 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-09-21 Jarle Espen Stang   Blom Geomatic AS - Finding report LN-NPZ og AEY
2009-09-15 Blom Geomatic AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-06-08 Blom Geomatics   Revidert Autorisasjonsside og Form 45
2009-01-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-09-24 Blom Geomatics AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Blom Geomatics AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-11 Blom Geomatics AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-11 Norrønafly Rakkestad AS   luftdyktighetsbevis
2008-01-31 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-01-31 Norrønafly Rakkestad AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-09 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2007-10-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2007-04-18 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om godkjenning av opprettelse av fartøyjournal nr. 3
2007-03-08 Norrønafly-Rakkestad AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2008
2007-01-25 Norrønafly Rakkestad AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-25 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - Gyldig til 28.02.2008
2006-11-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-15 Norrønafly-Rakkestad AS   rekvirering av reisedagbok
2006-03-10 Norrønafly-Rakkestad AS   dokumentasjon - Survey System
2006-01-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av propellflyjournal
source: caa.no

More information: